Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Säg mig vad du äter..." : - mat som symbolbärare och identitetsskapare i Ett öga rött

Jönsson, Anna (2009)
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att i Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött undersöka matens roll som identitetsskapare och kultur- samt symbolbärare, liksom mat som katalysator för känslan av tillhörighet och utanförskap och skapandet av ett "vi och de"-tänkande. Både orientalismen och den postkoloniala teorin bör kunna bidra med fruktbara begrepp att utgå ifrån när det gäller att undersöka identitetsskapande i Ett öga rött. Boken utspelar sig förvisso i ett svenskt samhälle, ett samhälle som inte har mycket av den mörka, koloniala historia som andra västeuropeiska länder bär på. Trots detta finns både föreställningar om "vi och de andra" och centrum och periferi ständigt närvarande även i Sverige, och många är de människor och grupper som... (More)
Syftet med uppsatsen är att i Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött undersöka matens roll som identitetsskapare och kultur- samt symbolbärare, liksom mat som katalysator för känslan av tillhörighet och utanförskap och skapandet av ett "vi och de"-tänkande. Både orientalismen och den postkoloniala teorin bör kunna bidra med fruktbara begrepp att utgå ifrån när det gäller att undersöka identitetsskapande i Ett öga rött. Boken utspelar sig förvisso i ett svenskt samhälle, ett samhälle som inte har mycket av den mörka, koloniala historia som andra västeuropeiska länder bär på. Trots detta finns både föreställningar om "vi och de andra" och centrum och periferi ständigt närvarande även i Sverige, och många är de människor och grupper som alltför väl känner utanförskap även här. Dessa teorier bör därför kunna komma till användning på ett givande sätt. Exempelvis kommer det postkoloniala begreppet diaspora att användas i uppsatsen. Att huvudpersonen själv ser på sig och sin kultur som centrum trots att han utåt sett "borde" befinna sig i periferin och representera "de andra", och att han, som egentligen "är" den som är annorlunda, anser sig utgöra normen, innebär också en möjlighet att använda orientalismens och den postkolonialistiska teorins tankar på ett spännande, och kanske oväntat, sätt. En hel C-uppsats skulle kunna ägnas enbart åt att diskutera vad identitet är och hur en sådan skapas och utvecklas, då det är ett mycket omfattande ämne. Här kommer dock analysen att främst inriktas på element som berör identitetsskapande i förhållande till mat och kultur/etnicitet. Genom en sådan analys kan matens roll i texten, inte minst som bärare av olika värderingar och symboler, upptäckas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
De andra, Orientalism, Postkolonialism, Etnicitet, Identitet, Mat, Ett öga rött, Jonas Hassen, Khemiri, General and comparative literature, Allmän och jämförande litteraturvetenskap
language
Swedish
id
1315746
date added to LUP
2009-01-27 00:00:00
date last changed
2009-03-26 16:09:22
@misc{1315746,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen är att i Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött undersöka matens roll som identitetsskapare och kultur- samt symbolbärare, liksom mat som katalysator för känslan av tillhörighet och utanförskap och skapandet av ett "vi och de"-tänkande. Både orientalismen och den postkoloniala teorin bör kunna bidra med fruktbara begrepp att utgå ifrån när det gäller att undersöka identitetsskapande i Ett öga rött. Boken utspelar sig förvisso i ett svenskt samhälle, ett samhälle som inte har mycket av den mörka, koloniala historia som andra västeuropeiska länder bär på. Trots detta finns både föreställningar om "vi och de andra" och centrum och periferi ständigt närvarande även i Sverige, och många är de människor och grupper som alltför väl känner utanförskap även här. Dessa teorier bör därför kunna komma till användning på ett givande sätt. Exempelvis kommer det postkoloniala begreppet diaspora att användas i uppsatsen. Att huvudpersonen själv ser på sig och sin kultur som centrum trots att han utåt sett "borde" befinna sig i periferin och representera "de andra", och att han, som egentligen "är" den som är annorlunda, anser sig utgöra normen, innebär också en möjlighet att använda orientalismens och den postkolonialistiska teorins tankar på ett spännande, och kanske oväntat, sätt. En hel C-uppsats skulle kunna ägnas enbart åt att diskutera vad identitet är och hur en sådan skapas och utvecklas, då det är ett mycket omfattande ämne. Här kommer dock analysen att främst inriktas på element som berör identitetsskapande i förhållande till mat och kultur/etnicitet. Genom en sådan analys kan matens roll i texten, inte minst som bärare av olika värderingar och symboler, upptäckas.}},
 author    = {{Jönsson, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Säg mig vad du äter..." : - mat som symbolbärare och identitetsskapare i Ett öga rött}},
 year     = {{2009}},
}