Advanced

Möte med ett okänt musikstycke Musikhögskolestudenters strategier när de ska bilda sig en uppfattning om ett nytt musikverk utifrån ett fonogram eller en notbild

Hagerman, Frans (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: An encounter with an unknown piece of music. This essay describes the mechanisms involved in musical interpretation, by studying a score and listening to a recording. I have tried to map processes dealing with listening and score reading through an experiment, in which students from the Malmö Academy of Music were presented with a novel piece of music. I have made some conclusions, for instance it seems as though there is a connection in the interpretation between musical complexity and tempo, and a connection between dynamics and pitch, moreover that the participants in this study seem to be affected by the interpretational practice at the Malmö Academy of Music. The study is qualitative in its design both regarding data collection... (More)
Title: An encounter with an unknown piece of music. This essay describes the mechanisms involved in musical interpretation, by studying a score and listening to a recording. I have tried to map processes dealing with listening and score reading through an experiment, in which students from the Malmö Academy of Music were presented with a novel piece of music. I have made some conclusions, for instance it seems as though there is a connection in the interpretation between musical complexity and tempo, and a connection between dynamics and pitch, moreover that the participants in this study seem to be affected by the interpretational practice at the Malmö Academy of Music. The study is qualitative in its design both regarding data collection and interpretation of data. The analysis of data has aimed at mapping the standpoints of the informers and to explain these by using theories regarding listening and interpretation of a score. I have made categories generated from the results that explain how the informers interpret the music.

I denna essä beskrivs processer som har att göra med musikalisk interpretation, hur musik tolkas genom en notbild och genom lyssnandet av en inspelning. Genom att låta ett antal informanter från Musikhögskolan i Malmö ta del av ett nyskrivet musikstycke genom ett experiment som inbegriper lyssnande och notläsning har jag försökt kartlägga processer som är viktiga vid musikalisk interpretation. Jag når fram till vissa slutsatser, som t.ex. att det finns ett samband mellan tolkningen av musikens komplexitet och tempot, att det vidare finns ett samband mellan tolkningen av dynamik och tonhöjd, samt att mina informanter förefaller vara färgade av rådande tolkningspraxis så som den gestaltas på Musikhögskolan i Malmö. Studien är kvalitativ i sitt upplägg både ifråga om datainsamling och tolkning av insamlad data. Analysen av data har syftat till att kartlägga informanternas ställningstaganden och förklara dessa utifrån teorier om lyssnadet och tolkningen av en notbild. Jag når fram till ett antal kategorier som ger förklaringsmodeller över informantens sätt att lyssna och tolka en notbild. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1316733,
 abstract   = {Title: An encounter with an unknown piece of music. This essay describes the mechanisms involved in musical interpretation, by studying a score and listening to a recording. I have tried to map processes dealing with listening and score reading through an experiment, in which students from the Malmö Academy of Music were presented with a novel piece of music. I have made some conclusions, for instance it seems as though there is a connection in the interpretation between musical complexity and tempo, and a connection between dynamics and pitch, moreover that the participants in this study seem to be affected by the interpretational practice at the Malmö Academy of Music. The study is qualitative in its design both regarding data collection and interpretation of data. The analysis of data has aimed at mapping the standpoints of the informers and to explain these by using theories regarding listening and interpretation of a score. I have made categories generated from the results that explain how the informers interpret the music.

I denna essä beskrivs processer som har att göra med musikalisk interpretation, hur musik tolkas genom en notbild och genom lyssnandet av en inspelning. Genom att låta ett antal informanter från Musikhögskolan i Malmö ta del av ett nyskrivet musikstycke genom ett experiment som inbegriper lyssnande och notläsning har jag försökt kartlägga processer som är viktiga vid musikalisk interpretation. Jag når fram till vissa slutsatser, som t.ex. att det finns ett samband mellan tolkningen av musikens komplexitet och tempot, att det vidare finns ett samband mellan tolkningen av dynamik och tonhöjd, samt att mina informanter förefaller vara färgade av rådande tolkningspraxis så som den gestaltas på Musikhögskolan i Malmö. Studien är kvalitativ i sitt upplägg både ifråga om datainsamling och tolkning av insamlad data. Analysen av data har syftat till att kartlägga informanternas ställningstaganden och förklara dessa utifrån teorier om lyssnadet och tolkningen av en notbild. Jag når fram till ett antal kategorier som ger förklaringsmodeller över informantens sätt att lyssna och tolka en notbild.},
 author    = {Hagerman, Frans},
 keyword   = {interpretation,auditory,audiographic perception,score reading,listening to music,harmony,common practice harmony,musical discourse,sociocultural theory,musikalisk tolkning,auditiv,audiografisk perception,notläsning,musiklyssnande,harmonilära,diskursiva verktyg,sociokulturell teori,DGG,det gemensamt givna,musikaliska uttrycksmedel,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möte med ett okänt musikstycke Musikhögskolestudenters strategier när de ska bilda sig en uppfattning om ett nytt musikverk utifrån ett fonogram eller en notbild},
 year     = {2008},
}