Advanced

Rullstolsburna unga vuxnas upplevelser av vardagsaktiviteter

Jönsson- Lindstedt, Sanna and Tengvall, Malin (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Aktivitetsbalans är ett dynamiskt fenomen som påverkas av förändringar i den fysiska miljön samt i vilket stadium i livet individer befinner sig i. Aktivitetsbalans beskrivs även som ett generellt begrepp som bidrar till hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar att vuxna med ett fysiskt funktionshinder har en mindre social umgängeskrets än vuxna utan fysiskt funktionshinder. Forskning visar också att vuxna med ett fysiskt funktionshinder är mindre nöjda med sitt arbete, sin ekonomiska situation, sina relationer samt livet i helhet. Tidigare studier visar också på att vuxna med ett fysiskt funktionshinder har ett svagt socialt nätverk, svårigheter att delta i fritidsaktiviteter, svårigheter att få ett heltidsarbete. Syftet med... (More)
Aktivitetsbalans är ett dynamiskt fenomen som påverkas av förändringar i den fysiska miljön samt i vilket stadium i livet individer befinner sig i. Aktivitetsbalans beskrivs även som ett generellt begrepp som bidrar till hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar att vuxna med ett fysiskt funktionshinder har en mindre social umgängeskrets än vuxna utan fysiskt funktionshinder. Forskning visar också att vuxna med ett fysiskt funktionshinder är mindre nöjda med sitt arbete, sin ekonomiska situation, sina relationer samt livet i helhet. Tidigare studier visar också på att vuxna med ett fysiskt funktionshinder har ett svagt socialt nätverk, svårigheter att delta i fritidsaktiviteter, svårigheter att få ett heltidsarbete. Syftet med studien var att kartlägga vardagsaktiviteter hos rullstolsburna unga vuxna samt att undersöka vilka aktiviteter som de önskade skulle finnas i deras vardag. Författarna använde sig av en egenkonstruerad semistrukturerad intervjuguide utifrån begrepp i den generella praxismodellen Canadian Model of Occupational Performance (CMOP). Resultatet visade att de unga vuxna rullstolsburna i studien var nöjda med sin vardag, sitt arbete/skola och fritid i dess helhet. Dock fanns det specifika aktiviteter som individerna önskade skulle ha funnits i deras vardag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318170,
 abstract   = {Aktivitetsbalans är ett dynamiskt fenomen som påverkas av förändringar i den fysiska miljön samt i vilket stadium i livet individer befinner sig i. Aktivitetsbalans beskrivs även som ett generellt begrepp som bidrar till hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar att vuxna med ett fysiskt funktionshinder har en mindre social umgängeskrets än vuxna utan fysiskt funktionshinder. Forskning visar också att vuxna med ett fysiskt funktionshinder är mindre nöjda med sitt arbete, sin ekonomiska situation, sina relationer samt livet i helhet. Tidigare studier visar också på att vuxna med ett fysiskt funktionshinder har ett svagt socialt nätverk, svårigheter att delta i fritidsaktiviteter, svårigheter att få ett heltidsarbete. Syftet med studien var att kartlägga vardagsaktiviteter hos rullstolsburna unga vuxna samt att undersöka vilka aktiviteter som de önskade skulle finnas i deras vardag. Författarna använde sig av en egenkonstruerad semistrukturerad intervjuguide utifrån begrepp i den generella praxismodellen Canadian Model of Occupational Performance (CMOP). Resultatet visade att de unga vuxna rullstolsburna i studien var nöjda med sin vardag, sitt arbete/skola och fritid i dess helhet. Dock fanns det specifika aktiviteter som individerna önskade skulle ha funnits i deras vardag.},
 author    = {Jönsson- Lindstedt, Sanna and Tengvall, Malin},
 keyword   = {aktivitetsbalans,vuxenhabilitering,vardagsaktiviteter,rullstolsburna unga vuxna,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rullstolsburna unga vuxnas upplevelser av vardagsaktiviteter},
 year     = {2008},
}