Advanced

Att leva av produktionsmusik - möjligheter och förutsättningar

Helming, Anders (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: To make a living by library music; Opportunities and prerequisites. The purpose of this essay is to investigate how a music producer or composer can achieve placement of his or her music in commercials, TV-shows, computer games, and other media. What is required to make a living by composing and producing music today? This is a qualitative study made by interviewing six persons, who all in some way work with this kind of music. The result shows that in order to reach out and place the music, an active net working, a deep knowledge in music production, in a wide range of music genres, is crucial. An entrepreneur spirit, a long-term perspective and a good social competence also benefits the profession. It seems direct contacting with... (More)
Title: To make a living by library music; Opportunities and prerequisites. The purpose of this essay is to investigate how a music producer or composer can achieve placement of his or her music in commercials, TV-shows, computer games, and other media. What is required to make a living by composing and producing music today? This is a qualitative study made by interviewing six persons, who all in some way work with this kind of music. The result shows that in order to reach out and place the music, an active net working, a deep knowledge in music production, in a wide range of music genres, is crucial. An entrepreneur spirit, a long-term perspective and a good social competence also benefits the profession. It seems direct contacting with communication agencies by phone, email or by visiting might as well pay off, and could act as a starter leading to longterm personal relationships.

Syftet med den här undersökningen är att ge svar på hur en musikskapare får sina verk placerade i olika media, såsom reklam, TV-program, dataspel etc. Vilka krav ställs på den som vill arbeta med att skriva och producera musik? Det här är en kvalitativ studie gjord genom intervjuer av sex personer som på något sätt arbetar med produktionsmusik. Resultatet visar att för att nå ut med musiken krävs ett aktivt nätverkande och en stor bredd inom musikintresset och en entreprenöriell förmåga. Musikskaparen måste jobba långsiktigt och ha god social kompetens. Vidare framkommer att det kan löna sig att ta direkt kontakt med olika branschaktörer, för att på så vis inleda personliga relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1315493,
 abstract   = {Title: To make a living by library music; Opportunities and prerequisites. The purpose of this essay is to investigate how a music producer or composer can achieve placement of his or her music in commercials, TV-shows, computer games, and other media. What is required to make a living by composing and producing music today? This is a qualitative study made by interviewing six persons, who all in some way work with this kind of music. The result shows that in order to reach out and place the music, an active net working, a deep knowledge in music production, in a wide range of music genres, is crucial. An entrepreneur spirit, a long-term perspective and a good social competence also benefits the profession. It seems direct contacting with communication agencies by phone, email or by visiting might as well pay off, and could act as a starter leading to longterm personal relationships.

Syftet med den här undersökningen är att ge svar på hur en musikskapare får sina verk placerade i olika media, såsom reklam, TV-program, dataspel etc. Vilka krav ställs på den som vill arbeta med att skriva och producera musik? Det här är en kvalitativ studie gjord genom intervjuer av sex personer som på något sätt arbetar med produktionsmusik. Resultatet visar att för att nå ut med musiken krävs ett aktivt nätverkande och en stor bredd inom musikintresset och en entreprenöriell förmåga. Musikskaparen måste jobba långsiktigt och ha god social kompetens. Vidare framkommer att det kan löna sig att ta direkt kontakt med olika branschaktörer, för att på så vis inleda personliga relationer.},
 author    = {Helming, Anders},
 keyword   = {biblioteksmusik,företagande,komposition,musikbranschen,musikproduktion,musikskapande,nätverkande,produktionsmusik,business,music production,production music,library music,composing,networking,music industry,Musicology,Musikvetenskap,Commercial and industrial economics,Industriell ekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att leva av produktionsmusik - möjligheter och förutsättningar},
 year     = {2008},
}