Advanced

Oändliga möjligheter eller endast svårigheter? En kvalitativ enkätundersökning om genuspedagogers arbete

Linnarsson, Katarina (2008)
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka genuspedagogers praktik och upplevelse av sitt arbete. Metoden som används är en kvalitativ enkätundersökning och undersökningsgruppen utgörs av utbildade genuspedagoger i förskola, grundskola och gymnasium. Studien skrivs ur ett socialkonstruktivistiskt intersektionellt feministiskt perspektiv. Resultatet visar att det finns lika många genuspedagogiska inriktningar som det finns genuspedagoger. Detta till trots kan vissa gemensamma mönster urskiljas. Genuspedagogerna i studien arbetar överlag främst med den sociala kategorin genus, men även med etnicitet, sexualitet och klass. Det genuspedagogiska arbetet är företrädesvis riktat mot andra pedagoger i form av utbildning i genusvetenskap, handledning och... (More)
Studiens syfte är att undersöka genuspedagogers praktik och upplevelse av sitt arbete. Metoden som används är en kvalitativ enkätundersökning och undersökningsgruppen utgörs av utbildade genuspedagoger i förskola, grundskola och gymnasium. Studien skrivs ur ett socialkonstruktivistiskt intersektionellt feministiskt perspektiv. Resultatet visar att det finns lika många genuspedagogiska inriktningar som det finns genuspedagoger. Detta till trots kan vissa gemensamma mönster urskiljas. Genuspedagogerna i studien arbetar överlag främst med den sociala kategorin genus, men även med etnicitet, sexualitet och klass. Det genuspedagogiska arbetet är företrädesvis riktat mot andra pedagoger i form av utbildning i genusvetenskap, handledning och observation av pedagoger i interaktion med barn och elever. Genuspedagogerna ser förvisso många möjligheter i arbetet men svårigheterna överväger. En möjlighet är att den kommunala ledningen eller rektorn satsar på genuspedagogik. Samtidigt uppger många av genuspedagogerna att ledningen inte satsar på genuspedagogik, vilket försämrar genuspedagogernas möjligheter att bedriva ett genuspedagogiskt arbete. En annan svårighet som lyfts av genuspedagogerna är pedagogers personliga motstånd mot genusvetenskap. Dessa svårigheter ska ses i förhållande till de nationella läroplanerna och lagar som ger tydliga incitament för förskolan och skolan att arbeta med jämställdhet och likabehandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linnarsson, Katarina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
genuspedagogik, skola, förskola, jämställdhetsarbete, intersektionalitet, Social sciences, Samhällsvetenskaper
language
Swedish
id
1318315
date added to LUP
2008-06-17
date last changed
2008-06-17
@misc{1318315,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka genuspedagogers praktik och upplevelse av sitt arbete. Metoden som används är en kvalitativ enkätundersökning och undersökningsgruppen utgörs av utbildade genuspedagoger i förskola, grundskola och gymnasium. Studien skrivs ur ett socialkonstruktivistiskt intersektionellt feministiskt perspektiv. Resultatet visar att det finns lika många genuspedagogiska inriktningar som det finns genuspedagoger. Detta till trots kan vissa gemensamma mönster urskiljas. Genuspedagogerna i studien arbetar överlag främst med den sociala kategorin genus, men även med etnicitet, sexualitet och klass. Det genuspedagogiska arbetet är företrädesvis riktat mot andra pedagoger i form av utbildning i genusvetenskap, handledning och observation av pedagoger i interaktion med barn och elever. Genuspedagogerna ser förvisso många möjligheter i arbetet men svårigheterna överväger. En möjlighet är att den kommunala ledningen eller rektorn satsar på genuspedagogik. Samtidigt uppger många av genuspedagogerna att ledningen inte satsar på genuspedagogik, vilket försämrar genuspedagogernas möjligheter att bedriva ett genuspedagogiskt arbete. En annan svårighet som lyfts av genuspedagogerna är pedagogers personliga motstånd mot genusvetenskap. Dessa svårigheter ska ses i förhållande till de nationella läroplanerna och lagar som ger tydliga incitament för förskolan och skolan att arbeta med jämställdhet och likabehandling.},
 author    = {Linnarsson, Katarina},
 keyword   = {genuspedagogik,skola,förskola,jämställdhetsarbete,intersektionalitet,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oändliga möjligheter eller endast svårigheter? En kvalitativ enkätundersökning om genuspedagogers arbete},
 year     = {2008},
}