Advanced

Belting i undervisning En studie i syn- och arbetssätt

Kaunitz, Linn (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Belting in teaching. A study of views and teaching-procedure.

The purpose of this study is to map how the singing teachers at a Swedish college of music describe and implement the vocal technique 'belting' in their curriculum. This study is based on watching and interviewing six different teachers. The theoretical part deals with voice physiology and four different theories surrounding belting. The results show that the descriptions of belting vary between teachers and experts alike. Education and background play a huge part in how much weight and time the individual teacher spends teaching different techniques, such as belting, and also how they choose to teach and work around the aforementioned. One of the sources often refers to... (More)
Title: Belting in teaching. A study of views and teaching-procedure.

The purpose of this study is to map how the singing teachers at a Swedish college of music describe and implement the vocal technique 'belting' in their curriculum. This study is based on watching and interviewing six different teachers. The theoretical part deals with voice physiology and four different theories surrounding belting. The results show that the descriptions of belting vary between teachers and experts alike. Education and background play a huge part in how much weight and time the individual teacher spends teaching different techniques, such as belting, and also how they choose to teach and work around the aforementioned. One of the sources often refers to the research and theories of Jo Estill. Estill is widely considered the leading expert on the topic, although her definition of belting deviates from what many other experts consider 'right'. Another source is educated in Alexander technique, and also has a great understanding of the body's reflexes, and her responses and thoughts are driven by a strong perspective of health. She speaks a lot of finding the optimal balance in your body, regardless of technique preferred or used. The experience of belting greatly varies among the informants. Some are unsure as to what belting is about, others have just scratched the topic while some, according to themselves, have a good understanding and knowledge of it.

Uppsatsens syfte är att kartlägga hur pedagogerna vid en musikhögskola i Sverige beskriver och använder sångtekniken Belting i sin undervisning. Intresset ligger i att undersöka och jämföra peda-gogernas syn- och arbetssätt. Denna uppsats är baserad på en kvalitativ metod, med intervjuer av sex stycken pedagoger. I teori-delen beskrivs röstfysiologin och fyra olika röstforskares teorier kring belting. Resultaten visar att beskrivningarna av belting skiljer sig mellan de olika pedagogerna, precis som i forskarvärlden. Utbildning och bakgrund spelar stor roll när det gäller hur stor vikt pedagogerna lägger vid att definiera olika sångtekniker, däribland belting, och även när det gäller deras arbetssätt. En av informanterna hänvisar mycket till Jo Estills forskning. Estill anses av många vara den ledan-de röstforskaren på området. Hennes beskrivning av belting ser dock annorlunda ut än den som många andra röstforskare anser vara den rätta. En annan av mina informanter är utbildad i Alexan-derteknik och har även stor kunskap om kroppens reflexer. Hennes svar genomsyras av ett hälsoper-spektiv och hon pratar mycket om att hitta den optimala balansen i kroppen, oavsett vilken sångtek-nik man använder sig av. Det skiljer en hel del mellan hur mycket erfarenhet informanterna har av belting. Några har gått fortbildningskurser där de snuddat vid ämnet, någon har gått långa utbildningar där det lagts relativt stort fokus på denna sångteknik och någon är inte riktigt säker på vad belting är för något. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kaunitz, Linn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
belting, vocal technique, vocal coaching, voice physiology, sångteknik, sångundervisning, röstfysiologi, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315361
date added to LUP
2009-02-10
date last changed
2009-02-10
@misc{1315361,
 abstract   = {Title: Belting in teaching. A study of views and teaching-procedure.

The purpose of this study is to map how the singing teachers at a Swedish college of music describe and implement the vocal technique 'belting' in their curriculum. This study is based on watching and interviewing six different teachers. The theoretical part deals with voice physiology and four different theories surrounding belting. The results show that the descriptions of belting vary between teachers and experts alike. Education and background play a huge part in how much weight and time the individual teacher spends teaching different techniques, such as belting, and also how they choose to teach and work around the aforementioned. One of the sources often refers to the research and theories of Jo Estill. Estill is widely considered the leading expert on the topic, although her definition of belting deviates from what many other experts consider 'right'. Another source is educated in Alexander technique, and also has a great understanding of the body's reflexes, and her responses and thoughts are driven by a strong perspective of health. She speaks a lot of finding the optimal balance in your body, regardless of technique preferred or used. The experience of belting greatly varies among the informants. Some are unsure as to what belting is about, others have just scratched the topic while some, according to themselves, have a good understanding and knowledge of it.

Uppsatsens syfte är att kartlägga hur pedagogerna vid en musikhögskola i Sverige beskriver och använder sångtekniken Belting i sin undervisning. Intresset ligger i att undersöka och jämföra peda-gogernas syn- och arbetssätt. Denna uppsats är baserad på en kvalitativ metod, med intervjuer av sex stycken pedagoger. I teori-delen beskrivs röstfysiologin och fyra olika röstforskares teorier kring belting. Resultaten visar att beskrivningarna av belting skiljer sig mellan de olika pedagogerna, precis som i forskarvärlden. Utbildning och bakgrund spelar stor roll när det gäller hur stor vikt pedagogerna lägger vid att definiera olika sångtekniker, däribland belting, och även när det gäller deras arbetssätt. En av informanterna hänvisar mycket till Jo Estills forskning. Estill anses av många vara den ledan-de röstforskaren på området. Hennes beskrivning av belting ser dock annorlunda ut än den som många andra röstforskare anser vara den rätta. En annan av mina informanter är utbildad i Alexan-derteknik och har även stor kunskap om kroppens reflexer. Hennes svar genomsyras av ett hälsoper-spektiv och hon pratar mycket om att hitta den optimala balansen i kroppen, oavsett vilken sångtek-nik man använder sig av. Det skiljer en hel del mellan hur mycket erfarenhet informanterna har av belting. Några har gått fortbildningskurser där de snuddat vid ämnet, någon har gått långa utbildningar där det lagts relativt stort fokus på denna sångteknik och någon är inte riktigt säker på vad belting är för något.},
 author    = {Kaunitz, Linn},
 keyword   = {belting,vocal technique,vocal coaching,voice physiology,sångteknik,sångundervisning,röstfysiologi,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belting i undervisning En studie i syn- och arbetssätt},
 year     = {2008},
}