Advanced

Kvinnlig maskulinitet, en alternativ alternativ könsidentitet? En problemtisering av könsidentiteternas konstruktion.

Andersson, Nayana and Johansson, Ann-Katrin (2008)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie handlar om att diskutera förhållandet mellan de heteronormativa könsidentiteterna kvinnlighet/maskulinitet och kvinnlig maskulinitet. Den identitet som vi önskar belysa är skapad ur en heteronormativ maskulin och kvinnligt könsidentitet. Vår studie fokuserar sig på heterosexuella kvinnor inom en idrottslig kontext, då vi anser att dessa kvinnors positioner öppnar upp för en diskussion gällande en heterosexuell kvinnlig maskulinitet. Vi tolkar deras erfarenheter och handlingar inom maskulint kodade idrotter som en reflektion av denna alternativa könsidentitet. Utifrån detta diskuterar vi hur informanterna förhåller sig till kvinnlighet och maskulinitet samt hur deras könsidentitet förhåller sig till dessa två normativa... (More)
Denna studie handlar om att diskutera förhållandet mellan de heteronormativa könsidentiteterna kvinnlighet/maskulinitet och kvinnlig maskulinitet. Den identitet som vi önskar belysa är skapad ur en heteronormativ maskulin och kvinnligt könsidentitet. Vår studie fokuserar sig på heterosexuella kvinnor inom en idrottslig kontext, då vi anser att dessa kvinnors positioner öppnar upp för en diskussion gällande en heterosexuell kvinnlig maskulinitet. Vi tolkar deras erfarenheter och handlingar inom maskulint kodade idrotter som en reflektion av denna alternativa könsidentitet. Utifrån detta diskuterar vi hur informanterna förhåller sig till kvinnlighet och maskulinitet samt hur deras könsidentitet förhåller sig till dessa två normativa identiteter. Denna diskussion skall öppna upp för en större förståelse kring hur de olika kön/genus kategorierna begränsar och eventuellt möjliggör en möjlighet till ett alternativt genus. Genom att synliggöra det alternativa genuset kan vi skapa oss en förståelse kring hur de heteronormativa identiteterna bygger på ett binärt motsatstänkande. Vi vill genom analysen framhålla att dikotomin mellan män och kvinnor bygger på en makthierarki och osynliggörandet av denna upprätthåller en tro på endast två existerande separata könsidentiteter. En diskussion kring den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten kan bryta de heteronormativa mönstren och skapa en annorlunda förståelse kring kvinnlighet och maskulinitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Nayana and Johansson, Ann-Katrin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kön, genus, kvinnlighet, maskulinitet, heterosexuell kvinnlig maskulinitet hegemoni, heteronormativitet, Social sciences, Samhällsvetenskaper
language
Swedish
id
1318298
date added to LUP
2008-06-17
date last changed
2008-06-17
@misc{1318298,
 abstract   = {Denna studie handlar om att diskutera förhållandet mellan de heteronormativa könsidentiteterna kvinnlighet/maskulinitet och kvinnlig maskulinitet. Den identitet som vi önskar belysa är skapad ur en heteronormativ maskulin och kvinnligt könsidentitet. Vår studie fokuserar sig på heterosexuella kvinnor inom en idrottslig kontext, då vi anser att dessa kvinnors positioner öppnar upp för en diskussion gällande en heterosexuell kvinnlig maskulinitet. Vi tolkar deras erfarenheter och handlingar inom maskulint kodade idrotter som en reflektion av denna alternativa könsidentitet. Utifrån detta diskuterar vi hur informanterna förhåller sig till kvinnlighet och maskulinitet samt hur deras könsidentitet förhåller sig till dessa två normativa identiteter. Denna diskussion skall öppna upp för en större förståelse kring hur de olika kön/genus kategorierna begränsar och eventuellt möjliggör en möjlighet till ett alternativt genus. Genom att synliggöra det alternativa genuset kan vi skapa oss en förståelse kring hur de heteronormativa identiteterna bygger på ett binärt motsatstänkande. Vi vill genom analysen framhålla att dikotomin mellan män och kvinnor bygger på en makthierarki och osynliggörandet av denna upprätthåller en tro på endast två existerande separata könsidentiteter. En diskussion kring den heterosexuella kvinnliga maskuliniteten kan bryta de heteronormativa mönstren och skapa en annorlunda förståelse kring kvinnlighet och maskulinitet.},
 author    = {Andersson, Nayana and Johansson, Ann-Katrin},
 keyword   = {Kön,genus,kvinnlighet,maskulinitet,heterosexuell kvinnlig maskulinitet hegemoni,heteronormativitet,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnlig maskulinitet, en alternativ alternativ könsidentitet? En problemtisering av könsidentiteternas konstruktion.},
 year     = {2008},
}