Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är det en fördel att vara känd? - en analys av omfattningen av det utökade skyddet för kända varumärken

Lundmark, Antonia LU (2016) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract
Trade marks have become increasingly important in society these days. Hence, it is also crucial to protect them from infringement. The infringement provision in the Swedish Trade Mark Act, Chapter 1, Article 10, Paragraph 1-2, provides a basic protection for all trade marks against the use of a younger identical or similar sign for goods or services of the same or similar kinds. However, there is also a possibility of an extended protection for well-known trade marks, since it is considered to be easier for others to take advantage of or injury trade marks that are well-known. The extended protection is provided in the Trade Mark Act, Chapter 1, Article 10, Paragraph 3, and it protects trade marks against use of a later identical or... (More)
Trade marks have become increasingly important in society these days. Hence, it is also crucial to protect them from infringement. The infringement provision in the Swedish Trade Mark Act, Chapter 1, Article 10, Paragraph 1-2, provides a basic protection for all trade marks against the use of a younger identical or similar sign for goods or services of the same or similar kinds. However, there is also a possibility of an extended protection for well-known trade marks, since it is considered to be easier for others to take advantage of or injury trade marks that are well-known. The extended protection is provided in the Trade Mark Act, Chapter 1, Article 10, Paragraph 3, and it protects trade marks against use of a later identical or similar sign, even for goods or services of other kinds. Such protection is undoubtedly very beneficial for trade mark owners who have made huge investments in their trade marks. Hence, it is essential to examine the extent of this extended protection.

This thesis discusses the purpose, the applicability and the predictability of the extended protection, and whether Swedish law is consistent with the principles that have been laid out in EU law. The purpose is to describe the applicability of the provision and to identify many factors that create uncertainties in the legal position. First, what creates an uncertainty is the fact that the European Court of Justice has created a function theory without discussing it in relation to the extended protection. This makes the extent of the exclusive rights become unclear in general. Moreover, court decisions are difficult to predict, since they are determined by a global assessment of the circumstances of each case. In addition, the requirements for proof have in practice been both high and somewhat contradictory. There are also many prerequisites that require proof. Regarding the Swedish practice, it seems to indeed comply with EU law, but such a definitive conclusion cannot be made since there are few Swedish judgements that discuss the extended protection in detail. Overall, it can be said that clarifications are necessary mainly at the EU legal level, but also in Swedish practice, in order to clarify the legal position. (Less)
Abstract (Swedish)
Varumärken har under senare tid fått en allt större betydelse i samhället. Därför är det mycket viktigt att kunna skydda dem mot intrång. Intrångsbestämmelsen i den svenska varumärkeslagens 1 kap. 10 § 1-2 p. ger alla varumärken ett grundläggande skydd, som hindrar yngre identiska eller liknande kännetecken från att användas för varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Det finns även en möjlighet till ett utökat skydd för kända varumärken, eftersom sannolikheten att någon annan genom sin varumärkesanvändning kommer att snylta på eller skada varumärket är större om varumärket är känt. Det utökade skyddet stadgas i varumärkeslagens 1 kap. 10 § 3 p. och hindrar ett yngre identiskt eller liknande kännetecken att användas även för... (More)
Varumärken har under senare tid fått en allt större betydelse i samhället. Därför är det mycket viktigt att kunna skydda dem mot intrång. Intrångsbestämmelsen i den svenska varumärkeslagens 1 kap. 10 § 1-2 p. ger alla varumärken ett grundläggande skydd, som hindrar yngre identiska eller liknande kännetecken från att användas för varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Det finns även en möjlighet till ett utökat skydd för kända varumärken, eftersom sannolikheten att någon annan genom sin varumärkesanvändning kommer att snylta på eller skada varumärket är större om varumärket är känt. Det utökade skyddet stadgas i varumärkeslagens 1 kap. 10 § 3 p. och hindrar ett yngre identiskt eller liknande kännetecken att användas även för varor eller tjänster av annat slag. Ett sådant skydd är onekligen mycket fördelaktigt för varumärkesinnehavare som har gjort stora investeringar i sina varumärken. Därför är det intressant att undersöka omfattningen av detta utökade skydd.

Denna uppsats redogör för det utökade skyddets syfte, tillämplighet, förutsebarhet och huruvida svensk praxis överensstämmer med de principer som följer av EU-rätten. Syftet är att kartlägga det utökade skyddets tillämplighet och denna uppsats identifierar många faktorer som skapar oklarheter i rättsläget. Vad som först och främst skapar oklarheter är att EU-domstolen har introducerat en funktionslära utan att diskutera den i förhållande till det utökade skyddet. Det gör att ensamrättens omfattning generellt blir oklar. Rättsläget är även svårt att förutse eftersom rättsfallen avgörs efter en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Dessutom har beviskraven i praxis visat sig vara både höga och något motstridiga. Därtill är rekvisiten som ska bevisas många i antalet. Vad gäller svensk praxis verkar den visserligen överensstämma med EU-domstolens, men det går inte att dra en sådan definitiv slutsats, eftersom det finns få svenska avgöranden som utförligt diskuterar det utökade skyddet. Sammantaget kan därför sägas att det behövs tydliggöranden främst från EU-domstolen, men även i svensk praxis, för att klargöra rättsläget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundmark, Antonia LU
supervisor
organization
alternative title
Is it an advantage to be well-known? - an analysis of the scope of the extended protection for well-known trade marks
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt
language
Swedish
id
8512090
date added to LUP
2016-01-29 12:55:56
date last changed
2016-01-29 12:55:56
@misc{8512090,
 abstract   = {Trade marks have become increasingly important in society these days. Hence, it is also crucial to protect them from infringement. The infringement provision in the Swedish Trade Mark Act, Chapter 1, Article 10, Paragraph 1-2, provides a basic protection for all trade marks against the use of a younger identical or similar sign for goods or services of the same or similar kinds. However, there is also a possibility of an extended protection for well-known trade marks, since it is considered to be easier for others to take advantage of or injury trade marks that are well-known. The extended protection is provided in the Trade Mark Act, Chapter 1, Article 10, Paragraph 3, and it protects trade marks against use of a later identical or similar sign, even for goods or services of other kinds. Such protection is undoubtedly very beneficial for trade mark owners who have made huge investments in their trade marks. Hence, it is essential to examine the extent of this extended protection.
 
This thesis discusses the purpose, the applicability and the predictability of the extended protection, and whether Swedish law is consistent with the principles that have been laid out in EU law. The purpose is to describe the applicability of the provision and to identify many factors that create uncertainties in the legal position. First, what creates an uncertainty is the fact that the European Court of Justice has created a function theory without discussing it in relation to the extended protection. This makes the extent of the exclusive rights become unclear in general. Moreover, court decisions are difficult to predict, since they are determined by a global assessment of the circumstances of each case. In addition, the requirements for proof have in practice been both high and somewhat contradictory. There are also many prerequisites that require proof. Regarding the Swedish practice, it seems to indeed comply with EU law, but such a definitive conclusion cannot be made since there are few Swedish judgements that discuss the extended protection in detail. Overall, it can be said that clarifications are necessary mainly at the EU legal level, but also in Swedish practice, in order to clarify the legal position.},
 author    = {Lundmark, Antonia},
 keyword   = {immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är det en fördel att vara känd? - en analys av omfattningen av det utökade skyddet för kända varumärken},
 year     = {2016},
}