Advanced

"- man står ut med att ha ont i tre timmar istället för åtta" Fyra kvinnor med diagnosen fibromyalgi: upplevelser av arbete och anpassningar

Fehrm, Lina and Gripsten, Madeleine (2007)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Fibromyalgi innebär smärta i muskelfibrer och är en komplex sjukdom med många och skiftande symtom. Sjukdomen är som mest utbredd bland kvinnor i arbetsför ålder och kan påverka arbetsförmågan. Syftet med vår studie var att undersöka och beskriva vilka arbetsuppgifter personer med fibromyalgi upplever som svåra att utföra. Vi ville även undersöka vilka anpassningar som är av betydelse för att en person med fibromyalgi ska kunna stanna i eller återgå till arbete. Studien genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med fyra kvinnor som hade diagnosen fibromyalgi. Intervjuguiden konstruerades av uppsatsförfattarna i överensstämmelse med syftet. Resultatet visade att det var de tunga arbetsuppgifterna som var svårast för informanterna... (More)
Fibromyalgi innebär smärta i muskelfibrer och är en komplex sjukdom med många och skiftande symtom. Sjukdomen är som mest utbredd bland kvinnor i arbetsför ålder och kan påverka arbetsförmågan. Syftet med vår studie var att undersöka och beskriva vilka arbetsuppgifter personer med fibromyalgi upplever som svåra att utföra. Vi ville även undersöka vilka anpassningar som är av betydelse för att en person med fibromyalgi ska kunna stanna i eller återgå till arbete. Studien genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med fyra kvinnor som hade diagnosen fibromyalgi. Intervjuguiden konstruerades av uppsatsförfattarna i överensstämmelse med syftet. Resultatet visade att det var de tunga arbetsuppgifterna som var svårast för informanterna att utföra. Huruvida arbetet innehöll varierande arbetsuppgifter var av betydelse för om de kunde utföras eller ej. Resultatet visade även att det var svårt att veta vilka anpassningar som var av vikt för att undersökningspersonerna skulle kunna stanna i arbete, men det var framförallt de individuella lösningarna som var betydelsefulla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fehrm, Lina and Gripsten, Madeleine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbete, arbetsuppgifter, anpassningar, fibromyalgi, Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1317434
date added to LUP
2008-02-29 00:00:00
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1317434,
 abstract   = {Fibromyalgi innebär smärta i muskelfibrer och är en komplex sjukdom med många och skiftande symtom. Sjukdomen är som mest utbredd bland kvinnor i arbetsför ålder och kan påverka arbetsförmågan. Syftet med vår studie var att undersöka och beskriva vilka arbetsuppgifter personer med fibromyalgi upplever som svåra att utföra. Vi ville även undersöka vilka anpassningar som är av betydelse för att en person med fibromyalgi ska kunna stanna i eller återgå till arbete. Studien genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med fyra kvinnor som hade diagnosen fibromyalgi. Intervjuguiden konstruerades av uppsatsförfattarna i överensstämmelse med syftet. Resultatet visade att det var de tunga arbetsuppgifterna som var svårast för informanterna att utföra. Huruvida arbetet innehöll varierande arbetsuppgifter var av betydelse för om de kunde utföras eller ej. Resultatet visade även att det var svårt att veta vilka anpassningar som var av vikt för att undersökningspersonerna skulle kunna stanna i arbete, men det var framförallt de individuella lösningarna som var betydelsefulla.},
 author    = {Fehrm, Lina and Gripsten, Madeleine},
 keyword   = {arbete,arbetsuppgifter,anpassningar,fibromyalgi,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"- man står ut med att ha ont i tre timmar istället för åtta" Fyra kvinnor med diagnosen fibromyalgi: upplevelser av arbete och anpassningar},
 year     = {2007},
}