Advanced

Intersektionalitet som pedagogiskt redskap? Ett nedslag i genuspedagogiska metodmaterial

Hermansson, Elinor (2009)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv är integrerat i de två metodböcker som materialet består av; BRYT! från RFSL Ungdom och Tjejgruppskompassen från United Sisters. Detta undersöks genom att en diskursanalys av metodböckerna utförs utifrån Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. Även en bildanalys görs av en del av materialet som består av bilder. De teoretiska utgångspunkterna i studien är ett intersektionellt perspektiv på genus, samt de teoretiska antaganden som ligger titt grund för diskursteorin. Resultatet visar på att ett intersektionellt perspektiv existerar i BRYT!, men är frånvarande i Tjejgruppskompassen.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hermansson, Elinor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intersektionalitet, genuspedagogiska metodmaterial diskursanalys, intersectionality, gender-pedagogical material, discourse analysis, Gender studies, Genusvetenskap
language
Swedish
id
1316470
date added to LUP
2009-01-21 00:00:00
date last changed
2009-01-21 00:00:00
@misc{1316470,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv är integrerat i de två metodböcker som materialet består av; BRYT! från RFSL Ungdom och Tjejgruppskompassen från United Sisters. Detta undersöks genom att en diskursanalys av metodböckerna utförs utifrån Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. Även en bildanalys görs av en del av materialet som består av bilder. De teoretiska utgångspunkterna i studien är ett intersektionellt perspektiv på genus, samt de teoretiska antaganden som ligger titt grund för diskursteorin. Resultatet visar på att ett intersektionellt perspektiv existerar i BRYT!, men är frånvarande i Tjejgruppskompassen.},
 author    = {Hermansson, Elinor},
 keyword   = {intersektionalitet,genuspedagogiska metodmaterial diskursanalys,intersectionality,gender-pedagogical material,discourse analysis,Gender studies,Genusvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intersektionalitet som pedagogiskt redskap? Ett nedslag i genuspedagogiska metodmaterial},
 year     = {2009},
}