Advanced

?Jag kan själv? En studie av den Konduktiva Pedagogikens möjligheter till ökad aktivitet, självständighet och delaktighet för barn med Cerebral Pares och rörelsehinder utifrån arbetsterapeutiska grundantaganden

Andersson, Linda and Jürgens, Sille (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Den Konduktiva Pedagogiken är ett kombinerat terapeutisk och pedagogiskt rehabiliteringsprogram som riktar sig till alla människor som har någon form av rörelsehinder som till exempel Cerebral Pares. Den Konduktiva Pedagogiken har funnits i Sverige i över tio år. Trots metodens framsteg i aktivitet och självständighet och trots metodens effektivitet när det gäller delaktighet hos barn och vuxna med Cerebral Pares har den inte fått någon framträdande position i Sverige. Studiens syfte var att studera den Konduktiva Pedagogikens möjligheter till ökad aktivitet, självständighet och delaktighet hos barn med rörelsehinder utifrån arbetsterapeutiska grundantaganden. Resultatet visade att samtliga deltagare hade förbättrat sin aktivitetsförmåga,... (More)
Den Konduktiva Pedagogiken är ett kombinerat terapeutisk och pedagogiskt rehabiliteringsprogram som riktar sig till alla människor som har någon form av rörelsehinder som till exempel Cerebral Pares. Den Konduktiva Pedagogiken har funnits i Sverige i över tio år. Trots metodens framsteg i aktivitet och självständighet och trots metodens effektivitet när det gäller delaktighet hos barn och vuxna med Cerebral Pares har den inte fått någon framträdande position i Sverige. Studiens syfte var att studera den Konduktiva Pedagogikens möjligheter till ökad aktivitet, självständighet och delaktighet hos barn med rörelsehinder utifrån arbetsterapeutiska grundantaganden. Resultatet visade att samtliga deltagare hade förbättrat sin aktivitetsförmåga, självständighet och delaktighet genom sin träning enligt den Konduktiva Pedagogiken. Den faktor som återkom i resultatet var lekens betydelse som motivation i terapin och gruppdeltagarnas stöd till varandra som gav ett bättre aktivitetsutförande. Föräldrarna var involverade i barnens träning och kände att de kunde applicera den i vardagen. De upplevde också att en kombination mellan olika behandlingsformer var det ultimata för deras barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318123,
 abstract   = {Den Konduktiva Pedagogiken är ett kombinerat terapeutisk och pedagogiskt rehabiliteringsprogram som riktar sig till alla människor som har någon form av rörelsehinder som till exempel Cerebral Pares. Den Konduktiva Pedagogiken har funnits i Sverige i över tio år. Trots metodens framsteg i aktivitet och självständighet och trots metodens effektivitet när det gäller delaktighet hos barn och vuxna med Cerebral Pares har den inte fått någon framträdande position i Sverige. Studiens syfte var att studera den Konduktiva Pedagogikens möjligheter till ökad aktivitet, självständighet och delaktighet hos barn med rörelsehinder utifrån arbetsterapeutiska grundantaganden. Resultatet visade att samtliga deltagare hade förbättrat sin aktivitetsförmåga, självständighet och delaktighet genom sin träning enligt den Konduktiva Pedagogiken. Den faktor som återkom i resultatet var lekens betydelse som motivation i terapin och gruppdeltagarnas stöd till varandra som gav ett bättre aktivitetsutförande. Föräldrarna var involverade i barnens träning och kände att de kunde applicera den i vardagen. De upplevde också att en kombination mellan olika behandlingsformer var det ultimata för deras barn.},
 author    = {Andersson, Linda and Jürgens, Sille},
 keyword   = {Arbetsterapi,Konduktiv Pedagogik,Cerebral Pares,rörelsehinder,självständighet,delaktighet,aktivitet,lek,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {?Jag kan själv? En studie av den Konduktiva Pedagogikens möjligheter till ökad aktivitet, självständighet och delaktighet för barn med Cerebral Pares och rörelsehinder utifrån arbetsterapeutiska grundantaganden},
 year     = {2008},
}