Advanced

Client work, job satisfaction and work environment aspects in human service organizations

Jönsson, Sandra (2005)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I denna avhandling presenteras tre studier som fokuserar på human serviceorganisationer, klientarbete, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Det övergripande syftet med denna avhandling var att med särskilt fokus på grad av direkt klientarbete och tillfredsställelse i arbetet undersöka arbetssituationen i olika typer av human serviceorganisationer.I den första studien var syftet att undersöka hur personer som arbetar i nära relation med klienter samt första linjens chefer konstruerar och upplever framgång och misslyckande i arbetet. Resultaten visade att många av de beskrivna framgångs- och misslyckandesituationerna innefattade klientrelationer samt samarbete och... (More)
Popular Abstract in Swedish

I denna avhandling presenteras tre studier som fokuserar på human serviceorganisationer, klientarbete, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Det övergripande syftet med denna avhandling var att med särskilt fokus på grad av direkt klientarbete och tillfredsställelse i arbetet undersöka arbetssituationen i olika typer av human serviceorganisationer.I den första studien var syftet att undersöka hur personer som arbetar i nära relation med klienter samt första linjens chefer konstruerar och upplever framgång och misslyckande i arbetet. Resultaten visade att många av de beskrivna framgångs- och misslyckandesituationerna innefattade klientrelationer samt samarbete och kommunikation med anställda och kolleger. Andra viktiga aspekter inkluderade bristande resurser, hög arbetsbelastning samt vaga och otydliga organisationsförändringar.I den andra studien undersöktes huruvida socialsekreterares upplevelse av arbetssituationen kan kopplas till graden av direkt klientkontakt. Enkätsvar från 525 socialsekreterare analyserades och resultaten visade att socialsekreterare med hög grad av personliga kontakter med klienter upplever högre arbetsbelastning och lägre tillfredsställelse och meningsfullhet än de som i mindre omfattning har direktkontakt med klienter.I den tredje studien undersöktes relationen mellan arbetsmiljöaspekter och upplevelsen av generell tillfredsställelse i arbetet bland socialsekreterare (n=525), sjuksköterskor (n=512) och förskollärare (n=545). En enkätundersökning visade att motivation och optimism var den viktigaste faktorn i förklaringen av generell arbetstillfredsställelse. Andra viktiga faktorer var ledarskap, arbetsbelastning, improvisation och initiativ i arbetet, relationer till kolleger, kontroll och organisatoriska mål. (Less)
Abstract
In this thesis, three empirical studies investigating human service organizations pertaining to client work, work satisfaction, and the work environment are presented. The general aim of this thesis was to investigate working conditions in human service organizations with particular consideration and emphasis on the extent of human service workers´ client work and their perceived level of job satisfaction.In study I the aim was to investigate how success and failure is experienced and constructed among human service workers and supervisors. The results showed that important categories of success and failure included client relationships, collaboration and communication with employees and colleagues. Other significant... (More)
In this thesis, three empirical studies investigating human service organizations pertaining to client work, work satisfaction, and the work environment are presented. The general aim of this thesis was to investigate working conditions in human service organizations with particular consideration and emphasis on the extent of human service workers´ client work and their perceived level of job satisfaction.In study I the aim was to investigate how success and failure is experienced and constructed among human service workers and supervisors. The results showed that important categories of success and failure included client relationships, collaboration and communication with employees and colleagues. Other significant aspects included insufficient resources, high workloads, and vague organizational change processes.Study II explored if social workers? experience of their work situation is dependent upon the degree of client-related work they have. Survey data were obtained from 525 social workers and the results indicated that social workers with high degree of direct client work experienced the highest workload and the lowest satisfaction and meaningfulness, while workers with low degree of client work experienced the lowest workload and the highest levels of job satisfaction.Study III investigated whether and how a number of work aspects affect social workers (n=525), nurses (n=512), and preschool teachers (n=545) experience of general work satisfaction. A questionnaire survey revealed that motivation and optimism was the most important predictor of general work satisfaction. Other significant factors included leadership, workload, improvisation and initiative, colleague relations, control, and organizational goals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Härenstam, Annika, Arbetslivsinstitutet
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Socialpsykologi, Social psychology, Psykologi, arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö, socialt arbete, Psychology, arbetsmotivation, klientarbete, human serviceorganisationer, social work, job satisfaction, work environment, work motivation, human service organizations, client work
pages
187 pages
publisher
Department of Psychology, Lund University
defense location
Hörsal 128, Stora Algatan 4 Lund
defense date
2005-12-07 09:15
ISBN
91-631-7085-X
language
English
LU publication?
no
id
76a092ed-fd2a-448e-87e0-0cd6d9391e8d (old id 545788)
date added to LUP
2007-09-10 15:49:33
date last changed
2018-11-21 21:10:02
@phdthesis{76a092ed-fd2a-448e-87e0-0cd6d9391e8d,
 abstract   = {In this thesis, three empirical studies investigating human service organizations pertaining to client work, work satisfaction, and the work environment are presented. The general aim of this thesis was to investigate working conditions in human service organizations with particular consideration and emphasis on the extent of human service workers´ client work and their perceived level of job satisfaction.<br/><br>
<br/><br>
In study I the aim was to investigate how success and failure is experienced and constructed among human service workers and supervisors. The results showed that important categories of success and failure included client relationships, collaboration and communication with employees and colleagues. Other significant aspects included insufficient resources, high workloads, and vague organizational change processes.<br/><br>
<br/><br>
Study II explored if social workers? experience of their work situation is dependent upon the degree of client-related work they have. Survey data were obtained from 525 social workers and the results indicated that social workers with high degree of direct client work experienced the highest workload and the lowest satisfaction and meaningfulness, while workers with low degree of client work experienced the lowest workload and the highest levels of job satisfaction.<br/><br>
<br/><br>
Study III investigated whether and how a number of work aspects affect social workers (n=525), nurses (n=512), and preschool teachers (n=545) experience of general work satisfaction. A questionnaire survey revealed that motivation and optimism was the most important predictor of general work satisfaction. Other significant factors included leadership, workload, improvisation and initiative, colleague relations, control, and organizational goals.},
 author    = {Jönsson, Sandra},
 isbn     = {91-631-7085-X},
 keyword   = {Socialpsykologi,Social psychology,Psykologi,arbetstillfredsställelse,arbetsmiljö,socialt arbete,Psychology,arbetsmotivation,klientarbete,human serviceorganisationer,social work,job satisfaction,work environment,work motivation,human service organizations,client work},
 language   = {eng},
 pages    = {187},
 publisher  = {Department of Psychology, Lund University},
 title    = {Client work, job satisfaction and work environment aspects in human service organizations},
 year     = {2005},
}