Advanced

Insatser för barn med inlärningssvårigheter i skolaktiviteter Stöd, handledning och insatser sett utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Kestola, Pia and Lundgren, Helen (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
I många länder runt om i världen finns arbetsterapeuter anställda inom skolverksamheten. Där de ger stöd/handledning till läraren men också insatser som riktas direkt till barnet. Med bakgrund till detta ville vi ta reda på utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv om klasslärarna i årskurs 4-6 får stöd och handledning gällande barn med inlärningssvårigheter i skolaktiviteter samt vilka insatser som riktas mot dessa barn. Informationen samlades in genom en egendesignad enkät, där 19 lärare deltagit som sammanlagt undervisade 508 elever. Lärarna undervisade i genomsnitt 4,9 elever med inlärningssvårigheter och resultatet visade att 63 % av lärarna inte fick det stöd/handledning som de önskade och 90 % av lärarna ansåg att skolans resurser... (More)
I många länder runt om i världen finns arbetsterapeuter anställda inom skolverksamheten. Där de ger stöd/handledning till läraren men också insatser som riktas direkt till barnet. Med bakgrund till detta ville vi ta reda på utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv om klasslärarna i årskurs 4-6 får stöd och handledning gällande barn med inlärningssvårigheter i skolaktiviteter samt vilka insatser som riktas mot dessa barn. Informationen samlades in genom en egendesignad enkät, där 19 lärare deltagit som sammanlagt undervisade 508 elever. Lärarna undervisade i genomsnitt 4,9 elever med inlärningssvårigheter och resultatet visade att 63 % av lärarna inte fick det stöd/handledning som de önskade och 90 % av lärarna ansåg att skolans resurser inte var tillräckliga för att möta elever med inlärningssvårigheter. Specialpedagogen var den som i störst utsträckning gav stöd/handledning till lärarna samt den som gav barnen särskilda insatser. Vi har läst arbetsterapeutisk litteratur inom området samt skolverkets rapporter om brister i skolan och kopplat arbetsterapeutens kompetensområde med elevhälsans arbete, skollagen och arbets- miljölagen. Vi har kommit fram till att arbetsterapeuten skulle vara ett berättigat komplement till de övriga resurserna som finns inom skolverksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318148,
 abstract   = {I många länder runt om i världen finns arbetsterapeuter anställda inom skolverksamheten. Där de ger stöd/handledning till läraren men också insatser som riktas direkt till barnet. Med bakgrund till detta ville vi ta reda på utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv om klasslärarna i årskurs 4-6 får stöd och handledning gällande barn med inlärningssvårigheter i skolaktiviteter samt vilka insatser som riktas mot dessa barn. Informationen samlades in genom en egendesignad enkät, där 19 lärare deltagit som sammanlagt undervisade 508 elever. Lärarna undervisade i genomsnitt 4,9 elever med inlärningssvårigheter och resultatet visade att 63 % av lärarna inte fick det stöd/handledning som de önskade och 90 % av lärarna ansåg att skolans resurser inte var tillräckliga för att möta elever med inlärningssvårigheter. Specialpedagogen var den som i störst utsträckning gav stöd/handledning till lärarna samt den som gav barnen särskilda insatser. Vi har läst arbetsterapeutisk litteratur inom området samt skolverkets rapporter om brister i skolan och kopplat arbetsterapeutens kompetensområde med elevhälsans arbete, skollagen och arbets- miljölagen. Vi har kommit fram till att arbetsterapeuten skulle vara ett berättigat komplement till de övriga resurserna som finns inom skolverksamheten.},
 author    = {Kestola, Pia and Lundgren, Helen},
 keyword   = {arbetsterapeutiska interventioner,barn,neuropsykiatriska funktionshinder,skola,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Insatser för barn med inlärningssvårigheter i skolaktiviteter Stöd, handledning och insatser sett utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv},
 year     = {2008},
}