Advanced

Arbetstrivsel: ett meningsfullt arbete och en god arbetsgrupp. En kvalitativ studie

Metaj, Ilirjana (2009)
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats fokuserar på arbetstrivsel i människobehandlande organisationer, mer specifikt ett autismboende i en större stad i Skåne, med de speciella förhållanden som dessa innebär. Råmaterialet i dessa organisationer utgörs av människor ofta i behov av hjälp och stöd. Tidigare forskning visar på att arbetstrivsel är ett fenomen som har stor betydelse för både individ, grupp och samhälle. Det finns därför en stor vinst i att försöka sätta sig in i de aspekter som bidrar till att stärka respektive hota arbetstrivsel i organisationer. Därmed blir syftet med uppsatsen att undersöka vilka faktorer som bidrar respektive hotar arbetstrivseln på en psykisk påfrestande arbetsplats.

En kvalitativ undersökning i form av halvstrukturerade... (More)
Denna uppsats fokuserar på arbetstrivsel i människobehandlande organisationer, mer specifikt ett autismboende i en större stad i Skåne, med de speciella förhållanden som dessa innebär. Råmaterialet i dessa organisationer utgörs av människor ofta i behov av hjälp och stöd. Tidigare forskning visar på att arbetstrivsel är ett fenomen som har stor betydelse för både individ, grupp och samhälle. Det finns därför en stor vinst i att försöka sätta sig in i de aspekter som bidrar till att stärka respektive hota arbetstrivsel i organisationer. Därmed blir syftet med uppsatsen att undersöka vilka faktorer som bidrar respektive hotar arbetstrivseln på en psykisk påfrestande arbetsplats.

En kvalitativ undersökning i form av halvstrukturerade intervjuer genomfördes inom en LSS - verksamhet. Sammanlagt intervjuades fem personer, fyra anställda samt en enhetschef. En litteraturstudie genomfördes för att därefter formulera relevanta intervjufrågor. Vidare låg det insamlade materialet till grund för en djupare litteraturstudie som i sin tur användes för analys av empirin.

De anställda som deltagit i studien trivs på arbetet men framhåller vissa faktorer som kan förbättra arbetstrivseln på arbetsplatsen. Dessa faktorer är bland annat ökad personalutbildning och handledning, ökad personalaktiviteter för att på så sätt kunna stärka sammanhållningen i gruppen, samt för att få en ökad förståelse för autism och därmed bättre kunna möta oförutsedda arbetssituationer som detta arbete kan medföra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Metaj, Ilirjana
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
psykosocial arbetsmiljö, trivsel, arbetsglädje, gruppdynamik, ledarskap, motivation, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Sociology, Sociologi, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi
language
Swedish
id
1316644
date added to LUP
2009-03-12 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1316644,
 abstract   = {Denna uppsats fokuserar på arbetstrivsel i människobehandlande organisationer, mer specifikt ett autismboende i en större stad i Skåne, med de speciella förhållanden som dessa innebär. Råmaterialet i dessa organisationer utgörs av människor ofta i behov av hjälp och stöd. Tidigare forskning visar på att arbetstrivsel är ett fenomen som har stor betydelse för både individ, grupp och samhälle. Det finns därför en stor vinst i att försöka sätta sig in i de aspekter som bidrar till att stärka respektive hota arbetstrivsel i organisationer. Därmed blir syftet med uppsatsen att undersöka vilka faktorer som bidrar respektive hotar arbetstrivseln på en psykisk påfrestande arbetsplats.

En kvalitativ undersökning i form av halvstrukturerade intervjuer genomfördes inom en LSS - verksamhet. Sammanlagt intervjuades fem personer, fyra anställda samt en enhetschef. En litteraturstudie genomfördes för att därefter formulera relevanta intervjufrågor. Vidare låg det insamlade materialet till grund för en djupare litteraturstudie som i sin tur användes för analys av empirin.

De anställda som deltagit i studien trivs på arbetet men framhåller vissa faktorer som kan förbättra arbetstrivseln på arbetsplatsen. Dessa faktorer är bland annat ökad personalutbildning och handledning, ökad personalaktiviteter för att på så sätt kunna stärka sammanhållningen i gruppen, samt för att få en ökad förståelse för autism och därmed bättre kunna möta oförutsedda arbetssituationer som detta arbete kan medföra.},
 author    = {Metaj, Ilirjana},
 keyword   = {psykosocial arbetsmiljö,trivsel,arbetsglädje,gruppdynamik,ledarskap,motivation,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Sociology,Sociologi,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetstrivsel: ett meningsfullt arbete och en god arbetsgrupp. En kvalitativ studie},
 year     = {2009},
}