Advanced

Män och kvinnors upplevelser av delaktighet i det vardagliga livet efter en höftfraktur

Fridh, Anna and Vrbanjac, Admir (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Studien inriktade sig på individer vars falltrauma resulterat i höftfraktur. Syftet med studien var att beskriva hur män och kvinnor upplever delaktighet i det vardagliga livet efter en höftfraktur. Urvalet bestod av tio deltagare, med jämn fördelning av könen. Studien hade en kvalitativ ansats och bearbetades med innehållsanalys. Resultatet visade att det förekom tydliga aktivitetsinskränkningar som med förde en ökas isolering och socialt tillbakadragande, vilket bidrog till att deltagarna upplevde minskad delaktighet i vardagen. Studien kan inte generera generaliserande resultat då antalet deltagare är begränsat. Författarna anser dock att resultatet kan bidra till en ökad förståelse om hur män och kvinnor upplever delaktighet efter en... (More)
Studien inriktade sig på individer vars falltrauma resulterat i höftfraktur. Syftet med studien var att beskriva hur män och kvinnor upplever delaktighet i det vardagliga livet efter en höftfraktur. Urvalet bestod av tio deltagare, med jämn fördelning av könen. Studien hade en kvalitativ ansats och bearbetades med innehållsanalys. Resultatet visade att det förekom tydliga aktivitetsinskränkningar som med förde en ökas isolering och socialt tillbakadragande, vilket bidrog till att deltagarna upplevde minskad delaktighet i vardagen. Studien kan inte generera generaliserande resultat då antalet deltagare är begränsat. Författarna anser dock att resultatet kan bidra till en ökad förståelse om hur män och kvinnor upplever delaktighet efter en höftfraktur och att dessa förändringar kan upplevas olika beroende på kön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fridh, Anna and Vrbanjac, Admir
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
delaktighet, aktivitet, höftfraktur, könsperspektiv, arbetsterapi, Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1316719
date added to LUP
2009-03-03
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1316719,
 abstract   = {Studien inriktade sig på individer vars falltrauma resulterat i höftfraktur. Syftet med studien var att beskriva hur män och kvinnor upplever delaktighet i det vardagliga livet efter en höftfraktur. Urvalet bestod av tio deltagare, med jämn fördelning av könen. Studien hade en kvalitativ ansats och bearbetades med innehållsanalys. Resultatet visade att det förekom tydliga aktivitetsinskränkningar som med förde en ökas isolering och socialt tillbakadragande, vilket bidrog till att deltagarna upplevde minskad delaktighet i vardagen. Studien kan inte generera generaliserande resultat då antalet deltagare är begränsat. Författarna anser dock att resultatet kan bidra till en ökad förståelse om hur män och kvinnor upplever delaktighet efter en höftfraktur och att dessa förändringar kan upplevas olika beroende på kön.},
 author    = {Fridh, Anna and Vrbanjac, Admir},
 keyword   = {delaktighet,aktivitet,höftfraktur,könsperspektiv,arbetsterapi,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Män och kvinnors upplevelser av delaktighet i det vardagliga livet efter en höftfraktur},
 year     = {2008},
}