Advanced

Ungdomar, stress och aktivitet Gymnasieelevers upplevelse av stress och deras aktivitetsutförande under det senaste året

Andersson, Sara and Nilsson, Cecilia (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Stressrelaterade symptom har blivit vanligare bland ungdomar i Sverige och klassrumsenkäter har visat att fler och fler barn och ungdomar lider av psykiska och psykosomatiska problem. Ungdomar upplever framförallt stress i samband med skolan. Många unga upplever en stor osäkerhet inför framtiden. Syftet med studien var att kartlägga vilka områden kvinnor respektive män i årskurs tre i gymnasiet upplever som stressframkallande samt undersöka om de under det senaste året gjort förändringar i sitt aktivitetsmönster. Ett frågeformulär som bestod av det australiensiska instrumentet Adolescent Stress Questionnaire [ASQ] samt tre egenkonstruerade frågor angående elevernas aktivitetsutförande under det senaste året besvarades av 40 elever i två... (More)
Stressrelaterade symptom har blivit vanligare bland ungdomar i Sverige och klassrumsenkäter har visat att fler och fler barn och ungdomar lider av psykiska och psykosomatiska problem. Ungdomar upplever framförallt stress i samband med skolan. Många unga upplever en stor osäkerhet inför framtiden. Syftet med studien var att kartlägga vilka områden kvinnor respektive män i årskurs tre i gymnasiet upplever som stressframkallande samt undersöka om de under det senaste året gjort förändringar i sitt aktivitetsmönster. Ett frågeformulär som bestod av det australiensiska instrumentet Adolescent Stress Questionnaire [ASQ] samt tre egenkonstruerade frågor angående elevernas aktivitetsutförande under det senaste året besvarades av 40 elever i två naturvetenskapliga klasser på en gymnasieskola i sydöstra Sverige. Resultatet av studien visade att framförallt de kvinnliga eleverna upplevde stress inom områdena Stress av skolarbetet, Stress i relationer med jämnåriga, Stress inför framtiden samt Stress på grund av ekonomisk press. Ett flertal av de elever som upplevde stress hade dessutom slutat utföra en eller flera aktiviteter under det senaste året och många av dem ansåg att det berodde på tidsbrist. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sara and Nilsson, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Adolescent Stress Questionnaire frågeformulär, skola, arbetsterapi, Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1318165
date added to LUP
2008-06-27
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1318165,
 abstract   = {Stressrelaterade symptom har blivit vanligare bland ungdomar i Sverige och klassrumsenkäter har visat att fler och fler barn och ungdomar lider av psykiska och psykosomatiska problem. Ungdomar upplever framförallt stress i samband med skolan. Många unga upplever en stor osäkerhet inför framtiden. Syftet med studien var att kartlägga vilka områden kvinnor respektive män i årskurs tre i gymnasiet upplever som stressframkallande samt undersöka om de under det senaste året gjort förändringar i sitt aktivitetsmönster. Ett frågeformulär som bestod av det australiensiska instrumentet Adolescent Stress Questionnaire [ASQ] samt tre egenkonstruerade frågor angående elevernas aktivitetsutförande under det senaste året besvarades av 40 elever i två naturvetenskapliga klasser på en gymnasieskola i sydöstra Sverige. Resultatet av studien visade att framförallt de kvinnliga eleverna upplevde stress inom områdena Stress av skolarbetet, Stress i relationer med jämnåriga, Stress inför framtiden samt Stress på grund av ekonomisk press. Ett flertal av de elever som upplevde stress hade dessutom slutat utföra en eller flera aktiviteter under det senaste året och många av dem ansåg att det berodde på tidsbrist.},
 author    = {Andersson, Sara and Nilsson, Cecilia},
 keyword   = {Adolescent Stress Questionnaire frågeformulär,skola,arbetsterapi,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomar, stress och aktivitet Gymnasieelevers upplevelse av stress och deras aktivitetsutförande under det senaste året},
 year     = {2008},
}