Vad räknas som belägg för studenters måluppfyllelse?

Download:
Conference Proceeding/Paper | Published |
Authors:
Alveteg, Mattias ; Larsson, Rolf ; Leire, Eva ; Malm, Jan-Olle ; Mauritsson, Johan ; Nilsson, Sandra ; Nordbeck, Patrik ; Ståhl, Lars-Henrik
Department:
Department of Chemical Engineering
Division of Water Resources Engineering
Environmental and Energy Systems Studies
Centre for Analysis and Synthesis
Atomic Physics
Department of Computer Science
Mathematics (Faculty of Engineering)
Algebra
Department of Architecture and Built Environment
Research Group:
Algebra
Abstract:
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ställer numera krav på svenska lärosäten att vi ska utvärdera oss själva. Vi på LTH bör då gemensamt försöka hitta sätt att uppfylla UKÄs krav som även ger de verktyg vi själva behöver för att förbättra våra utbildningars kvalitét.
Hur tar vi reda på våra utbildningars styrkor och svagheter och vad vi kan göra för att förbättra dem ytterligare? Ett sätt är att undersöka hur väl studenterna uppfyller examensmålen. Vad som ska räknas som belägg för studenters måluppfyllelse är dock svårt, av flera olika skäl. Vår rekommendation blir att triangulera olika typer av belägg samt att tydligt involvera institutionerna i arbetet.
Keywords:
Pedagogy ; Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
LUP-ID:
ffc32ed1-3c66-4d4d-bf25-7d4877f134f1 | Link: https://lup.lub.lu.se/record/ffc32ed1-3c66-4d4d-bf25-7d4877f134f1 | Statistics

Cite this