Advanced

Då benen inte finns- En osteologisk uppsats om hassel.

Jardfelt, Johanna (2008)
Historical Osteology
Abstract (Spanish)
I denna uppsats undersöks gnagspår på forntida hasselnötter för att spåra de smågnagare som kan ha funnits på de undersökta platserna i Skåne. Vilka smågnagare kan identifieras? Vad kan det berätta om människornas sätt att hantera nötterna? Nötternas storlek är mätt för att se om man kan urskilja ett urval. Skillnader mellan artfördelningen på gnagda nötter och benfynd har studerats. Det är framför allt gnagspår från skogsmus som identifierats till skillnad från när man studerar benmaterial där vattensork och ekorre är de mest förekommande arterna.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jardfelt, Johanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hassel, Gnag, Osteologi, Skåne, Hasselnötsgnag, Gnagmärken, Hasselnötter, Archaeology, Arkeologi, Prehistory, Förhistoria
language
Swedish
id
1317412
date added to LUP
2008-06-03
date last changed
2008-06-03
@misc{1317412,
 abstract   = {I denna uppsats undersöks gnagspår på forntida hasselnötter för att spåra de smågnagare som kan ha funnits på de undersökta platserna i Skåne. Vilka smågnagare kan identifieras? Vad kan det berätta om människornas sätt att hantera nötterna? Nötternas storlek är mätt för att se om man kan urskilja ett urval. Skillnader mellan artfördelningen på gnagda nötter och benfynd har studerats. Det är framför allt gnagspår från skogsmus som identifierats till skillnad från när man studerar benmaterial där vattensork och ekorre är de mest förekommande arterna.},
 author    = {Jardfelt, Johanna},
 keyword   = {Hassel,Gnag,Osteologi,Skåne,Hasselnötsgnag,Gnagmärken,Hasselnötter,Archaeology,Arkeologi,Prehistory,Förhistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Då benen inte finns- En osteologisk uppsats om hassel.},
 year     = {2008},
}