Advanced

Information Oveload - en studie om informationsarkitektur och användbarhet på webben.

Felixsson, Nina; Persson, Laura and Åkesson, Susanne (2008)
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Webben är idag en viktig kommunikationskanal, men för att kommunikationen skall fungera effektivt krävs kunskap om användarna ? Vilka är de man kommunicerar med? Vad har de för kunskaper, förväntningar och behov? Stora webbplatser innehåller mycket information och denna information måste struktureras för att folk enkelt skall kunna hitta den information de söker. Region Skåne lanserade år 2005 Vårdgivarwebben. En webbplats med syfte att förse alla vårdgivare i regionen med gemensam hälso- och sjukvårdsrelaterad information. Webbplatsen innehåller ett rikt och varierat informationsmaterial. I denna uppsats analyseras Vårdgivarwebben ur ett informationsarkitektoniskt perspektiv. Uppdraget har varit att skapa ett väl underbyggt förslag på hur... (More)
Webben är idag en viktig kommunikationskanal, men för att kommunikationen skall fungera effektivt krävs kunskap om användarna ? Vilka är de man kommunicerar med? Vad har de för kunskaper, förväntningar och behov? Stora webbplatser innehåller mycket information och denna information måste struktureras för att folk enkelt skall kunna hitta den information de söker. Region Skåne lanserade år 2005 Vårdgivarwebben. En webbplats med syfte att förse alla vårdgivare i regionen med gemensam hälso- och sjukvårdsrelaterad information. Webbplatsen innehåller ett rikt och varierat informationsmaterial. I denna uppsats analyseras Vårdgivarwebben ur ett informationsarkitektoniskt perspektiv. Uppdraget har varit att skapa ett väl underbyggt förslag på hur Vårdgivarwebben kan förbättras som informationskälla med hänseende på informationsarkitektur och användbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1316618,
 abstract   = {Webben är idag en viktig kommunikationskanal, men för att kommunikationen skall fungera effektivt krävs kunskap om användarna ? Vilka är de man kommunicerar med? Vad har de för kunskaper, förväntningar och behov? Stora webbplatser innehåller mycket information och denna information måste struktureras för att folk enkelt skall kunna hitta den information de söker. Region Skåne lanserade år 2005 Vårdgivarwebben. En webbplats med syfte att förse alla vårdgivare i regionen med gemensam hälso- och sjukvårdsrelaterad information. Webbplatsen innehåller ett rikt och varierat informationsmaterial. I denna uppsats analyseras Vårdgivarwebben ur ett informationsarkitektoniskt perspektiv. Uppdraget har varit att skapa ett väl underbyggt förslag på hur Vårdgivarwebben kan förbättras som informationskälla med hänseende på informationsarkitektur och användbarhet.},
 author    = {Felixsson, Nina and Persson, Laura and Åkesson, Susanne},
 keyword   = {kommunikation,internkommunikation,organisationskommunikation,informationsarkitektur informationsstruktur,internet,intranät,användbarhet,webben,webbplats,Region Skåne,Vårdgivarwebben,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Information Oveload - en studie om informationsarkitektur och användbarhet på webben.},
 year     = {2008},
}