Advanced

Upplevelse av aktivitetsbalans hos personer med förvärvade hjärnskador.

Edmén, Camilla and Sjöberg, Anna (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
En förvärvad hjärnskada kan uppkomma på många olika sätt, till exempel genom sjukdomar, förgiftningar, olyckor eller trauman. Förvärvade hjärnskador leder ofta till aktivitetsnedsättningar. Det är främst aktivitetskategorin arbete som förändras. Enligt litteraturen är det viktigt för hälsan och välbefinnandet att finna balans mellan arbete, personlig vård, fritid och vila. Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning personer i arbetsför ålder med förvärvade hjärnskador upplever aktivitetsbalans. Detta är en kvalitativ intervjustudie där nio deltagare i arbetsför ålder med förvärvade hjärnskador ingått. Studiens resultat visar att olika faktorer påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans, till exempel... (More)
En förvärvad hjärnskada kan uppkomma på många olika sätt, till exempel genom sjukdomar, förgiftningar, olyckor eller trauman. Förvärvade hjärnskador leder ofta till aktivitetsnedsättningar. Det är främst aktivitetskategorin arbete som förändras. Enligt litteraturen är det viktigt för hälsan och välbefinnandet att finna balans mellan arbete, personlig vård, fritid och vila. Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning personer i arbetsför ålder med förvärvade hjärnskador upplever aktivitetsbalans. Detta är en kvalitativ intervjustudie där nio deltagare i arbetsför ålder med förvärvade hjärnskador ingått. Studiens resultat visar att olika faktorer påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans, till exempel acceptans, balans mellan fritid och arbete samt att ha ersatt arbete med andra aktiviteter. De faktorer som bidrar till upplevelse av aktivitetsobalans är exempelvis förlust av aktiviteter, brist på bekräftelse eller att ofta ha tråkigt. Studien visar att många av deltagarna upplever att en meningsfull vardag bidrar till aktivitetsbalans. Författarna tror att det är viktigt att studera vidare kring vilken betydelse meningsfulla aktiviteter har för aktivitetsbalans eftersom meningsfulla aktiviteter är viktiga för hälsa och välbefinnande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1316671,
 abstract   = {En förvärvad hjärnskada kan uppkomma på många olika sätt, till exempel genom sjukdomar, förgiftningar, olyckor eller trauman. Förvärvade hjärnskador leder ofta till aktivitetsnedsättningar. Det är främst aktivitetskategorin arbete som förändras. Enligt litteraturen är det viktigt för hälsan och välbefinnandet att finna balans mellan arbete, personlig vård, fritid och vila. Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning personer i arbetsför ålder med förvärvade hjärnskador upplever aktivitetsbalans. Detta är en kvalitativ intervjustudie där nio deltagare i arbetsför ålder med förvärvade hjärnskador ingått. Studiens resultat visar att olika faktorer påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans, till exempel acceptans, balans mellan fritid och arbete samt att ha ersatt arbete med andra aktiviteter. De faktorer som bidrar till upplevelse av aktivitetsobalans är exempelvis förlust av aktiviteter, brist på bekräftelse eller att ofta ha tråkigt. Studien visar att många av deltagarna upplever att en meningsfull vardag bidrar till aktivitetsbalans. Författarna tror att det är viktigt att studera vidare kring vilken betydelse meningsfulla aktiviteter har för aktivitetsbalans eftersom meningsfulla aktiviteter är viktiga för hälsa och välbefinnande.},
 author    = {Edmén, Camilla and Sjöberg, Anna},
 keyword   = {arbetsterapi,vardagliga aktiviteter,neurologi,konsekvenser av hjärnskada,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelse av aktivitetsbalans hos personer med förvärvade hjärnskador.},
 year     = {2008},
}