Advanced

Belting - en studie av hur en sångteknik beskrivs och används

Karlsson, Rebecka (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Uppsatsens syfte var att utforska och definiera belting, den kontroversiella sångtekniken som kommit att bli allt mer vanlig och använd bland sångare, som ett resultat av ett ökat intresse och flöde av populärmusik i vårt samhälle. Syftet var också att studera hur denna teknik används av sångpedagoger i deras arbete. Denna kvalitativa undersökning är baserad på litteraturstudier inom röstfysiologi och röstens funktion, och specifika teorier angående belting. Den grundar sig även på intervjuer av sångpedagoger som använder belting i sitt vardagliga arbete, både som pedagoger och som sångare. Resultaten visar att belting kan ses som en röstfunktion eller som en utvidgning av det låga registret, eller som en blandning av båda. Beroende på... (More)
Uppsatsens syfte var att utforska och definiera belting, den kontroversiella sångtekniken som kommit att bli allt mer vanlig och använd bland sångare, som ett resultat av ett ökat intresse och flöde av populärmusik i vårt samhälle. Syftet var också att studera hur denna teknik används av sångpedagoger i deras arbete. Denna kvalitativa undersökning är baserad på litteraturstudier inom röstfysiologi och röstens funktion, och specifika teorier angående belting. Den grundar sig även på intervjuer av sångpedagoger som använder belting i sitt vardagliga arbete, både som pedagoger och som sångare. Resultaten visar att belting kan ses som en röstfunktion eller som en utvidgning av det låga registret, eller som en blandning av båda. Beroende på vilken teori man väljer att följa utformar sig sångundervisningen olika. Den vanligaste definitionen av belting härstammar från Jo Estill, en forskare inom sångteknik, som ägnat mycket tid till att utforska moderna sångtekniker såsom belting. Denna studie visar att hennes definition av belting och den undervisningsmetod hon använder verkar vara bäst fungerande. Ett utmärkande element för belting är det lutade ringbrosket, som tillsammans med andra basala funktioner i rösten åstadkommer belten. För att åstadkomma en säker belt, och undvika skador på stämbanden, bör man använda en metod baserad på kunskap om röstens anatomi och funktion såsom den definierad av Jo Estill.

Title: Belting - a study of the definition and usage of a voice technique. The purpose of this essay is to explore and define belting, the controversial singing techinque which is becoming more common and used among singers, as a result of the increased interest and flow of popular music in our society. It is also my purpose to study how this technique is being taught and used by voice teachers. The research has been conducted in a qualitative manner and is based on a study of the literature concerning voice production, vocal anatomy, as well as the specific theories of belting. The research is also based on interviews of voice teachers who use belting in their daily practice, both as singers and voice teachers. The results show that belting can be viewed either as a vocal quality or as an extension of the lower voice register, or as a mixture of both. Depending on which theory one chooses the vocal training differs. The most common definition of belting stems from Jo Estill, a vocal researcher, who has dedicated much of her studies to modern singing and vocal techniques such as belting. Her definition of belting and method of teaching the technique seems to be the most effective, and involves the key element of a tilted cricoid, along with other basic functions, which need to be met. In order to achieve a safe belt without damages to the vocal folds a clear and structured method based on knowledge of vocal anatomy and functions should be used, such as the one defined by Jo Estill. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Rebecka
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
belting, sång, sångteknik, teknik, sångundervisning, undervisning, röstfysiologi, vocal, technique, voice, physiology, training, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1318077
date added to LUP
2008-06-25
date last changed
2008-06-25
@misc{1318077,
 abstract   = {Uppsatsens syfte var att utforska och definiera belting, den kontroversiella sångtekniken som kommit att bli allt mer vanlig och använd bland sångare, som ett resultat av ett ökat intresse och flöde av populärmusik i vårt samhälle. Syftet var också att studera hur denna teknik används av sångpedagoger i deras arbete. Denna kvalitativa undersökning är baserad på litteraturstudier inom röstfysiologi och röstens funktion, och specifika teorier angående belting. Den grundar sig även på intervjuer av sångpedagoger som använder belting i sitt vardagliga arbete, både som pedagoger och som sångare. Resultaten visar att belting kan ses som en röstfunktion eller som en utvidgning av det låga registret, eller som en blandning av båda. Beroende på vilken teori man väljer att följa utformar sig sångundervisningen olika. Den vanligaste definitionen av belting härstammar från Jo Estill, en forskare inom sångteknik, som ägnat mycket tid till att utforska moderna sångtekniker såsom belting. Denna studie visar att hennes definition av belting och den undervisningsmetod hon använder verkar vara bäst fungerande. Ett utmärkande element för belting är det lutade ringbrosket, som tillsammans med andra basala funktioner i rösten åstadkommer belten. För att åstadkomma en säker belt, och undvika skador på stämbanden, bör man använda en metod baserad på kunskap om röstens anatomi och funktion såsom den definierad av Jo Estill.

Title: Belting - a study of the definition and usage of a voice technique. The purpose of this essay is to explore and define belting, the controversial singing techinque which is becoming more common and used among singers, as a result of the increased interest and flow of popular music in our society. It is also my purpose to study how this technique is being taught and used by voice teachers. The research has been conducted in a qualitative manner and is based on a study of the literature concerning voice production, vocal anatomy, as well as the specific theories of belting. The research is also based on interviews of voice teachers who use belting in their daily practice, both as singers and voice teachers. The results show that belting can be viewed either as a vocal quality or as an extension of the lower voice register, or as a mixture of both. Depending on which theory one chooses the vocal training differs. The most common definition of belting stems from Jo Estill, a vocal researcher, who has dedicated much of her studies to modern singing and vocal techniques such as belting. Her definition of belting and method of teaching the technique seems to be the most effective, and involves the key element of a tilted cricoid, along with other basic functions, which need to be met. In order to achieve a safe belt without damages to the vocal folds a clear and structured method based on knowledge of vocal anatomy and functions should be used, such as the one defined by Jo Estill.},
 author    = {Karlsson, Rebecka},
 keyword   = {belting,sång,sångteknik,teknik,sångundervisning,undervisning,röstfysiologi,vocal,technique,voice,physiology,training,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belting - en studie av hur en sångteknik beskrivs och används},
 year     = {2008},
}