Advanced

Vad är det som gör en låt "bra" och vilken roll spelar budskap och text i musik för tonåringar idag? En studie kring elevers tankar om musik och text

Bohman, Anna (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Denna studie är gjord för att undersöka ungdomars tankar kring musik och text, och då med utgångspunkt från forskningsfrågan: Vad är det som gör en låt "bra" och vilken roll spelar budskap och text i musik för tonåringar idag? Studien grundar sig i ett intresse för budskap i musik och funderingar kring huruvida detta budskap når fram till dagens tonåring. All musik förmedlar något men hur uppfattar mottagaren det? Handlar en bra låt endast om musik? Spelar texten den viktigaste rollen i sammanhanget eller är helheten det som tilltalar? Påverkas tonåringarna av musiken och det eventuella budskapet, eller är det något man inte alls bryr sig om? Under tre gruppsamtal med elever från årskurs 7-9 lät jag elever lyssna på låtar och läsa låtens... (More)
Denna studie är gjord för att undersöka ungdomars tankar kring musik och text, och då med utgångspunkt från forskningsfrågan: Vad är det som gör en låt "bra" och vilken roll spelar budskap och text i musik för tonåringar idag? Studien grundar sig i ett intresse för budskap i musik och funderingar kring huruvida detta budskap når fram till dagens tonåring. All musik förmedlar något men hur uppfattar mottagaren det? Handlar en bra låt endast om musik? Spelar texten den viktigaste rollen i sammanhanget eller är helheten det som tilltalar? Påverkas tonåringarna av musiken och det eventuella budskapet, eller är det något man inte alls bryr sig om? Under tre gruppsamtal med elever från årskurs 7-9 lät jag elever lyssna på låtar och läsa låtens text samt fritt reflektera kring detta. Slutsatsen man utifrån dessa samtal kan dra, är att musiken är det man först möter och således det som avgör hur låten tas emot, samt det som avgör om man är intresserad av att lyssna vidare. Texten fyller en viktig funktion, åtminstone för många, men det är inte förrän du fastnat för låten rent musikmässigt som du lyssnar på texten mer noggrant och kan ta denna till dig. En del fastnar för en mening eller två, men ofta handlar det då om låtar med en handling som just bygger på endast en mening. Helheten i texten blir inte verklig förrän efter hand, och slutsatsen är härmed att musikens form och kombination av toner har en otrolig makt över örat. Det tonåringarna tycker om lyssnar de på, oavsett innehåll. Möjligen mattas lyssnandet ned efter att man fått veta om ett dåligt budskap i en låt, men att sluta lyssna helt är inte aktuellt för de flesta.

This is a study of how teenagers think about music and lyrics. The question I try to answer is: What is it that makes a song "good?" and what difference do lyrics actually make for teenagers today? This study started with an interest in how teenagers think about meaning in songs and music. Every song tells us something, but how do we respond? Is it only a matter of music and sound or do the lyrics have some point? I have had three very good talks with teenagers between thirteen and sixteen years old. We listened to music, read the texts to the songs and reflected together. The thing I found was that it is the music that is the first thing they listen to. The lyrics in the song is not unimportant but the way to catch their attention is by the sound of the music. It is the combination of music, melody, voice and lyrics that makes them interested in the song. It does not really matter what kind of meaning the special song has. It makes the song better or worse but it is not the main thing in their thinking about music. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohman, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
music, texts, songs, interpretation, teenagers, upplevelse, sinnesstämning, tolkningsgemenskap, språk, tonåringar, musik, texter, sång, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315497
date added to LUP
2009-01-15
date last changed
2009-01-15
@misc{1315497,
 abstract   = {Denna studie är gjord för att undersöka ungdomars tankar kring musik och text, och då med utgångspunkt från forskningsfrågan: Vad är det som gör en låt "bra" och vilken roll spelar budskap och text i musik för tonåringar idag? Studien grundar sig i ett intresse för budskap i musik och funderingar kring huruvida detta budskap når fram till dagens tonåring. All musik förmedlar något men hur uppfattar mottagaren det? Handlar en bra låt endast om musik? Spelar texten den viktigaste rollen i sammanhanget eller är helheten det som tilltalar? Påverkas tonåringarna av musiken och det eventuella budskapet, eller är det något man inte alls bryr sig om? Under tre gruppsamtal med elever från årskurs 7-9 lät jag elever lyssna på låtar och läsa låtens text samt fritt reflektera kring detta. Slutsatsen man utifrån dessa samtal kan dra, är att musiken är det man först möter och således det som avgör hur låten tas emot, samt det som avgör om man är intresserad av att lyssna vidare. Texten fyller en viktig funktion, åtminstone för många, men det är inte förrän du fastnat för låten rent musikmässigt som du lyssnar på texten mer noggrant och kan ta denna till dig. En del fastnar för en mening eller två, men ofta handlar det då om låtar med en handling som just bygger på endast en mening. Helheten i texten blir inte verklig förrän efter hand, och slutsatsen är härmed att musikens form och kombination av toner har en otrolig makt över örat. Det tonåringarna tycker om lyssnar de på, oavsett innehåll. Möjligen mattas lyssnandet ned efter att man fått veta om ett dåligt budskap i en låt, men att sluta lyssna helt är inte aktuellt för de flesta.

This is a study of how teenagers think about music and lyrics. The question I try to answer is: What is it that makes a song "good?" and what difference do lyrics actually make for teenagers today? This study started with an interest in how teenagers think about meaning in songs and music. Every song tells us something, but how do we respond? Is it only a matter of music and sound or do the lyrics have some point? I have had three very good talks with teenagers between thirteen and sixteen years old. We listened to music, read the texts to the songs and reflected together. The thing I found was that it is the music that is the first thing they listen to. The lyrics in the song is not unimportant but the way to catch their attention is by the sound of the music. It is the combination of music, melody, voice and lyrics that makes them interested in the song. It does not really matter what kind of meaning the special song has. It makes the song better or worse but it is not the main thing in their thinking about music.},
 author    = {Bohman, Anna},
 keyword   = {music,texts,songs,interpretation,teenagers,upplevelse,sinnesstämning,tolkningsgemenskap,språk,tonåringar,musik,texter,sång,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är det som gör en låt "bra" och vilken roll spelar budskap och text i musik för tonåringar idag? En studie kring elevers tankar om musik och text},
 year     = {2008},
}