Advanced

Ökad jämställdhet genom ett kvinnligt nätverk? Om jämställdhetsarbete i ett företag i byggbranschen

Martling, Tomas and Widerstedt, Stina (2009)
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna uppsats belyser vi hur jämställdhetsarbete kan bedrivas inom en organisation genom att studera ett kvinnligt nätverk hos ett stort svenskt företag i byggbranschen. Syftet med vårt arbete är att bidra med en kritisk diskussion om nytta och funktion av praktiskt jämställdhetsarbete i en samtida arbetslivskontext. Frågeställningen blir därmed: Hur fungerar jämställdhetsarbetet inom det undersökta kvinnliga nätverket; Vad är bra, vad är problematiskt, och hur kan det bli bättre? Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer gjorda med åtta kvinnliga anställda på företaget, samt på en analys av nätverkets projektplan. I arbetet kommer vi fram till att nätverket har en potential, då man från... (More)
I denna uppsats belyser vi hur jämställdhetsarbete kan bedrivas inom en organisation genom att studera ett kvinnligt nätverk hos ett stort svenskt företag i byggbranschen. Syftet med vårt arbete är att bidra med en kritisk diskussion om nytta och funktion av praktiskt jämställdhetsarbete i en samtida arbetslivskontext. Frågeställningen blir därmed: Hur fungerar jämställdhetsarbetet inom det undersökta kvinnliga nätverket; Vad är bra, vad är problematiskt, och hur kan det bli bättre? Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer gjorda med åtta kvinnliga anställda på företaget, samt på en analys av nätverkets projektplan. I arbetet kommer vi fram till att nätverket har en potential, då man från företagets sida satsar tid, pengar och kraft på nätverksarbetet. Dock identifierar vi en rad olika problem med hur nätverksarbetet bedrivs. Vi menar att sättet man bedriver nätverksarbetet på gör att det inte går att åstadkomma särskilt stora förändringar vad gäller jämställdheten i organisationen. För att en förändring ska ske föreslår vi att man hos nätverksmedlemmarna implementerar en teoretiskt förankrad grundförståelse för genusfrågor i organisationer. Samt att man fokuserar på att det kvinnliga nätverket kan fylla funktionen som ett socialt kapital där nätverksmedlemmarna drar nytta av varandras tillgångar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martling, Tomas and Widerstedt, Stina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
genus, jämställdhetsarbete, kvinnliga nätverk, kön, organisation, Gender studies, Genusvetenskap, Sociology, Sociologi, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi
language
Swedish
id
1316724
date added to LUP
2009-03-03 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1316724,
 abstract   = {I denna uppsats belyser vi hur jämställdhetsarbete kan bedrivas inom en organisation genom att studera ett kvinnligt nätverk hos ett stort svenskt företag i byggbranschen. Syftet med vårt arbete är att bidra med en kritisk diskussion om nytta och funktion av praktiskt jämställdhetsarbete i en samtida arbetslivskontext. Frågeställningen blir därmed: Hur fungerar jämställdhetsarbetet inom det undersökta kvinnliga nätverket; Vad är bra, vad är problematiskt, och hur kan det bli bättre? Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer gjorda med åtta kvinnliga anställda på företaget, samt på en analys av nätverkets projektplan. I arbetet kommer vi fram till att nätverket har en potential, då man från företagets sida satsar tid, pengar och kraft på nätverksarbetet. Dock identifierar vi en rad olika problem med hur nätverksarbetet bedrivs. Vi menar att sättet man bedriver nätverksarbetet på gör att det inte går att åstadkomma särskilt stora förändringar vad gäller jämställdheten i organisationen. För att en förändring ska ske föreslår vi att man hos nätverksmedlemmarna implementerar en teoretiskt förankrad grundförståelse för genusfrågor i organisationer. Samt att man fokuserar på att det kvinnliga nätverket kan fylla funktionen som ett socialt kapital där nätverksmedlemmarna drar nytta av varandras tillgångar.},
 author    = {Martling, Tomas and Widerstedt, Stina},
 keyword   = {genus,jämställdhetsarbete,kvinnliga nätverk,kön,organisation,Gender studies,Genusvetenskap,Sociology,Sociologi,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ökad jämställdhet genom ett kvinnligt nätverk? Om jämställdhetsarbete i ett företag i byggbranschen},
 year     = {2009},
}