Advanced

Säkerhetskulturer i flygorganisationer: En jämförande studie mellan två flygorganisationer

Gunér, Håkan and Van Der Reep, John (2008)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna explorativa studie var att utforska säkerhetsklimat, psykosociala förhållanden och organisationsklimat i Transportflygorganisationen i Försvarsmakten och i företaget Golden Air. Författarna har studerat och jämfört de två flygorganisationerna, som skiljer sig åt i struktur, ledning, resurser, visioner, uppgifter och mål. En enkätundersökning genomfördes med hjälp av instrumenten QPSNordic och Safety Culture. Av sammanlagt 125 utsända enkäter inkom totalt 74 svar (59 % svarsfrekvens), 53 ifrån Förvarsmakten och 21 ifrån Golden Air. Safety Culture visade att piloterna i Golden Air bedömde sin Arbetssituation signifikant mer positivt än flygförarna i Försvarsmakten. QPSNordic visade att piloterna i Golden Air bedömde... (More)
Syftet med denna explorativa studie var att utforska säkerhetsklimat, psykosociala förhållanden och organisationsklimat i Transportflygorganisationen i Försvarsmakten och i företaget Golden Air. Författarna har studerat och jämfört de två flygorganisationerna, som skiljer sig åt i struktur, ledning, resurser, visioner, uppgifter och mål. En enkätundersökning genomfördes med hjälp av instrumenten QPSNordic och Safety Culture. Av sammanlagt 125 utsända enkäter inkom totalt 74 svar (59 % svarsfrekvens), 53 ifrån Förvarsmakten och 21 ifrån Golden Air. Safety Culture visade att piloterna i Golden Air bedömde sin Arbetssituation signifikant mer positivt än flygförarna i Försvarsmakten. QPSNordic visade att piloterna i Golden Air bedömde Kvantitativa krav, Inlärningskrav, Rolltydlighet, Rollkonflikt, Positiv utmaning i arbetet, Förutsägbarhet, Upplevelse av mastery, Stöd från kamrater, Rättvist ledarskap, Socialt klimat, Arbetets centralitet och Engagemang i organisationen signifikant mer positivt än flygförarna i Försvarsmakten. Flygförarna i Försvarsmakten bedömde Kontroll av arbetstakt och Kontroll av beslut signifikant högre än piloterna i Golden Air. Utifrån dimensionerna Uppmuntrande ledarskap och Rättvist ledarskap i QPSNordic genomfördes en multipel regressionsanalys mot Safety Cultures nio säkerhetsdimensioner. Uppmuntrande ledarskap och Rättvist ledarskap korrelerade starkt med dimensionerna Rapporterande, Lärande, Kommunikation, Attityder till flygsäkerhet och Uppfattning om flygsäkerhet, vilket tyder på att ledarskapet i organisationerna har stor påverkan på säkerhetsklimatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunér, Håkan and Van Der Reep, John
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
flygsäkerhet, ledarskap, organisationsklimat, psykosocial arbetsmiljö, säkerhetsklimat, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1315292
date added to LUP
2009-02-07
date last changed
2009-02-09
@misc{1315292,
 abstract   = {Syftet med denna explorativa studie var att utforska säkerhetsklimat, psykosociala förhållanden och organisationsklimat i Transportflygorganisationen i Försvarsmakten och i företaget Golden Air. Författarna har studerat och jämfört de två flygorganisationerna, som skiljer sig åt i struktur, ledning, resurser, visioner, uppgifter och mål. En enkätundersökning genomfördes med hjälp av instrumenten QPSNordic och Safety Culture. Av sammanlagt 125 utsända enkäter inkom totalt 74 svar (59 % svarsfrekvens), 53 ifrån Förvarsmakten och 21 ifrån Golden Air. Safety Culture visade att piloterna i Golden Air bedömde sin Arbetssituation signifikant mer positivt än flygförarna i Försvarsmakten. QPSNordic visade att piloterna i Golden Air bedömde Kvantitativa krav, Inlärningskrav, Rolltydlighet, Rollkonflikt, Positiv utmaning i arbetet, Förutsägbarhet, Upplevelse av mastery, Stöd från kamrater, Rättvist ledarskap, Socialt klimat, Arbetets centralitet och Engagemang i organisationen signifikant mer positivt än flygförarna i Försvarsmakten. Flygförarna i Försvarsmakten bedömde Kontroll av arbetstakt och Kontroll av beslut signifikant högre än piloterna i Golden Air. Utifrån dimensionerna Uppmuntrande ledarskap och Rättvist ledarskap i QPSNordic genomfördes en multipel regressionsanalys mot Safety Cultures nio säkerhetsdimensioner. Uppmuntrande ledarskap och Rättvist ledarskap korrelerade starkt med dimensionerna Rapporterande, Lärande, Kommunikation, Attityder till flygsäkerhet och Uppfattning om flygsäkerhet, vilket tyder på att ledarskapet i organisationerna har stor påverkan på säkerhetsklimatet.},
 author    = {Gunér, Håkan and Van Der Reep, John},
 keyword   = {flygsäkerhet,ledarskap,organisationsklimat,psykosocial arbetsmiljö,säkerhetsklimat,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerhetskulturer i flygorganisationer: En jämförande studie mellan två flygorganisationer},
 year     = {2008},
}