Advanced

Kör så det ryker! - En studie om prestationsångest i samband med ensembleundervisning

Irengård, Hannes (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Go for it! - A study of anxiety in relation to students performing in ensemble class.

This study discusses anxiety in relation to students in ensemble performance. The expectations on musicians are extremely high and demanding. They are expected to perform to the maximum of their ability despite both physical and mental pressure. I present in this study the result of the interviews I have performed with three students at Swedish Academies of Music. The study shows that all of the students included are in one way or the other suffering from anxiety in relation to performance. The anxiety takes on different shapes, but there are many factors that are common for all of the participants. On the other hand they have different opinions... (More)
Title: Go for it! - A study of anxiety in relation to students performing in ensemble class.

This study discusses anxiety in relation to students in ensemble performance. The expectations on musicians are extremely high and demanding. They are expected to perform to the maximum of their ability despite both physical and mental pressure. I present in this study the result of the interviews I have performed with three students at Swedish Academies of Music. The study shows that all of the students included are in one way or the other suffering from anxiety in relation to performance. The anxiety takes on different shapes, but there are many factors that are common for all of the participants. On the other hand they have different opinions as to if their anxiety is good or bad. Furthermore this study emphasizes the music teachers role in preventing this kind of anxiety.

Det här arbetet behandlar ämnet prestationsångest och hur elever upplever denna i samband med ensemblespel. Kravet på att prestera och göra sitt yttersta är stort på musiker och musikstuderande. Under mentala och fysiska påfrestningar förväntas de att kunna leverera ett stycke musik med precision, säkerhet och övertygelse. Jag presenterar i denna studie resultatet av de kvalitativa studier jag genomfört med tre studerande eller tidigare studerande vid svenska Musikhögskolor. Resultaten visar att olika grader av prestationsångest får olika konsekvenser för informanterna. Den yttrar sig på lite olika sätt. Bland annat upplever någon den som positiv, medan en annan tycker att den är mestadels negativ. Det visar sig samtidigt att informanterna har mycket gemensamt. Det är en kvalitativ studie som bygger på tre intervjuer med studerande eller före detta studerande på musikhögskolor i Sverige. Studien lyfter fram pedagogens roll som viktig för att förebygga denna typ av ångest. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Irengård, Hannes
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anxiety, ensemble, guitar, prestationsångest, gitarr, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315422
date added to LUP
2009-02-11
date last changed
2009-02-11
@misc{1315422,
 abstract   = {Title: Go for it! - A study of anxiety in relation to students performing in ensemble class.

This study discusses anxiety in relation to students in ensemble performance. The expectations on musicians are extremely high and demanding. They are expected to perform to the maximum of their ability despite both physical and mental pressure. I present in this study the result of the interviews I have performed with three students at Swedish Academies of Music. The study shows that all of the students included are in one way or the other suffering from anxiety in relation to performance. The anxiety takes on different shapes, but there are many factors that are common for all of the participants. On the other hand they have different opinions as to if their anxiety is good or bad. Furthermore this study emphasizes the music teachers role in preventing this kind of anxiety.

Det här arbetet behandlar ämnet prestationsångest och hur elever upplever denna i samband med ensemblespel. Kravet på att prestera och göra sitt yttersta är stort på musiker och musikstuderande. Under mentala och fysiska påfrestningar förväntas de att kunna leverera ett stycke musik med precision, säkerhet och övertygelse. Jag presenterar i denna studie resultatet av de kvalitativa studier jag genomfört med tre studerande eller tidigare studerande vid svenska Musikhögskolor. Resultaten visar att olika grader av prestationsångest får olika konsekvenser för informanterna. Den yttrar sig på lite olika sätt. Bland annat upplever någon den som positiv, medan en annan tycker att den är mestadels negativ. Det visar sig samtidigt att informanterna har mycket gemensamt. Det är en kvalitativ studie som bygger på tre intervjuer med studerande eller före detta studerande på musikhögskolor i Sverige. Studien lyfter fram pedagogens roll som viktig för att förebygga denna typ av ångest.},
 author    = {Irengård, Hannes},
 keyword   = {anxiety,ensemble,guitar,prestationsångest,gitarr,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kör så det ryker! - En studie om prestationsångest i samband med ensembleundervisning},
 year     = {2008},
}