Advanced

De ser oss som gangstrar - identitet och tillit hos svenska ungdomar

Hoppe, Samuel and Trulsson, Åsa (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Omfattningen av forskning gällande ungdomars tillit och identitet är något sparsam. Denna undersökning är en kartläggning av hur ungdomar i två områden i Göteborgsregionen skiljer sig åt i dessa avseenden. Som basis för undersökningen utförs intervjuer med fokusgrupper från högstadieskolor. Frågorna gäller gruppers kollektiva identitetskänsla och grad av tillit till samhället i stort. För att genomföra kartläggningen utgår man från tidigare forskningsrön på området och fördjupar sig i innebörden av begreppen identitet och tillit, vilket sedan sätts i relation till den eget utförda undersökningen. I studien framkommer skillnader värda att notera då ungdomarna i de båda områdena skiljer sig åt med avseende på hur de identifierar sig i... (More)
Omfattningen av forskning gällande ungdomars tillit och identitet är något sparsam. Denna undersökning är en kartläggning av hur ungdomar i två områden i Göteborgsregionen skiljer sig åt i dessa avseenden. Som basis för undersökningen utförs intervjuer med fokusgrupper från högstadieskolor. Frågorna gäller gruppers kollektiva identitetskänsla och grad av tillit till samhället i stort. För att genomföra kartläggningen utgår man från tidigare forskningsrön på området och fördjupar sig i innebörden av begreppen identitet och tillit, vilket sedan sätts i relation till den eget utförda undersökningen. I studien framkommer skillnader värda att notera då ungdomarna i de båda områdena skiljer sig åt med avseende på hur de identifierar sig i relation till en nationell identitet, såväl som i vilken utsträckning de litar på samhället. Författarna är av uppfattningen att en alltför djup skiljelinje i dessa identifikationsmönster och i grad av tillit är något som i förlängningen kan påverka vårt demokratiska samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hoppe, Samuel and Trulsson, Åsa
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
ungdomar, identitet, tillit, deltagande, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1317325
date added to LUP
2008-06-16 00:00:00
date last changed
2008-06-16 00:00:00
@misc{1317325,
 abstract   = {Omfattningen av forskning gällande ungdomars tillit och identitet är något sparsam. Denna undersökning är en kartläggning av hur ungdomar i två områden i Göteborgsregionen skiljer sig åt i dessa avseenden. Som basis för undersökningen utförs intervjuer med fokusgrupper från högstadieskolor. Frågorna gäller gruppers kollektiva identitetskänsla och grad av tillit till samhället i stort. För att genomföra kartläggningen utgår man från tidigare forskningsrön på området och fördjupar sig i innebörden av begreppen identitet och tillit, vilket sedan sätts i relation till den eget utförda undersökningen. I studien framkommer skillnader värda att notera då ungdomarna i de båda områdena skiljer sig åt med avseende på hur de identifierar sig i relation till en nationell identitet, såväl som i vilken utsträckning de litar på samhället. Författarna är av uppfattningen att en alltför djup skiljelinje i dessa identifikationsmönster och i grad av tillit är något som i förlängningen kan påverka vårt demokratiska samhälle.},
 author    = {Hoppe, Samuel and Trulsson, Åsa},
 keyword   = {ungdomar,identitet,tillit,deltagande,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De ser oss som gangstrar - identitet och tillit hos svenska ungdomar},
 year     = {2008},
}