Advanced

AmBivalent politik i teori och praktik: en studie av "bisexuella" kvinnors sexualpolitiska engagemang

Bredberg, Johanna and Nygren, Klara (2008)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en studie av bisexuella kvinnors erfarenheter av att bedriva politik i vardagslivet och på mer kollektivt organiserad nivå. Vi har undersökt hur respondenterna uppfattar det egna politiska handlingsutrymmet och hur de ser på möjligheterna att i en olikkönad relation bedriva sexualpolitik. Syftet har varit att undersöka hur kvinnorna går tillväga för att hävda ett politiskt engagemang i olika kontexter. Sju öppna samtalsintervjuer och en mailintervju har genomförts med kvinnor som har bisexuella praktiker eller begär och/eller identifierar sig som bisexuella. Vi har undersökt kring vad de formar en politisk identitet samt hur de använder handlingsstrategier som uttryck för en kritisk, politisk position. Analysen har gjorts... (More)
Denna uppsats är en studie av bisexuella kvinnors erfarenheter av att bedriva politik i vardagslivet och på mer kollektivt organiserad nivå. Vi har undersökt hur respondenterna uppfattar det egna politiska handlingsutrymmet och hur de ser på möjligheterna att i en olikkönad relation bedriva sexualpolitik. Syftet har varit att undersöka hur kvinnorna går tillväga för att hävda ett politiskt engagemang i olika kontexter. Sju öppna samtalsintervjuer och en mailintervju har genomförts med kvinnor som har bisexuella praktiker eller begär och/eller identifierar sig som bisexuella. Vi har undersökt kring vad de formar en politisk identitet samt hur de använder handlingsstrategier som uttryck för en kritisk, politisk position. Analysen har gjorts med hjälp av olika queer- och genusteorier som ger skilda infallsvinklar på vårt problemområde. Vår studie belyser att normtänjande politik kan bedrivas på olika sätt och med skilda syften samt att kvinnorna ofta bedriver politik på vardagsnivå och inte främst genom att ingå i en större sexualpolitisk rörelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318048,
 abstract   = {Denna uppsats är en studie av bisexuella kvinnors erfarenheter av att bedriva politik i vardagslivet och på mer kollektivt organiserad nivå. Vi har undersökt hur respondenterna uppfattar det egna politiska handlingsutrymmet och hur de ser på möjligheterna att i en olikkönad relation bedriva sexualpolitik. Syftet har varit att undersöka hur kvinnorna går tillväga för att hävda ett politiskt engagemang i olika kontexter. Sju öppna samtalsintervjuer och en mailintervju har genomförts med kvinnor som har bisexuella praktiker eller begär och/eller identifierar sig som bisexuella. Vi har undersökt kring vad de formar en politisk identitet samt hur de använder handlingsstrategier som uttryck för en kritisk, politisk position. Analysen har gjorts med hjälp av olika queer- och genusteorier som ger skilda infallsvinklar på vårt problemområde. Vår studie belyser att normtänjande politik kan bedrivas på olika sätt och med skilda syften samt att kvinnorna ofta bedriver politik på vardagsnivå och inte främst genom att ingå i en större sexualpolitisk rörelse.},
 author    = {Bredberg, Johanna and Nygren, Klara},
 keyword   = {bisexualitet,subversivitet,politisk organisering,sexualpolitik,identitetspolitik,bisexuality,subversity,political organisation,sexual politics,identity politics,Gender studies,Genusvetenskap,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {AmBivalent politik i teori och praktik: en studie av "bisexuella" kvinnors sexualpolitiska engagemang},
 year     = {2008},
}