Advanced

The Machine That Changed The Ward - införandet av Lean Healthcare på Universitetssjukhuset i Lund

Blohm, Gustav (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Den övergripande avsikten med denna uppsats är att försöka ge en nyanserad bild av organisationsreceptet Lean Production. Vidare försöker jag utröna vilka potentiella vinster och risker som kan tänkas uppträda i samband med implementeringen av Lean Healthcare på Universitetssjukhuset i Lund. Utgångspunkten för denna analys är Region Skånes verksamhetsmål gällande personal, patienter och ekonomi. Analysen visar att det inte är helt okontroversiellt eller oproblematiskt att anpassa och införa produktionssystemet. Allvarligast verkar konsekvenserna kunna bli för tillgodoseendet av personalmålen, medan det ser mindre problematiskt ut gällande de ekonomiska målen och patientmålen. Vidare uppmärksammar jag en del paradoxala spänningar i USiL:s... (More)
Den övergripande avsikten med denna uppsats är att försöka ge en nyanserad bild av organisationsreceptet Lean Production. Vidare försöker jag utröna vilka potentiella vinster och risker som kan tänkas uppträda i samband med implementeringen av Lean Healthcare på Universitetssjukhuset i Lund. Utgångspunkten för denna analys är Region Skånes verksamhetsmål gällande personal, patienter och ekonomi. Analysen visar att det inte är helt okontroversiellt eller oproblematiskt att anpassa och införa produktionssystemet. Allvarligast verkar konsekvenserna kunna bli för tillgodoseendet av personalmålen, medan det ser mindre problematiskt ut gällande de ekonomiska målen och patientmålen. Vidare uppmärksammar jag en del paradoxala spänningar i USiL:s Lean Healthcare-modell samt pekar på hur dessa möjligen kan få vissa bekymmersamma konsekvenser för verksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1315617,
 abstract   = {Den övergripande avsikten med denna uppsats är att försöka ge en nyanserad bild av organisationsreceptet Lean Production. Vidare försöker jag utröna vilka potentiella vinster och risker som kan tänkas uppträda i samband med implementeringen av Lean Healthcare på Universitetssjukhuset i Lund. Utgångspunkten för denna analys är Region Skånes verksamhetsmål gällande personal, patienter och ekonomi. Analysen visar att det inte är helt okontroversiellt eller oproblematiskt att anpassa och införa produktionssystemet. Allvarligast verkar konsekvenserna kunna bli för tillgodoseendet av personalmålen, medan det ser mindre problematiskt ut gällande de ekonomiska målen och patientmålen. Vidare uppmärksammar jag en del paradoxala spänningar i USiL:s Lean Healthcare-modell samt pekar på hur dessa möjligen kan få vissa bekymmersamma konsekvenser för verksamheten.},
 author    = {Blohm, Gustav},
 keyword   = {'Lean Healthcare','Lean Production','Toyota Production System','vård och omsorg',sjukvård,USiL,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Machine That Changed The Ward - införandet av Lean Healthcare på Universitetssjukhuset i Lund},
 year     = {2008},
}