Advanced

Aktivitetsbalans, hälsa och stress hos yrkesverksamma personer

Bjärntoft, Anna and Pedersen, Veronica (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Att ha aktivitetsbalans är en fördel för att uppleva hälsa och förebygga stress. Tidigare forskning tyder på att de finns många outforskade samband mellan dessa faktorer. Syftet med denna studie var att undersöka aktivitetsbalans, hälsa och stress hos yrkesverksamma individer samt sambanden mellan dessa variabler. Syftet var vidare att jämföra dessa variablers samband hos kvinnor respektive män samt hos de som har hemmaboende barn respektive de som ej har hemmaboende barn. Urvalsgruppen bestod av 300 individer, varav 250 var kvinnor och 50 män, 135 hade hemmaboende barn och 162 hade inte hemmaboende barn. Med hjälp av en enkät skattade individerna upplevelser kring vardagliga aktiviteter, hälsa och stress. I denna studie var... (More)
Att ha aktivitetsbalans är en fördel för att uppleva hälsa och förebygga stress. Tidigare forskning tyder på att de finns många outforskade samband mellan dessa faktorer. Syftet med denna studie var att undersöka aktivitetsbalans, hälsa och stress hos yrkesverksamma individer samt sambanden mellan dessa variabler. Syftet var vidare att jämföra dessa variablers samband hos kvinnor respektive män samt hos de som har hemmaboende barn respektive de som ej har hemmaboende barn. Urvalsgruppen bestod av 300 individer, varav 250 var kvinnor och 50 män, 135 hade hemmaboende barn och 162 hade inte hemmaboende barn. Med hjälp av en enkät skattade individerna upplevelser kring vardagliga aktiviteter, hälsa och stress. I denna studie var tillfredsställelse en förutsättning för att uppnå aktivitetsbalans och i resultatet framgick att detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för att uppleva mindre stress och bättre hälsa. Dessutom visade det sig finnas ett samband mellan skattad hälsa och upplevelse av stress. Jämförelser i undergrupperna visade att de som var män respektive de som hade hemmaboende barn var de som oftast skattade bra hälsa och lite stress. Komplexiteten i detta resonemang gör att vi måste se på hela individens vardag för att tydliggöra samband mellan aktivitetsbalans, hälsa och stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1316694,
 abstract   = {Att ha aktivitetsbalans är en fördel för att uppleva hälsa och förebygga stress. Tidigare forskning tyder på att de finns många outforskade samband mellan dessa faktorer. Syftet med denna studie var att undersöka aktivitetsbalans, hälsa och stress hos yrkesverksamma individer samt sambanden mellan dessa variabler. Syftet var vidare att jämföra dessa variablers samband hos kvinnor respektive män samt hos de som har hemmaboende barn respektive de som ej har hemmaboende barn. Urvalsgruppen bestod av 300 individer, varav 250 var kvinnor och 50 män, 135 hade hemmaboende barn och 162 hade inte hemmaboende barn. Med hjälp av en enkät skattade individerna upplevelser kring vardagliga aktiviteter, hälsa och stress. I denna studie var tillfredsställelse en förutsättning för att uppnå aktivitetsbalans och i resultatet framgick att detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för att uppleva mindre stress och bättre hälsa. Dessutom visade det sig finnas ett samband mellan skattad hälsa och upplevelse av stress. Jämförelser i undergrupperna visade att de som var män respektive de som hade hemmaboende barn var de som oftast skattade bra hälsa och lite stress. Komplexiteten i detta resonemang gör att vi måste se på hela individens vardag för att tydliggöra samband mellan aktivitetsbalans, hälsa och stress.},
 author    = {Bjärntoft, Anna and Pedersen, Veronica},
 keyword   = {vardagliga aktiviteter aktivitetsobalans,tillfredsställelse,aktivitetsvetenskap,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktivitetsbalans, hälsa och stress hos yrkesverksamma personer},
 year     = {2008},
}