Advanced

Beslutsfattande hos män och kvinnor samt påverkan av ångest och prestationsbaserad självkänsla vid genomförandet av ett medicinskt prioriteringsbeslut

Nilsson, Natalie Maria (2008)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie syftar till att undersöka beslutsfattande, riskbedömningar och skillnader i konsolidering i anslutning till ett medicinskt prioriteringsbeslut (Svenson & Lindholm, 2007). Studien belyser betydelsen av den kognitiva och emotionella komponenten i beslutsfattande (Boyer, 2006) med utgångspunkt från bl.a. Differentiering och Konsolidering, Kognitiv dissonans och Affect heuristic. Dessutom undersöks huruvida det förekommer en könsskillnad mellan hur män och kvinnor fattar beslut och utvärderar risker samt om ångest och prestationsbaserad självkänsla påverkar konsolideringen. Rekryteringen skedde vid Malmö högskola och omfattade 72 studenter. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan T1 och T2 i... (More)
Föreliggande studie syftar till att undersöka beslutsfattande, riskbedömningar och skillnader i konsolidering i anslutning till ett medicinskt prioriteringsbeslut (Svenson & Lindholm, 2007). Studien belyser betydelsen av den kognitiva och emotionella komponenten i beslutsfattande (Boyer, 2006) med utgångspunkt från bl.a. Differentiering och Konsolidering, Kognitiv dissonans och Affect heuristic. Dessutom undersöks huruvida det förekommer en könsskillnad mellan hur män och kvinnor fattar beslut och utvärderar risker samt om ångest och prestationsbaserad självkänsla påverkar konsolideringen. Rekryteringen skedde vid Malmö högskola och omfattade 72 studenter. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan T1 och T2 i deltagarnas skattningar av aspekten livslängd utan operation med en huvudeffekt för tillfälle (p < 0.01). Detta innebar att deltagarna sänkte denna aspekt för den kvinnliga patienten och rättfärdigade därmed valet av kvinnan vid det andra mättillfället i enlighet med tidigare forskning inom teorin Differentiering och Konsolidering. Det fanns även en signifikant huvudeffekt för tillfälle (p = .001) på deltagarnas skattningar av ångest. Graden av ångest ökade överlag för deltagarna efter taget prioriteringsbeslut, vilket kan tyda på upplevelsen av en beslutskonflikt och är förenligt med teorin Conflict, choice and commitment. Dessutom förekom en signifikant huvudeffekt för kön (p = .006) vilket innebar att de kvinnliga deltagarna hade högre grad av ångest än män vid båda mättillfällena. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Natalie Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
För- och efterbeslutsprocesser, Beslutsfattande, Riskbedömningar, Emotioner, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1317589
date added to LUP
2008-02-26
date last changed
2009-08-05 16:48:36
@misc{1317589,
 abstract   = {Föreliggande studie syftar till att undersöka beslutsfattande, riskbedömningar och skillnader i konsolidering i anslutning till ett medicinskt prioriteringsbeslut (Svenson & Lindholm, 2007). Studien belyser betydelsen av den kognitiva och emotionella komponenten i beslutsfattande (Boyer, 2006) med utgångspunkt från bl.a. Differentiering och Konsolidering, Kognitiv dissonans och Affect heuristic. Dessutom undersöks huruvida det förekommer en könsskillnad mellan hur män och kvinnor fattar beslut och utvärderar risker samt om ångest och prestationsbaserad självkänsla påverkar konsolideringen. Rekryteringen skedde vid Malmö högskola och omfattade 72 studenter. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan T1 och T2 i deltagarnas skattningar av aspekten livslängd utan operation med en huvudeffekt för tillfälle (p < 0.01). Detta innebar att deltagarna sänkte denna aspekt för den kvinnliga patienten och rättfärdigade därmed valet av kvinnan vid det andra mättillfället i enlighet med tidigare forskning inom teorin Differentiering och Konsolidering. Det fanns även en signifikant huvudeffekt för tillfälle (p = .001) på deltagarnas skattningar av ångest. Graden av ångest ökade överlag för deltagarna efter taget prioriteringsbeslut, vilket kan tyda på upplevelsen av en beslutskonflikt och är förenligt med teorin Conflict, choice and commitment. Dessutom förekom en signifikant huvudeffekt för kön (p = .006) vilket innebar att de kvinnliga deltagarna hade högre grad av ångest än män vid båda mättillfällena.},
 author    = {Nilsson, Natalie Maria},
 keyword   = {För- och efterbeslutsprocesser,Beslutsfattande,Riskbedömningar,Emotioner,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslutsfattande hos män och kvinnor samt påverkan av ångest och prestationsbaserad självkänsla vid genomförandet av ett medicinskt prioriteringsbeslut},
 year     = {2008},
}