Advanced

När befolkades östra skärgården? : Bosättningsmönster under stenåldern.

Andrén, Jan-Åke (2008)
Archaeology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats beskriver artefaktfynd som gjorts inom området. Genom att tidsbestämma artefakterna och i den mån det är möjligt att fastställa dess fyndplatser skapas ett spridningsmönster. Genom att samtidig granska klimat, havsnivå och topografi mm skapas genom bearbetning och analys, diskussion och tolkning en schematisk bild över undersökningsområdets utveckling. Av denna kan man utläsa hur området befolkades, bosättningsmönster, det första jordbruket mm. Dessa fragment från stenåldern visar också på förändringar över tiden. En minskning av antalet fynd under slutet av mellanneolitikum A tyder på en regression. På samma sätt kan man tolka en expansion under senneolitikum, då fyndplatser av framförallt enkla skafthålsyxor och dolkar... (More)
Denna uppsats beskriver artefaktfynd som gjorts inom området. Genom att tidsbestämma artefakterna och i den mån det är möjligt att fastställa dess fyndplatser skapas ett spridningsmönster. Genom att samtidig granska klimat, havsnivå och topografi mm skapas genom bearbetning och analys, diskussion och tolkning en schematisk bild över undersökningsområdets utveckling. Av denna kan man utläsa hur området befolkades, bosättningsmönster, det första jordbruket mm. Dessa fragment från stenåldern visar också på förändringar över tiden. En minskning av antalet fynd under slutet av mellanneolitikum A tyder på en regression. På samma sätt kan man tolka en expansion under senneolitikum, då fyndplatser av framförallt enkla skafthålsyxor och dolkar tyder på att nya arealer tas i anspråk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andrén, Jan-Åke
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artefaktfynd, Boplatser, Bosättningsmönster, Landskapsarkeologi, Archaeology, Arkeologi
language
Swedish
id
1317293
date added to LUP
2008-05-23
date last changed
2008-05-23
@misc{1317293,
 abstract   = {Denna uppsats beskriver artefaktfynd som gjorts inom området. Genom att tidsbestämma artefakterna och i den mån det är möjligt att fastställa dess fyndplatser skapas ett spridningsmönster. Genom att samtidig granska klimat, havsnivå och topografi mm skapas genom bearbetning och analys, diskussion och tolkning en schematisk bild över undersökningsområdets utveckling. Av denna kan man utläsa hur området befolkades, bosättningsmönster, det första jordbruket mm. Dessa fragment från stenåldern visar också på förändringar över tiden. En minskning av antalet fynd under slutet av mellanneolitikum A tyder på en regression. På samma sätt kan man tolka en expansion under senneolitikum, då fyndplatser av framförallt enkla skafthålsyxor och dolkar tyder på att nya arealer tas i anspråk.},
 author    = {Andrén, Jan-Åke},
 keyword   = {Artefaktfynd,Boplatser,Bosättningsmönster,Landskapsarkeologi,Archaeology,Arkeologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När befolkades östra skärgården? : Bosättningsmönster under stenåldern.},
 year     = {2008},
}