Advanced

"De glittrar liksom igen" Om hur organisationer arbetar med flyktingbarn och vad en pedagog med skapande inriktning kan tillföra detta arbete

Abrahamsson, Stina (2009)
Malmö Academy of Music
Abstract
Denna studie har som huvudsyfte att undersöka hur organisationer arbetar med flyktingbarn och på vilket sätt en pedagog med skapande inriktning (till exempel en musiklärare) kan arbeta för att förbättra flyktingbarns situation i Sverige och i världen. Studien utgår från tre intervjuer med människor som är aktiva inom tre olika organisationer i Sverige. Dessutom tar studien upp integrationsprojektet Tillsammans och jämför det med information från teoridel och informanternas information. Slutsatser som kunnat dras från resultatkapitlet är att om organisationer som arbetar med flyktingbarn samarbetade mer med pedagoger med skapande inriktning skulle flyktingbarns situation kunna påverkas positivt eftersom detta är en kraftfull kombination av... (More)
Denna studie har som huvudsyfte att undersöka hur organisationer arbetar med flyktingbarn och på vilket sätt en pedagog med skapande inriktning (till exempel en musiklärare) kan arbeta för att förbättra flyktingbarns situation i Sverige och i världen. Studien utgår från tre intervjuer med människor som är aktiva inom tre olika organisationer i Sverige. Dessutom tar studien upp integrationsprojektet Tillsammans och jämför det med information från teoridel och informanternas information. Slutsatser som kunnat dras från resultatkapitlet är att om organisationer som arbetar med flyktingbarn samarbetade mer med pedagoger med skapande inriktning skulle flyktingbarns situation kunna påverkas positivt eftersom detta är en kraftfull kombination av kunskap och erfarenheter. Det kan också vara av betydelse att fler musikpedagoger får upp ögonen och också erbjuds kunskap som kan behövas vid arbete med flyktingbarn. För att detta skall ske borde kanske fler kurser inom detta område erbjudas vid musikhögskolor.

Title: "There eyes glitter again" How organizations work with refugee children and how a teacher of creative skills contributes to this task. The main purpose of this essay is to study how different organisations work with refugee children and in what ways a teacher with creative skills (i.e a music teacher) can help to improve refugee children's situation in Sweden (and in the world). The study is based on interviews with three persons who actively work with three different organisations in Sweden. Furthermore this study presents the intergration project Tillsammans (Together) and compares it with information from the theory chapter and also with the information from the informants. Conclusions are that if organisations working with refugee children collaborated more with teachers with creative skills, the situation for refugee children would be affected in a positive way because this is a powerful combination of knowledge and experience. It could also be of importance that music teachers would recieve more information and also are given the opportunity to get more knowledge that could be needed while working with refugee children. These courses should be provided more in the music universities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abrahamsson, Stina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flyktingbarn, organisationer, skapande metoder, samarbete, refugee children, organisations, creative methods, collaboration, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315402
date added to LUP
2009-02-03 00:00:00
date last changed
2009-02-03 00:00:00
@misc{1315402,
 abstract   = {Denna studie har som huvudsyfte att undersöka hur organisationer arbetar med flyktingbarn och på vilket sätt en pedagog med skapande inriktning (till exempel en musiklärare) kan arbeta för att förbättra flyktingbarns situation i Sverige och i världen. Studien utgår från tre intervjuer med människor som är aktiva inom tre olika organisationer i Sverige. Dessutom tar studien upp integrationsprojektet Tillsammans och jämför det med information från teoridel och informanternas information. Slutsatser som kunnat dras från resultatkapitlet är att om organisationer som arbetar med flyktingbarn samarbetade mer med pedagoger med skapande inriktning skulle flyktingbarns situation kunna påverkas positivt eftersom detta är en kraftfull kombination av kunskap och erfarenheter. Det kan också vara av betydelse att fler musikpedagoger får upp ögonen och också erbjuds kunskap som kan behövas vid arbete med flyktingbarn. För att detta skall ske borde kanske fler kurser inom detta område erbjudas vid musikhögskolor.

Title: "There eyes glitter again" How organizations work with refugee children and how a teacher of creative skills contributes to this task. The main purpose of this essay is to study how different organisations work with refugee children and in what ways a teacher with creative skills (i.e a music teacher) can help to improve refugee children's situation in Sweden (and in the world). The study is based on interviews with three persons who actively work with three different organisations in Sweden. Furthermore this study presents the intergration project Tillsammans (Together) and compares it with information from the theory chapter and also with the information from the informants. Conclusions are that if organisations working with refugee children collaborated more with teachers with creative skills, the situation for refugee children would be affected in a positive way because this is a powerful combination of knowledge and experience. It could also be of importance that music teachers would recieve more information and also are given the opportunity to get more knowledge that could be needed while working with refugee children. These courses should be provided more in the music universities.},
 author    = {Abrahamsson, Stina},
 keyword   = {flyktingbarn,organisationer,skapande metoder,samarbete,refugee children,organisations,creative methods,collaboration,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"De glittrar liksom igen" Om hur organisationer arbetar med flyktingbarn och vad en pedagog med skapande inriktning kan tillföra detta arbete},
 year     = {2009},
}