Advanced

Inblickar i mödrahälsovården

Johanna Sjöberg and Mikaela Stadig (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Immigrerade kvinnor i många västerländska länder erhåller mindre kvalitativ vård än infödda kvinnor, delvis på grund av bristande kulturkompetens hos vårdpersonal. Denna studie syftar till att beskriva aktiviteten och verksamheten på två obstetriska avdelningar på ett universitetssjukhus i Turkiet. Studien är att betrakta som en kvalitativ fältstudie som innefattar 85 observationer av möten och tre semistrukturerade intervjuer. Data analyserades enligt innehållsanalys. Begreppen kontext, profession, interaktion och respekt genomsyrar resultatet. Författarna fann en lättsam inställningen till vården hos såväl vårdpersonal som patienter. Brist på respekt för kvinnorna och deras integritet är enligt författarna framträdande. Intentionen med... (More)
Immigrerade kvinnor i många västerländska länder erhåller mindre kvalitativ vård än infödda kvinnor, delvis på grund av bristande kulturkompetens hos vårdpersonal. Denna studie syftar till att beskriva aktiviteten och verksamheten på två obstetriska avdelningar på ett universitetssjukhus i Turkiet. Studien är att betrakta som en kvalitativ fältstudie som innefattar 85 observationer av möten och tre semistrukturerade intervjuer. Data analyserades enligt innehållsanalys. Begreppen kontext, profession, interaktion och respekt genomsyrar resultatet. Författarna fann en lättsam inställningen till vården hos såväl vårdpersonal som patienter. Brist på respekt för kvinnorna och deras integritet är enligt författarna framträdande. Intentionen med studien var inte att skapa en modell för hur immigrerade kvinnor ska bemötas. Studien bör snarare ses som en källa för reflektion och ett verktyg för att bättre förstå en kultur som skiljer sig från den svenska. Detta för att öka kulturkompetensen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johanna Sjöberg and Mikaela Stadig
supervisor
organization
alternative title
En deskriptiv studie från ett universitetssjukhus i Turkiet.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
deskriptiv, mödrahälsovård, Turkiet, kulturkompetens
language
Swedish
id
2532131
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532131,
 abstract   = {Immigrerade kvinnor i många västerländska länder erhåller mindre kvalitativ vård än infödda kvinnor, delvis på grund av bristande kulturkompetens hos vårdpersonal. Denna studie syftar till att beskriva aktiviteten och verksamheten på två obstetriska avdelningar på ett universitetssjukhus i Turkiet. Studien är att betrakta som en kvalitativ fältstudie som innefattar 85 observationer av möten och tre semistrukturerade intervjuer. Data analyserades enligt innehållsanalys. Begreppen kontext, profession, interaktion och respekt genomsyrar resultatet. Författarna fann en lättsam inställningen till vården hos såväl vårdpersonal som patienter. Brist på respekt för kvinnorna och deras integritet är enligt författarna framträdande. Intentionen med studien var inte att skapa en modell för hur immigrerade kvinnor ska bemötas. Studien bör snarare ses som en källa för reflektion och ett verktyg för att bättre förstå en kultur som skiljer sig från den svenska. Detta för att öka kulturkompetensen.},
 author    = {Johanna Sjöberg and Mikaela Stadig},
 keyword   = {deskriptiv, mödrahälsovård, Turkiet, kulturkompetens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inblickar i mödrahälsovården},
 year     = {2010},
}