Advanced

Should I stay or should I go: Effekter av inre och yttre motivation på tendensen att stanna kvar på en arbetsplats.

Stålring, Susanne and Stridh, Camilla (2009)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att försöka hitta ett svar på om inre och/eller yttre motivation var faktorer som bidrog till att individer stannar kvar hos samma arbetsgivare under en längre tid. Undersökningen gjordes på ett industriföretag där testpersonerna, som var 81 stycken, delades upp i tre grupper beroende på längden av sin anställningstid, och fick svara på en enkät med påståenden om motivation. Undersökningen utgick från Self Determination Theory (SDT) som bygger på tanken att beteenden som styrs av inre motivation har större chans att upprätthållas än de som styrs av yttre motivation. Detta är intressant för vår undersökning då vi vill se om det finns ett samband mellan motivation och anställningstid. En longitudinell studie... (More)
Syftet med denna studie var att försöka hitta ett svar på om inre och/eller yttre motivation var faktorer som bidrog till att individer stannar kvar hos samma arbetsgivare under en längre tid. Undersökningen gjordes på ett industriföretag där testpersonerna, som var 81 stycken, delades upp i tre grupper beroende på längden av sin anställningstid, och fick svara på en enkät med påståenden om motivation. Undersökningen utgick från Self Determination Theory (SDT) som bygger på tanken att beteenden som styrs av inre motivation har större chans att upprätthållas än de som styrs av yttre motivation. Detta är intressant för vår undersökning då vi vill se om det finns ett samband mellan motivation och anställningstid. En longitudinell studie påbörjades för att i förlängningen få svar på om motivation är något som finns från början av anställningen eller något som kommer med tiden. Resultatet på denna del visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan vare sig motivationskategorierna eller undersökningsgrupperna. Vår slutsats blev att en kombination av inre och yttre motivation tillsammans skapar en helhet, ger tillfredsställelse och blir ett incitament för att stanna hos sin arbetsgivare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stålring, Susanne and Stridh, Camilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Inre och yttre motivation, SDT, Rörlighet på arbetsmarknaden, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1316456
date added to LUP
2009-03-10 00:00:00
date last changed
2009-03-10 00:00:00
@misc{1316456,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att försöka hitta ett svar på om inre och/eller yttre motivation var faktorer som bidrog till att individer stannar kvar hos samma arbetsgivare under en längre tid. Undersökningen gjordes på ett industriföretag där testpersonerna, som var 81 stycken, delades upp i tre grupper beroende på längden av sin anställningstid, och fick svara på en enkät med påståenden om motivation. Undersökningen utgick från Self Determination Theory (SDT) som bygger på tanken att beteenden som styrs av inre motivation har större chans att upprätthållas än de som styrs av yttre motivation. Detta är intressant för vår undersökning då vi vill se om det finns ett samband mellan motivation och anställningstid. En longitudinell studie påbörjades för att i förlängningen få svar på om motivation är något som finns från början av anställningen eller något som kommer med tiden. Resultatet på denna del visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan vare sig motivationskategorierna eller undersökningsgrupperna. Vår slutsats blev att en kombination av inre och yttre motivation tillsammans skapar en helhet, ger tillfredsställelse och blir ett incitament för att stanna hos sin arbetsgivare.},
 author    = {Stålring, Susanne and Stridh, Camilla},
 keyword   = {Inre och yttre motivation,SDT,Rörlighet på arbetsmarknaden,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Should I stay or should I go: Effekter av inre och yttre motivation på tendensen att stanna kvar på en arbetsplats.},
 year     = {2009},
}