Advanced

Gör jag det jag tror att jag gör när jag övar? En självstudie i övning

Persson, Andreas (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Am I doing what I think I am doing when I am practicing? A self study in practicing. The purpose of this study is to determine whether I do what I think I do when I practice. The reason for this is to make myself a better teacher as well as a musician. By gaining knowledge about my own practicing I will be able to guide future students in their own practicing in a better way. The method of study was action based and consisted of answering a few predetermined questions by writing a journal after each examined session, as well as video recording it, transcribe the video recordings and then compare it to the journal. The study shows that there are certain things that I was aware of as well as things that I was unaware of. One of the... (More)
Title: Am I doing what I think I am doing when I am practicing? A self study in practicing. The purpose of this study is to determine whether I do what I think I do when I practice. The reason for this is to make myself a better teacher as well as a musician. By gaining knowledge about my own practicing I will be able to guide future students in their own practicing in a better way. The method of study was action based and consisted of answering a few predetermined questions by writing a journal after each examined session, as well as video recording it, transcribe the video recordings and then compare it to the journal. The study shows that there are certain things that I was aware of as well as things that I was unaware of. One of the most important things I gained knowledge about by doing this tudy was how I handle tempo when I practice; both playing tempo and how fast I switch between different sections of the piece I was practicing. Both kinds of tempo where too high throughout every practice session, so in order to maximize efficiency I need to decrease both the playing tempo and the "switch between activities" tempo.

Syftet med denna studie är att ta reda på om jag gör det jag tror att jag gör när jag övar. Anledningen med studien är att bli en bättre lärare och bättre musiker. Genom att lära mig mer om min egen övning kommer jag bättre kunna vägleda framtida elever i deras egna övning. Studien genomfördes på ett aktionsforskningsbaserat sätt och bestod av att efter varje övningspass besvara några i förväg bestämda frågor i anteckningsform, samt att filma övningspassen för att sedan transkribera filmerna och jämföra transkriptionen med anteckningarna. Undersökningen visar att det fanns både saker jag var medveten om och saker jag inte var medveten om. En av de viktigaste slutsatserna av undersökningen berör min behandling av tempo, både speltempo och hur fort jag hoppar mellan delar i stycket jag övar. Båda typerna av tempo var genomgående för högt, så för att bli så effektiv som möjligt behöver både speltempo och tempot mellan de olika delarna sänkas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
pianoteknik, självstudie, övning, övningsmetodik, piano, method, practicing, self study, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315463
date added to LUP
2009-01-29
date last changed
2009-01-29
@misc{1315463,
 abstract   = {Title: Am I doing what I think I am doing when I am practicing? A self study in practicing. The purpose of this study is to determine whether I do what I think I do when I practice. The reason for this is to make myself a better teacher as well as a musician. By gaining knowledge about my own practicing I will be able to guide future students in their own practicing in a better way. The method of study was action based and consisted of answering a few predetermined questions by writing a journal after each examined session, as well as video recording it, transcribe the video recordings and then compare it to the journal. The study shows that there are certain things that I was aware of as well as things that I was unaware of. One of the most important things I gained knowledge about by doing this tudy was how I handle tempo when I practice; both playing tempo and how fast I switch between different sections of the piece I was practicing. Both kinds of tempo where too high throughout every practice session, so in order to maximize efficiency I need to decrease both the playing tempo and the "switch between activities" tempo.

Syftet med denna studie är att ta reda på om jag gör det jag tror att jag gör när jag övar. Anledningen med studien är att bli en bättre lärare och bättre musiker. Genom att lära mig mer om min egen övning kommer jag bättre kunna vägleda framtida elever i deras egna övning. Studien genomfördes på ett aktionsforskningsbaserat sätt och bestod av att efter varje övningspass besvara några i förväg bestämda frågor i anteckningsform, samt att filma övningspassen för att sedan transkribera filmerna och jämföra transkriptionen med anteckningarna. Undersökningen visar att det fanns både saker jag var medveten om och saker jag inte var medveten om. En av de viktigaste slutsatserna av undersökningen berör min behandling av tempo, både speltempo och hur fort jag hoppar mellan delar i stycket jag övar. Båda typerna av tempo var genomgående för högt, så för att bli så effektiv som möjligt behöver både speltempo och tempot mellan de olika delarna sänkas.},
 author    = {Persson, Andreas},
 keyword   = {pianoteknik,självstudie,övning,övningsmetodik,piano,method,practicing,self study,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gör jag det jag tror att jag gör när jag övar? En självstudie i övning},
 year     = {2008},
}