Advanced

"Klippa sönder deras världsbild": om den svenska utgåvan av Valerie Solanas Scum Manifest.

Moritz, Ludvig (2008)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker hur Valerie Solanas verk Scum manifest läses och talas om i Sverige, sedan det gavs ut på Svenska år 2003, Detta genom att göra en Hermeneutisk tolkning av det offentliga samtalet om texten. Materialet består av alla tidningsartiklar som publicerats sedan Januari 2003 fram till i Mars 2008 som explcit behandlar manifestet, dock har sådant tagits bort som behandlar det skönlitterära verket Drömfakulteten (2006) samt olika teateruppsättningar som också handlar om Solanas.

Som teoretiska utgångspunkter används Kate Milletts teori om det Patriarkala samhället, Laclau och Mouffes Diskursteori, samt Pierre Bourdieus teori om Symboliskt våld. Metoden består av en hermeneutisk tolkning som utgår ifrån detta... (More)
Den här uppsatsen undersöker hur Valerie Solanas verk Scum manifest läses och talas om i Sverige, sedan det gavs ut på Svenska år 2003, Detta genom att göra en Hermeneutisk tolkning av det offentliga samtalet om texten. Materialet består av alla tidningsartiklar som publicerats sedan Januari 2003 fram till i Mars 2008 som explcit behandlar manifestet, dock har sådant tagits bort som behandlar det skönlitterära verket Drömfakulteten (2006) samt olika teateruppsättningar som också handlar om Solanas.

Som teoretiska utgångspunkter används Kate Milletts teori om det Patriarkala samhället, Laclau och Mouffes Diskursteori, samt Pierre Bourdieus teori om Symboliskt våld. Metoden består av en hermeneutisk tolkning som utgår ifrån detta tolkningsmönster. Den centrala diskussionen rör sig kring hur manifestet skall tolkas, som litterärt verk eller politisk pamplett. Vilken läsning som görs verkar bero på vilka intentioner läsaren har. De som vill använda texten som argument mot feminism gör en bokstavlig tolkning, och de som är positivt inställda tolkar texten som litterär. De flesta är dock ense om att det finns olika tolkningsmöjligheter, och många gör också nyanserade tolkningar av texten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Moritz, Ludvig
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Valerie Solanas, SCUM, Hermeneutik, Symboliskt våld, Patriarkat, Diskursteori, Gender studies, Genusvetenskap
language
Swedish
id
1318285
date added to LUP
2008-06-16
date last changed
2008-06-16
@misc{1318285,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker hur Valerie Solanas verk Scum manifest läses och talas om i Sverige, sedan det gavs ut på Svenska år 2003, Detta genom att göra en Hermeneutisk tolkning av det offentliga samtalet om texten. Materialet består av alla tidningsartiklar som publicerats sedan Januari 2003 fram till i Mars 2008 som explcit behandlar manifestet, dock har sådant tagits bort som behandlar det skönlitterära verket Drömfakulteten (2006) samt olika teateruppsättningar som också handlar om Solanas.

Som teoretiska utgångspunkter används Kate Milletts teori om det Patriarkala samhället, Laclau och Mouffes Diskursteori, samt Pierre Bourdieus teori om Symboliskt våld. Metoden består av en hermeneutisk tolkning som utgår ifrån detta tolkningsmönster. Den centrala diskussionen rör sig kring hur manifestet skall tolkas, som litterärt verk eller politisk pamplett. Vilken läsning som görs verkar bero på vilka intentioner läsaren har. De som vill använda texten som argument mot feminism gör en bokstavlig tolkning, och de som är positivt inställda tolkar texten som litterär. De flesta är dock ense om att det finns olika tolkningsmöjligheter, och många gör också nyanserade tolkningar av texten.},
 author    = {Moritz, Ludvig},
 keyword   = {Valerie Solanas,SCUM,Hermeneutik,Symboliskt våld,Patriarkat,Diskursteori,Gender studies,Genusvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Klippa sönder deras världsbild": om den svenska utgåvan av Valerie Solanas Scum Manifest.},
 year     = {2008},
}