Advanced

Självskadebeteende: alltid ett uttryck för psykisk ohälsa?

Kapeller, Patrik, H. and Bank, Tommy (2008)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie genomfördes i form av en enkätundersökning och syftade till att kartlägga förekomsten av självskadehandlingar bland studenter vid Lunds Universitet. Ett annat syfte var att ta reda på i vilken utsträckning faktorer, som påverkan från subkulturella strömningar, medias influenser eller en önskan att utmana tabun och "spränga" gränser kan vara bidragande till fenomenets uppkomst och vidmakthållande. Könsskillnader, frekvens och motiv bakom självskadehandlingarna var andra faktorer som undersöktes. Resultaten visar att 31.8 % av studenterna någon gång hade skadat sig själva. Studien fann inga signifikanta skillnader mellan könen i förekomst av självskadebeteende, vilket däremot gjordes avseende anledningen till... (More)
Föreliggande studie genomfördes i form av en enkätundersökning och syftade till att kartlägga förekomsten av självskadehandlingar bland studenter vid Lunds Universitet. Ett annat syfte var att ta reda på i vilken utsträckning faktorer, som påverkan från subkulturella strömningar, medias influenser eller en önskan att utmana tabun och "spränga" gränser kan vara bidragande till fenomenets uppkomst och vidmakthållande. Könsskillnader, frekvens och motiv bakom självskadehandlingarna var andra faktorer som undersöktes. Resultaten visar att 31.8 % av studenterna någon gång hade skadat sig själva. Studien fann inga signifikanta skillnader mellan könen i förekomst av självskadebeteende, vilket däremot gjordes avseende anledningen till självskadehandlingarna. Signifikant fler kvinnor rapporterade att de skadade sig själva på grund av psykisk ohälsa. Signifikant fler män uppgav att deras främsta motiv till självskadehandlingarna var en önskan att vilja "spränga gränser" och utmana tabun. Undersökningen som helhet visar att psykisk ohälsa är den främsta anledningen till självskada men att i c:a 5% av fallen kunde andra faktorer, kopplade till kulturella/subkulturella motiv identifieras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kapeller, Patrik, H. and Bank, Tommy
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
könsskillnader, kulturella/subkulturella faktorer, psykisk ohälsa, självskadande, självskadebeteende, complex phenomenon, motives, gender differences, cultural/subcultural factors, psychological insuffience, Deliberate Self-harm, self-mutilation, motiv, komplexa fenomen, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1316884
date added to LUP
2008-06-16
date last changed
2009-11-17 12:58:01
@misc{1316884,
 abstract   = {Föreliggande studie genomfördes i form av en enkätundersökning och syftade till att kartlägga förekomsten av självskadehandlingar bland studenter vid Lunds Universitet. Ett annat syfte var att ta reda på i vilken utsträckning faktorer, som påverkan från subkulturella strömningar, medias influenser eller en önskan att utmana tabun och "spränga" gränser kan vara bidragande till fenomenets uppkomst och vidmakthållande. Könsskillnader, frekvens och motiv bakom självskadehandlingarna var andra faktorer som undersöktes. Resultaten visar att 31.8 % av studenterna någon gång hade skadat sig själva. Studien fann inga signifikanta skillnader mellan könen i förekomst av självskadebeteende, vilket däremot gjordes avseende anledningen till självskadehandlingarna. Signifikant fler kvinnor rapporterade att de skadade sig själva på grund av psykisk ohälsa. Signifikant fler män uppgav att deras främsta motiv till självskadehandlingarna var en önskan att vilja "spränga gränser" och utmana tabun. Undersökningen som helhet visar att psykisk ohälsa är den främsta anledningen till självskada men att i c:a 5% av fallen kunde andra faktorer, kopplade till kulturella/subkulturella motiv identifieras.},
 author    = {Kapeller, Patrik, H. and Bank, Tommy},
 keyword   = {könsskillnader,kulturella/subkulturella faktorer,psykisk ohälsa,självskadande,självskadebeteende,complex phenomenon,motives,gender differences,cultural/subcultural factors,psychological insuffience,Deliberate Self-harm,self-mutilation,motiv,komplexa fenomen,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självskadebeteende: alltid ett uttryck för psykisk ohälsa?},
 year     = {2008},
}