Advanced

Biståndspolitikens förvaltningsteori - En fallstudie i implementeringen av Parisdeklarationen i Moçambique

Nilsson, Caroline and Hagström, Anna (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Den biståndspolitiska världen är oerhört komplex och inte tillräckligt ifrågasatt.

De centrala aktörerna som har makten i utvecklingen av biståndsdiskursen har

haft en övertro på sig själva. Framförallt har det rått en omedvetenhet och en brist

på engagemang i frågor som gäller den framtida utvecklingen i

biståndsmottagande länder. Det är ytterst viktigt att lyfta fram hur

utvecklingsländer har exploatera's och utnyttjat's av västvärlden samt den ovilja

som har funnit's att sopa ihop skärvorna av det som krossat's. Även om

ovanstående problematik i vis's mån existerar än idag, har det internationella

givarsamfundet enat's om en utveckling som tendera att leda biståndspolitiken i

rätt riktning.

I Moçambique har en ny... (More)
Den biståndspolitiska världen är oerhört komplex och inte tillräckligt ifrågasatt.

De centrala aktörerna som har makten i utvecklingen av biståndsdiskursen har

haft en övertro på sig själva. Framförallt har det rått en omedvetenhet och en brist

på engagemang i frågor som gäller den framtida utvecklingen i

biståndsmottagande länder. Det är ytterst viktigt att lyfta fram hur

utvecklingsländer har exploatera's och utnyttjat's av västvärlden samt den ovilja

som har funnit's att sopa ihop skärvorna av det som krossat's. Även om

ovanstående problematik i vis's mån existerar än idag, har det internationella

givarsamfundet enat's om en utveckling som tendera att leda biståndspolitiken i

rätt riktning.

I Moçambique har en ny utvecklingsstrategi inom bistånd och korruption tagit

form. Parisdeklarationen och FN:'s korruptionskonvention utgör tillsamman's med

OECD och det internationella givarsamfundet den kraft som skall mobilisera

landet till ekonomisk självständighet. Det finn's dock anledning att ifrågasätta

huruvida metoderna håller i praktiken. Den rådande biståndsdiskursen menar att

den rätta vägen för utvecklingsländerna's framtid är att de själva ska bestämma

över hur biståndet skall implementera's i sitt eget land. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Caroline and Hagström, Anna
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Parisdeklarationen, korruption, civilsamhälle, implementering, Moçambique, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1315769
date added to LUP
2009-01-06
date last changed
2009-01-28
@misc{1315769,
 abstract   = {Den biståndspolitiska världen är oerhört komplex och inte tillräckligt ifrågasatt.

De centrala aktörerna som har makten i utvecklingen av biståndsdiskursen har

haft en övertro på sig själva. Framförallt har det rått en omedvetenhet och en brist

på engagemang i frågor som gäller den framtida utvecklingen i

biståndsmottagande länder. Det är ytterst viktigt att lyfta fram hur

utvecklingsländer har exploatera's och utnyttjat's av västvärlden samt den ovilja

som har funnit's att sopa ihop skärvorna av det som krossat's. Även om

ovanstående problematik i vis's mån existerar än idag, har det internationella

givarsamfundet enat's om en utveckling som tendera att leda biståndspolitiken i

rätt riktning.

I Moçambique har en ny utvecklingsstrategi inom bistånd och korruption tagit

form. Parisdeklarationen och FN:'s korruptionskonvention utgör tillsamman's med

OECD och det internationella givarsamfundet den kraft som skall mobilisera

landet till ekonomisk självständighet. Det finn's dock anledning att ifrågasätta

huruvida metoderna håller i praktiken. Den rådande biståndsdiskursen menar att

den rätta vägen för utvecklingsländerna's framtid är att de själva ska bestämma

över hur biståndet skall implementera's i sitt eget land.},
 author    = {Nilsson, Caroline and Hagström, Anna},
 keyword   = {Parisdeklarationen,korruption,civilsamhälle,implementering,Moçambique,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Biståndspolitikens förvaltningsteori - En fallstudie i implementeringen av Parisdeklarationen i Moçambique},
 year     = {2008},
}