Advanced

Den tredje intifadan : en studie över historiens betydelse för motståndsrörelser i Palestina idag

Merkel, Annabel LU (2011) MRSG20 20111
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Det palestinska folket har levt under ockupation så länge att många har börjat förlora hoppet om en lösning på israeliska/palestinska konflikten. Två stora uppror – den första och den andra intifadan – har redan genomförts av palestinierna men deras levnadssituation har ändå inte blivit bättre. Idag finns många skilda uppfattningar om hur framtiden kommer utspelas och palestiniernas åsikter om revolutioner varierar mycket. I denna uppsats analyseras tre politiska bloggar skrivna av palestinier från Västbanken och Gaza. En av dem lever också i exil i Tyskland. Studiens syfte är att kartlägga motståndsviljan på de palestinska områdena och hur den förändras beroende på vad en individ har för tidigare erfarenheter av konflikten. För att göra... (More)
Det palestinska folket har levt under ockupation så länge att många har börjat förlora hoppet om en lösning på israeliska/palestinska konflikten. Två stora uppror – den första och den andra intifadan – har redan genomförts av palestinierna men deras levnadssituation har ändå inte blivit bättre. Idag finns många skilda uppfattningar om hur framtiden kommer utspelas och palestiniernas åsikter om revolutioner varierar mycket. I denna uppsats analyseras tre politiska bloggar skrivna av palestinier från Västbanken och Gaza. En av dem lever också i exil i Tyskland. Studiens syfte är att kartlägga motståndsviljan på de palestinska områdena och hur den förändras beroende på vad en individ har för tidigare erfarenheter av konflikten. För att göra det används tyske historikern Reinhart Kosellecks begrepp om ”erfarenhetsrum” samt ”förväntningshorisont” – tillsammans med Charles Tillys och Sidney Tarrows teorier om folkrörelser och uppror. Det palestinska folket har länge haft inre motsättningar med politiska grupper och den isolering som Gazablockaden innebär. Denna uppsats undersöker också hur den folkliga gemenskapen och identiteten spelar in vid effektfulla motståndsrörelser. (Less)
Abstract
The people of Palestine have been living under occupation for so long that many have begun to lose hope of a solution to the Israeli/Palestinian conflict. Two big uprisings – the first and the second intifada – have already been started by the Palestinians but their living situation has still not changed for the better. Today there are many different views on what the future will be like and the opinions on revolutions differ a great deal amongst the Palestinian people. This essay analyzes three political blogs written by Palestinians from the West Bank and Gaza. One of them is also living in exile in Germany. The purpose of this study is to examine the will to resist in the Palestinian territories and how it changes depending on what... (More)
The people of Palestine have been living under occupation for so long that many have begun to lose hope of a solution to the Israeli/Palestinian conflict. Two big uprisings – the first and the second intifada – have already been started by the Palestinians but their living situation has still not changed for the better. Today there are many different views on what the future will be like and the opinions on revolutions differ a great deal amongst the Palestinian people. This essay analyzes three political blogs written by Palestinians from the West Bank and Gaza. One of them is also living in exile in Germany. The purpose of this study is to examine the will to resist in the Palestinian territories and how it changes depending on what personal experiences an individual has from the conflict. In order to do this the German historian Reinhart Koselleck’s theory about the relation between experience and expectation is used – together with Charles Tilly’s and Sidney Tarrow’s theories about social movements and uprisings. The Palestinian people have had internal divisions for a long time with different political groups and the isolation that comes with the Gaza blockade. This essay also examines how the identity of the Palestinian community affects a resistance movement’s efficiency. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Merkel, Annabel LU
supervisor
organization
course
MRSG20 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
language
Swedish
id
1971519
date added to LUP
2011-06-29 13:43:13
date last changed
2014-09-04 08:27:53
@misc{1971519,
 abstract   = {The people of Palestine have been living under occupation for so long that many have begun to lose hope of a solution to the Israeli/Palestinian conflict. Two big uprisings – the first and the second intifada – have already been started by the Palestinians but their living situation has still not changed for the better. Today there are many different views on what the future will be like and the opinions on revolutions differ a great deal amongst the Palestinian people. This essay analyzes three political blogs written by Palestinians from the West Bank and Gaza. One of them is also living in exile in Germany. The purpose of this study is to examine the will to resist in the Palestinian territories and how it changes depending on what personal experiences an individual has from the conflict. In order to do this the German historian Reinhart Koselleck’s theory about the relation between experience and expectation is used – together with Charles Tilly’s and Sidney Tarrow’s theories about social movements and uprisings. The Palestinian people have had internal divisions for a long time with different political groups and the isolation that comes with the Gaza blockade. This essay also examines how the identity of the Palestinian community affects a resistance movement’s efficiency.},
 author    = {Merkel, Annabel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den tredje intifadan : en studie över historiens betydelse för motståndsrörelser i Palestina idag},
 year     = {2011},
}