Advanced

Melodibasens etablering och utveckling - reflektioner kring accordeon i undervisning

Hall, Anette (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: The development of Free Bass

In this work I will explain how the accordion with free bass was developed in Sweden. I will also describe how the people, teachers and musicians, did respond when it was introduced. In this study I investigate Swedish freebass teachers' reflections upon their educational issues. I want to look deeper at how they are reflecting over these two systems, and how they are using them in their daily work. By reading some accordion magazines from the era as a method, I did researching and then I analyzed the articles written about the subject. Furthermore, in this work I have been asking four accordion teachers about their experience and opinions. As a historical aspect I have been talking to the first... (More)
Title: The development of Free Bass

In this work I will explain how the accordion with free bass was developed in Sweden. I will also describe how the people, teachers and musicians, did respond when it was introduced. In this study I investigate Swedish freebass teachers' reflections upon their educational issues. I want to look deeper at how they are reflecting over these two systems, and how they are using them in their daily work. By reading some accordion magazines from the era as a method, I did researching and then I analyzed the articles written about the subject. Furthermore, in this work I have been asking four accordion teachers about their experience and opinions. As a historical aspect I have been talking to the first educated Swedish accordion teacher: Lars Holm. Using these two aspects, I came up with some conclusions. By talking to four accordeon teachers I found that it, for a beginner, is best to start playing the Free bass system. Then after some years when the student is ready for a new challenge the stradella system in the left hand should be introduced. I also found out that the chance that the student in the future plays both systems is bigger if they start with the free bass than if they start with the stradella.

I detta arbete förklarar jag hur etableringen och utvecklingen av melodibassystemet såg ut i Sverige. Jag beskriver också hur etableringen möttes av folket, lärarna och musikerna. Vidare intervjuar jag fyra accordeonpedagoger kring hur de reflekterar gällande de båda systemen i sin dagliga undervisning. Genom att analysera dragspelstidningar från tiden då etableringen ägde rum, har jag fått fram information om melodibasens utveckling. Då etableringen orsakade en omfattande debatt i tidningen Dragspelsnytt, har jag här belyst vad som sades i denna. Vidare har jag intervjuat den första svenska accordeonpedagogen Lars Holm och genom hans svar och de fyra övriga informanterna bildas en länk mellan dåtid och framtid och en bild av hur synen på instrumentet utvecklats. Med pedagogernas svar kunde jag konstatera att det bästa för en nybörjare är att starta med melodibas. Dels därför eleven får ett instrument som är ergonomiskt anpassat, men även för att eleven endast får ett system att lära sig då högerhand och vänsterhand är likadan. Vidare ökar elevens medvetenhet eftersom han/hon med melodibas själv bygger ackord tillskillnad från standardbasen där ackorden är förbestämda. Slutligen drogs slutsatsen att sannolikheten att eleven i ett senare skede, även intresserar sig för det andra systemet ökar då han/hon startar med melodibas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hall, Anette
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
music education, accordion, free bass, stradella, Holm, Lars, musikpedagogik, melodibas, standardbas, Dragspelsnytt, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315410
date added to LUP
2009-02-11 00:00:00
date last changed
2009-02-11 00:00:00
@misc{1315410,
 abstract   = {Title: The development of Free Bass

In this work I will explain how the accordion with free bass was developed in Sweden. I will also describe how the people, teachers and musicians, did respond when it was introduced. In this study I investigate Swedish freebass teachers' reflections upon their educational issues. I want to look deeper at how they are reflecting over these two systems, and how they are using them in their daily work. By reading some accordion magazines from the era as a method, I did researching and then I analyzed the articles written about the subject. Furthermore, in this work I have been asking four accordion teachers about their experience and opinions. As a historical aspect I have been talking to the first educated Swedish accordion teacher: Lars Holm. Using these two aspects, I came up with some conclusions. By talking to four accordeon teachers I found that it, for a beginner, is best to start playing the Free bass system. Then after some years when the student is ready for a new challenge the stradella system in the left hand should be introduced. I also found out that the chance that the student in the future plays both systems is bigger if they start with the free bass than if they start with the stradella.

I detta arbete förklarar jag hur etableringen och utvecklingen av melodibassystemet såg ut i Sverige. Jag beskriver också hur etableringen möttes av folket, lärarna och musikerna. Vidare intervjuar jag fyra accordeonpedagoger kring hur de reflekterar gällande de båda systemen i sin dagliga undervisning. Genom att analysera dragspelstidningar från tiden då etableringen ägde rum, har jag fått fram information om melodibasens utveckling. Då etableringen orsakade en omfattande debatt i tidningen Dragspelsnytt, har jag här belyst vad som sades i denna. Vidare har jag intervjuat den första svenska accordeonpedagogen Lars Holm och genom hans svar och de fyra övriga informanterna bildas en länk mellan dåtid och framtid och en bild av hur synen på instrumentet utvecklats. Med pedagogernas svar kunde jag konstatera att det bästa för en nybörjare är att starta med melodibas. Dels därför eleven får ett instrument som är ergonomiskt anpassat, men även för att eleven endast får ett system att lära sig då högerhand och vänsterhand är likadan. Vidare ökar elevens medvetenhet eftersom han/hon med melodibas själv bygger ackord tillskillnad från standardbasen där ackorden är förbestämda. Slutligen drogs slutsatsen att sannolikheten att eleven i ett senare skede, även intresserar sig för det andra systemet ökar då han/hon startar med melodibas.},
 author    = {Hall, Anette},
 keyword   = {music education,accordion,free bass,stradella,Holm, Lars,musikpedagogik,melodibas,standardbas,Dragspelsnytt,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Melodibasens etablering och utveckling - reflektioner kring accordeon i undervisning},
 year     = {2008},
}