Advanced

Att vinna legitimitet genom miljöhänsyn - en fallstudie av Tetra Paks miljöarbete

Bellander, Kajsa and Lindborg, Hanna (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I denna studie undersöks hur TP (Tetra Pak) genom högre grad av legitimitet kan förbättra sitt miljöarbete. För detta ändamål har TP:s miljöarbete undersökts både ur ett internt och externt perspektiv men även ur ett uppifrån och ner-perspektiv. Legitimitet och nyinsitutionalism har använts som teoretiska verktyg i uppsatsen. Vår analys är en fallstudie över TP:s miljöarbete. De slutsatser vi har kommit fram till baseras på de resultat som erhållits genom både interna och externa intervjuer. De resultat vi har kommit fram till indikerar att förutsättningarna för miljöarbetet inom TP är mycket goda. TP:s miljöarbete är på det stora hela tillfredställande ur ett legitimitetsperspektiv. Det finns dock delar av miljöarbetet som vi menar vore... (More)
I denna studie undersöks hur TP (Tetra Pak) genom högre grad av legitimitet kan förbättra sitt miljöarbete. För detta ändamål har TP:s miljöarbete undersökts både ur ett internt och externt perspektiv men även ur ett uppifrån och ner-perspektiv. Legitimitet och nyinsitutionalism har använts som teoretiska verktyg i uppsatsen. Vår analys är en fallstudie över TP:s miljöarbete. De slutsatser vi har kommit fram till baseras på de resultat som erhållits genom både interna och externa intervjuer. De resultat vi har kommit fram till indikerar att förutsättningarna för miljöarbetet inom TP är mycket goda. TP:s miljöarbete är på det stora hela tillfredställande ur ett legitimitetsperspektiv. Det finns dock delar av miljöarbetet som vi menar vore fruktfullt för TP att förbättra. Ett av dessa områden är TP:s högst styrande dokument på miljöområdet, miljöpolicyn; kommunikation och innehåll. Ett annat är deltagande i miljöaktiviteter för de anställda. Att TP:s miljöarbete utmärks av en hög grad av legitimitet bekräftas också av den bild som ges av företaget från externa aktörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bellander, Kajsa and Lindborg, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöpolicy, legitimitet, nyinstitutionalism, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1315652
date added to LUP
2009-01-07 00:00:00
date last changed
2009-02-09 00:00:00
@misc{1315652,
 abstract   = {I denna studie undersöks hur TP (Tetra Pak) genom högre grad av legitimitet kan förbättra sitt miljöarbete. För detta ändamål har TP:s miljöarbete undersökts både ur ett internt och externt perspektiv men även ur ett uppifrån och ner-perspektiv. Legitimitet och nyinsitutionalism har använts som teoretiska verktyg i uppsatsen. Vår analys är en fallstudie över TP:s miljöarbete. De slutsatser vi har kommit fram till baseras på de resultat som erhållits genom både interna och externa intervjuer. De resultat vi har kommit fram till indikerar att förutsättningarna för miljöarbetet inom TP är mycket goda. TP:s miljöarbete är på det stora hela tillfredställande ur ett legitimitetsperspektiv. Det finns dock delar av miljöarbetet som vi menar vore fruktfullt för TP att förbättra. Ett av dessa områden är TP:s högst styrande dokument på miljöområdet, miljöpolicyn; kommunikation och innehåll. Ett annat är deltagande i miljöaktiviteter för de anställda. Att TP:s miljöarbete utmärks av en hög grad av legitimitet bekräftas också av den bild som ges av företaget från externa aktörer.},
 author    = {Bellander, Kajsa and Lindborg, Hanna},
 keyword   = {miljöpolicy,legitimitet,nyinstitutionalism,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vinna legitimitet genom miljöhänsyn - en fallstudie av Tetra Paks miljöarbete},
 year     = {2008},
}