Advanced

Upplevd arbetsrelaterad stress hos tjänstemän

Larkander, Paula (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Den psykosociala arbetsmiljön har förändrats. Sedan 1990-talet har andelen sysselsatta som blivit sjukskrivna till följd av stress eller psykiska påfrestningar i det närmaste fördubblats. Syftet med denna studie var att kartlägga arbetsrelaterad stress bland tjänstemän med förhoppning om att använda denna kunskap för att utveckla preventiva arbetsterapeutiska insatser. Studien baseras på en fokusgruppdiskussion med fyra deltagare från ett byggföretag i södra Sverige. I resultatet framkom att tjänstemän upplever arbetsrelaterad stress vid flera olika situationer under en arbetsdag. Dock är dessa situationer var för sig oftast hanterbara, men då det blir för många belastande stressorer upplevs arbetsrelaterad stress.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larkander, Paula
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fokusgrupp, arbetsterapi, män, psykosocial arbetsmiljö, Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1316676
date added to LUP
2009-03-06
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1316676,
 abstract   = {Den psykosociala arbetsmiljön har förändrats. Sedan 1990-talet har andelen sysselsatta som blivit sjukskrivna till följd av stress eller psykiska påfrestningar i det närmaste fördubblats. Syftet med denna studie var att kartlägga arbetsrelaterad stress bland tjänstemän med förhoppning om att använda denna kunskap för att utveckla preventiva arbetsterapeutiska insatser. Studien baseras på en fokusgruppdiskussion med fyra deltagare från ett byggföretag i södra Sverige. I resultatet framkom att tjänstemän upplever arbetsrelaterad stress vid flera olika situationer under en arbetsdag. Dock är dessa situationer var för sig oftast hanterbara, men då det blir för många belastande stressorer upplevs arbetsrelaterad stress.},
 author    = {Larkander, Paula},
 keyword   = {fokusgrupp,arbetsterapi,män,psykosocial arbetsmiljö,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevd arbetsrelaterad stress hos tjänstemän},
 year     = {2008},
}