Advanced

Upplevelser och behov av hjälp vid aktiviteter relaterade till sexualitet och relationer Ur ett funktionsnedsättningsperspekt

Mejnå, Terne (2009)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Denna kvalitativa studie hade som syfte att beskriva några

Denna kvalitativa studie hade som syfte att beskriva några neurologiskt funktionsnedsattas aktiviteter som rör relationer/sexualitet och deras upplevelse av hjälp i relationsaktiviteter. Semistrukturerade intervjuer, genom epostintervjuer, gjordes med 8 personer på Internetsidan www.funktionshinder.se genom sidans egen e-postfunktion. Analysen gjordes med manifest innehållsanalys. Studien belyste dels de aktiviteter som var viktiga för dessa personer och dels att ett fåtal hade fått hjälp av arbetsterapeut med frågor och aktiviteter relaterade till sexualitet och relationer. Majoriteten av intervjupersonerna hade velat få hjälp oavsett vilken yrkesgrupp som gav hjälpen, kunskap... (More)
Denna kvalitativa studie hade som syfte att beskriva några

Denna kvalitativa studie hade som syfte att beskriva några neurologiskt funktionsnedsattas aktiviteter som rör relationer/sexualitet och deras upplevelse av hjälp i relationsaktiviteter. Semistrukturerade intervjuer, genom epostintervjuer, gjordes med 8 personer på Internetsidan www.funktionshinder.se genom sidans egen e-postfunktion. Analysen gjordes med manifest innehållsanalys. Studien belyste dels de aktiviteter som var viktiga för dessa personer och dels att ett fåtal hade fått hjälp av arbetsterapeut med frågor och aktiviteter relaterade till sexualitet och relationer. Majoriteten av intervjupersonerna hade velat få hjälp oavsett vilken yrkesgrupp som gav hjälpen, kunskap var viktigare än yrke. Studien visade även på att det största behovet var information (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mejnå, Terne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexualitet, arbetsterapi, neurologiska funktionshinder, vardagliga aktiviteter, Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1316657
date added to LUP
2009-03-06 00:00:00
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1316657,
 abstract   = {Denna kvalitativa studie hade som syfte att beskriva några

Denna kvalitativa studie hade som syfte att beskriva några neurologiskt funktionsnedsattas aktiviteter som rör relationer/sexualitet och deras upplevelse av hjälp i relationsaktiviteter. Semistrukturerade intervjuer, genom epostintervjuer, gjordes med 8 personer på Internetsidan www.funktionshinder.se genom sidans egen e-postfunktion. Analysen gjordes med manifest innehållsanalys. Studien belyste dels de aktiviteter som var viktiga för dessa personer och dels att ett fåtal hade fått hjälp av arbetsterapeut med frågor och aktiviteter relaterade till sexualitet och relationer. Majoriteten av intervjupersonerna hade velat få hjälp oavsett vilken yrkesgrupp som gav hjälpen, kunskap var viktigare än yrke. Studien visade även på att det största behovet var information},
 author    = {Mejnå, Terne},
 keyword   = {sexualitet,arbetsterapi,neurologiska funktionshinder,vardagliga aktiviteter,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser och behov av hjälp vid aktiviteter relaterade till sexualitet och relationer Ur ett funktionsnedsättningsperspekt},
 year     = {2009},
}