Kostnads-nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning : med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster

Read, Kari Ella; Karras, Marika; Sörensen, Johanna; Cedergren, Alexander (2016-11-25). Kostnads-nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning : med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster. Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research, 72, (3), 159 - 168
Download:
URL:
| Published |
Authors:
Read, Kari Ella ; Karras, Marika ; Sörensen, Johanna ; Cedergren, Alexander
Department:
Division of Water Resources Engineering
Division of Risk Management and Societal Safety
Keywords:
adaptation ; cba ; climate change ; cost-benefit analysis ; ecosystem services ; flood risk ; monetary valuation ; suds ; Sustainable drainage system
ISSN:
0042-2886
LUP-ID:
8fa09b61-c33a-47ae-8e33-e59c994346da | Link: https://lup.lub.lu.se/record/8fa09b61-c33a-47ae-8e33-e59c994346da | Statistics

Cite this