Advanced

Praktiskt gehör - Framtagning och utvärdering av ett gruppbaserat övningsmaterial

Berggren, Martin (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Studien undersöker hur man på ett praktiskt sätt kan knyta samman musikteori-, gehörs- och ensembleundervisningen. Syftet är att undersöka möjligheten att i jazzsammanhang träna sitt gehör i grupp vid sina instrument. Jag har utvecklat tre gehörsövningar som undersöks i den här studien. Övningarna är konstruerade så att exempelvis pianisten skall övas i att höra basgångar, medan basisten övas i att höra ackordläggningar. En av ensembledeltagarna (piano, gitarr, sång, blås eller bas) styr övningen och väljer hur ackordföljden ska fortsätta genom att följa vissa regler (exempelvis upplöses dominanter alltid ren kvart upp/ren kvint ner). Detta sker i realtid och alla i ensemblen reagerar på det de hör och följer med i progressionen.... (More)
Studien undersöker hur man på ett praktiskt sätt kan knyta samman musikteori-, gehörs- och ensembleundervisningen. Syftet är att undersöka möjligheten att i jazzsammanhang träna sitt gehör i grupp vid sina instrument. Jag har utvecklat tre gehörsövningar som undersöks i den här studien. Övningarna är konstruerade så att exempelvis pianisten skall övas i att höra basgångar, medan basisten övas i att höra ackordläggningar. En av ensembledeltagarna (piano, gitarr, sång, blås eller bas) styr övningen och väljer hur ackordföljden ska fortsätta genom att följa vissa regler (exempelvis upplöses dominanter alltid ren kvart upp/ren kvint ner). Detta sker i realtid och alla i ensemblen reagerar på det de hör och följer med i progressionen. Övningarna har testats på nio studenter på musikhögskolan, fem i grupp och fyra enskilt. Gruppen träffades vid fyra tillfällen under hösten medan de övriga träffades vid ett tillfälle vardera. Informanterna har därefter svarat på frågor angående övningarna och dess utformning. Studien visar att övningarna inte bara tränar gehöret utan en mängd andra egenskaper. Här tränas exempelvis att föra/följa, att spela tydligt och att spela i alla tonarter.

Title: Practical ear training - Development and evaluation of a group based exercise material. Thïs study examines how, in a practical way, to link music theory, ear training and ensemble playing together. The aim is to examine the possibility to practice ear training, in a jazz group, at your instruments. I have developed an ear training program that is examined in this study. These three exercises are designed so that for example the piano player will be trained to hear bass lines, while the bass player is trained to hear chords. One of the ensemble participants (piano, guitar, song, horn or bass) leads the exercise and chooses how the chord progression will continue by following certain rules (for example the dominant always resolve a perfect fourth up/perfect fifth down). This happens in real time and everyone in the ensemble reacts on what they hear and follow the progression. The exercises have been tested on nine students at the music academy, five in an ensemble and four individually. The ensemble met at four occasions during the autumn while the other met at one occasion each. The informants then answered questions concerning the exercises. This study shows that the exercises not only involve ear training but also a great amount of other qualities. For example to lead/follow, to play clearly and to play in all keys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gehör, praktisk gehörsövning, musikteori, jazz, ear training, practical ear training, music theory, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315506
date added to LUP
2009-01-15
date last changed
2009-01-15
@misc{1315506,
 abstract   = {Studien undersöker hur man på ett praktiskt sätt kan knyta samman musikteori-, gehörs- och ensembleundervisningen. Syftet är att undersöka möjligheten att i jazzsammanhang träna sitt gehör i grupp vid sina instrument. Jag har utvecklat tre gehörsövningar som undersöks i den här studien. Övningarna är konstruerade så att exempelvis pianisten skall övas i att höra basgångar, medan basisten övas i att höra ackordläggningar. En av ensembledeltagarna (piano, gitarr, sång, blås eller bas) styr övningen och väljer hur ackordföljden ska fortsätta genom att följa vissa regler (exempelvis upplöses dominanter alltid ren kvart upp/ren kvint ner). Detta sker i realtid och alla i ensemblen reagerar på det de hör och följer med i progressionen. Övningarna har testats på nio studenter på musikhögskolan, fem i grupp och fyra enskilt. Gruppen träffades vid fyra tillfällen under hösten medan de övriga träffades vid ett tillfälle vardera. Informanterna har därefter svarat på frågor angående övningarna och dess utformning. Studien visar att övningarna inte bara tränar gehöret utan en mängd andra egenskaper. Här tränas exempelvis att föra/följa, att spela tydligt och att spela i alla tonarter.

Title: Practical ear training - Development and evaluation of a group based exercise material. Thïs study examines how, in a practical way, to link music theory, ear training and ensemble playing together. The aim is to examine the possibility to practice ear training, in a jazz group, at your instruments. I have developed an ear training program that is examined in this study. These three exercises are designed so that for example the piano player will be trained to hear bass lines, while the bass player is trained to hear chords. One of the ensemble participants (piano, guitar, song, horn or bass) leads the exercise and chooses how the chord progression will continue by following certain rules (for example the dominant always resolve a perfect fourth up/perfect fifth down). This happens in real time and everyone in the ensemble reacts on what they hear and follow the progression. The exercises have been tested on nine students at the music academy, five in an ensemble and four individually. The ensemble met at four occasions during the autumn while the other met at one occasion each. The informants then answered questions concerning the exercises. This study shows that the exercises not only involve ear training but also a great amount of other qualities. For example to lead/follow, to play clearly and to play in all keys.},
 author    = {Berggren, Martin},
 keyword   = {gehör,praktisk gehörsövning,musikteori,jazz,ear training,practical ear training,music theory,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Praktiskt gehör - Framtagning och utvärdering av ett gruppbaserat övningsmaterial},
 year     = {2008},
}