Advanced

Statssuveränitetens definition i det internationella samfundet

Sveningsson, Klara Mimi LU (2015) MRSG31 20142
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie belyser statssuveränitetens definition i det internationella samfundet. Syftet är att undersöka hur begreppet statssuveränitet definieras i FN-stadgan respektive doktrinen Responsibility to protect, R2P, för att undersöka om statssuveräniteten blir en självmotsägelse i doktrinen R2P. Med en metodkombination av kvalitativ analys och Sally Haslangers begreppsanalys studeras FN-stadgan och R2P för att belysa hur begreppet definieras i dessa skilda kontexter. Vidare analyseras, med utgångsläge i David Kennedys teoretiska perspektiv, huruvida statssuveräniteten blir en självmotsägelse. Studien leder till slutsatsen att statssuveräniteten blir en självmotsägelse i doktrinen, men även en nykonstruktion. Definitionen av... (More)
Denna studie belyser statssuveränitetens definition i det internationella samfundet. Syftet är att undersöka hur begreppet statssuveränitet definieras i FN-stadgan respektive doktrinen Responsibility to protect, R2P, för att undersöka om statssuveräniteten blir en självmotsägelse i doktrinen R2P. Med en metodkombination av kvalitativ analys och Sally Haslangers begreppsanalys studeras FN-stadgan och R2P för att belysa hur begreppet definieras i dessa skilda kontexter. Vidare analyseras, med utgångsläge i David Kennedys teoretiska perspektiv, huruvida statssuveräniteten blir en självmotsägelse. Studien leder till slutsatsen att statssuveräniteten blir en självmotsägelse i doktrinen, men även en nykonstruktion. Definitionen av statssuveräniteten i stadgan likställs med non-interventionsprincipen medan definitionen av begreppet i doktrinen istället tillämpar statssuveränitet för att legitimera interventioner, vilket således innebär att begreppet blir en nykonstruktion i sig själv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sveningsson, Klara Mimi LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
R2P, statssuveränitet, FN-stadgan, FN, humanitära interventioner, mänskliga rättigheter, human rights
language
Swedish
id
5435346
date added to LUP
2015-07-22 09:21:09
date last changed
2015-12-03 09:39:33
@misc{5435346,
 abstract   = {Denna studie belyser statssuveränitetens definition i det internationella samfundet. Syftet är att undersöka hur begreppet statssuveränitet definieras i FN-stadgan respektive doktrinen Responsibility to protect, R2P, för att undersöka om statssuveräniteten blir en självmotsägelse i doktrinen R2P. Med en metodkombination av kvalitativ analys och Sally Haslangers begreppsanalys studeras FN-stadgan och R2P för att belysa hur begreppet definieras i dessa skilda kontexter. Vidare analyseras, med utgångsläge i David Kennedys teoretiska perspektiv, huruvida statssuveräniteten blir en självmotsägelse. Studien leder till slutsatsen att statssuveräniteten blir en självmotsägelse i doktrinen, men även en nykonstruktion. Definitionen av statssuveräniteten i stadgan likställs med non-interventionsprincipen medan definitionen av begreppet i doktrinen istället tillämpar statssuveränitet för att legitimera interventioner, vilket således innebär att begreppet blir en nykonstruktion i sig själv.},
 author    = {Sveningsson, Klara Mimi},
 keyword   = {R2P,statssuveränitet,FN-stadgan,FN,humanitära interventioner,mänskliga rättigheter,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Statssuveränitetens definition i det internationella samfundet},
 year     = {2015},
}