Advanced

Rösten och kroppen - En studie av några sångpedagogers syn på användande av kroppen i sångundervisningen

Carlberg, Mima (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur man kan använda kroppen i sångundervisning. Jag undersöker vad ett urval av sångpedagoger anser om förhållandet mellan röstorganet och resten av kroppen och hur de tillämpar det praktiskt i sin undervisning. Metoden jag använder mig av är en kvalitativ intervjuundersökning och resultatet visar bland annat att pedagogerna använder kroppen i sångundervisningen genom övningar med rörelser, olika muskelspänning och avslappning. Några av slutsatserna är att det är viktigt med balans mellan anspänning och avspänning, att använda rätt sorts muskler och rörelser samt att använda dessa på rätt sätt.

The purpose of this study is to get more knowledge of how you can use the body in voice-training.... (More)
Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur man kan använda kroppen i sångundervisning. Jag undersöker vad ett urval av sångpedagoger anser om förhållandet mellan röstorganet och resten av kroppen och hur de tillämpar det praktiskt i sin undervisning. Metoden jag använder mig av är en kvalitativ intervjuundersökning och resultatet visar bland annat att pedagogerna använder kroppen i sångundervisningen genom övningar med rörelser, olika muskelspänning och avslappning. Några av slutsatserna är att det är viktigt med balans mellan anspänning och avspänning, att använda rätt sorts muskler och rörelser samt att använda dessa på rätt sätt.

The purpose of this study is to get more knowledge of how you can use the body in voice-training. I examine what a selection of singing-teachers think about the connection between the vocal organ and the body and how they use that knowledge in their teaching. I use qualitative interviews and the result shows among other things that the teachers use the body in their teaching through exercises with movement, different muscle-tension and relaxation. Some of the conclusions are that it is important to have balance between tension and release and to use the right kind of muscles and movement in the correct way. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlberg, Mima
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
singing, the body, movement, balance, sång, kroppen, rörelse, kroppsuppfattning, balans, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1316498
date added to LUP
2009-01-22
date last changed
2009-01-22
@misc{1316498,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur man kan använda kroppen i sångundervisning. Jag undersöker vad ett urval av sångpedagoger anser om förhållandet mellan röstorganet och resten av kroppen och hur de tillämpar det praktiskt i sin undervisning. Metoden jag använder mig av är en kvalitativ intervjuundersökning och resultatet visar bland annat att pedagogerna använder kroppen i sångundervisningen genom övningar med rörelser, olika muskelspänning och avslappning. Några av slutsatserna är att det är viktigt med balans mellan anspänning och avspänning, att använda rätt sorts muskler och rörelser samt att använda dessa på rätt sätt.

The purpose of this study is to get more knowledge of how you can use the body in voice-training. I examine what a selection of singing-teachers think about the connection between the vocal organ and the body and how they use that knowledge in their teaching. I use qualitative interviews and the result shows among other things that the teachers use the body in their teaching through exercises with movement, different muscle-tension and relaxation. Some of the conclusions are that it is important to have balance between tension and release and to use the right kind of muscles and movement in the correct way.},
 author    = {Carlberg, Mima},
 keyword   = {singing,the body,movement,balance,sång,kroppen,rörelse,kroppsuppfattning,balans,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rösten och kroppen - En studie av några sångpedagogers syn på användande av kroppen i sångundervisningen},
 year     = {2008},
}