Advanced

Scania Packaging Information System

Fagrenius, Henrik (1996)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Systemet för att behandla och distribuera förpackningsinformation, SPIS används idag ej som det var tänkt. Systemet har låga driftskostnader i form av förvaltning och annat underhåll. Däremot kräver det en stor manuell arbetsinsats för att distribuera och arkivera

förpackningsinformation. Det är svårt att motivera en utveckling av ett nytt system med hjälp av besparingar av driftskostnader som enda motiv. Om information blir lättare att få fram och distribuera, samt att nya medarbetare får lättare att lära sig systemet, blir en systemutveckling intressantare. Riktigt intressant blir det dock ej förrän systemet kan stödja arbetet inom inköpsavdelningen. Stora besparingar kan också göras med minskad ompackning om systemet kan hantera flera... (More)
Systemet för att behandla och distribuera förpackningsinformation, SPIS används idag ej som det var tänkt. Systemet har låga driftskostnader i form av förvaltning och annat underhåll. Däremot kräver det en stor manuell arbetsinsats för att distribuera och arkivera

förpackningsinformation. Det är svårt att motivera en utveckling av ett nytt system med hjälp av besparingar av driftskostnader som enda motiv. Om information blir lättare att få fram och distribuera, samt att nya medarbetare får lättare att lära sig systemet, blir en systemutveckling intressantare. Riktigt intressant blir det dock ej förrän systemet kan stödja arbetet inom inköpsavdelningen. Stora besparingar kan också göras med minskad ompackning om systemet kan hantera flera olika förpackningslösningar.

Dagens system har tre huvuduppgifter:

1. Generera förpackningsinformation till Scanias leverantörer

2. Administrera Scanias returemballage

3. Registrering av artikelvikt

Dessa funktioner sköts av systemets olika användare. Förpackningsinformationen skapas och

administreras av kvalitetsberedarna som finns på inköpsavdelningarna i Södertälje och

Oskarshamn. Returemballageadministrationen sköts av Scania Partner som har sitt säte i

Södertälje men som också finns representerade i Falun och Zwolle. Viktregistreringen sker på

Scanias olika verkstäder där de inköpta artiklarna anländer. Scania i Brasilien, Anger och

Katrineholm är ej integrerade i SPIS utan kan endast läsa information i systemet.

Systemet arbetar i stordatormiljö och lagrar information i databaser. Dessa databaser ar i

Rosam-miljö och används av många av Scanias andra system t. ex. leveransplansystemet.

Systemet har även några egna databaser som bara används av SPIS.

Vid studier av andra företags systemlösningar för hantering av förpackningsinformation framkom att det inte finns några standardsystem på marknaden utan alla har utvecklat sina egna lösningar.

Brister i dagens system består i att alla berörda parter ej är integrerade i systemet. Detta leder till att olika förpackningsinformation kan skickas ut från flera av Scanias produktionsenheter till en och samma leverantör. Systemet kan inte heller hantera flera förpackningslösningar per artikelnummer vilket får till följd att ompackning måste ske hos bland annat Scania i Zwolle och avdelningen för reservdelslogistik. Detta är en både kostsam och kvalitetsnedsättande verksamhet. Systemet är också svårt att använda och det är tidskrävande att administrera förpackningslösningarna till leverantörerna.

Mitt förslag är att utveckla ett nytt system för hantering av förpackningsinformation. Administration av returemballage och viktregistrering, bör separeras från ett nytt system, något som i praktiken redan håller på att ske. Det nya systemet bör innefatta samtliga av Scanias produktionsenheter och även avdelningen för reservdelslogistik. För att få en enhetlig information till leverantörerna. Det nya systemet skall även kunna behandla olika förpackningslösningar per artikelnummer för att tillgodose olika användares behov och undvika kostsam ompackning.

Förpackningsberedarna skall bereda ett antal olika förpackningslösningar beroende på hur många produktionsenheter artikeln skall levereras till. De olika förpackningslösningarna skall vara med i inköparens anbudsförfarande så att priset på de olika lösningarna kommer med i förhandlingarna från början. Målet ar en enhetlig förpackningslösning oavsett var artikeln används. Men det finns undantag där flera lösningar är önskvärda och det måste systemet kunna hantera.

Slutsatsen är att ett nytt system behöver utvecklas men att behovet ej är akut. Utvecklingen bör invänta införandet av det nya leveransplansystemet, Material Control. Genom det nya systemet kommer Scanias leveransplaner att stämma bättre, något som leverantörerna framhåller som ett krav för att ha möjlighet att leverera i olika förpackningar.

Mitt förslag är att ett nytt system skall utvecklas med hjälp av Intranät teknik. Kompetensen inom Scania på detta område är idag begränsad. Tekniken är ny och utvecklingen sker snabbt. Detta talar för att utvecklingsarbetet kan skjutas något på framtiden. En projektiedare bör tillsättas för att driva projektet vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagrenius, Henrik
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
scania, packaging, packaging information, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318490
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:03
@misc{1318490,
 abstract   = {Systemet för att behandla och distribuera förpackningsinformation, SPIS används idag ej som det var tänkt. Systemet har låga driftskostnader i form av förvaltning och annat underhåll. Däremot kräver det en stor manuell arbetsinsats för att distribuera och arkivera

förpackningsinformation. Det är svårt att motivera en utveckling av ett nytt system med hjälp av besparingar av driftskostnader som enda motiv. Om information blir lättare att få fram och distribuera, samt att nya medarbetare får lättare att lära sig systemet, blir en systemutveckling intressantare. Riktigt intressant blir det dock ej förrän systemet kan stödja arbetet inom inköpsavdelningen. Stora besparingar kan också göras med minskad ompackning om systemet kan hantera flera olika förpackningslösningar.

Dagens system har tre huvuduppgifter:

1. Generera förpackningsinformation till Scanias leverantörer

2. Administrera Scanias returemballage

3. Registrering av artikelvikt

Dessa funktioner sköts av systemets olika användare. Förpackningsinformationen skapas och

administreras av kvalitetsberedarna som finns på inköpsavdelningarna i Södertälje och

Oskarshamn. Returemballageadministrationen sköts av Scania Partner som har sitt säte i

Södertälje men som också finns representerade i Falun och Zwolle. Viktregistreringen sker på

Scanias olika verkstäder där de inköpta artiklarna anländer. Scania i Brasilien, Anger och

Katrineholm är ej integrerade i SPIS utan kan endast läsa information i systemet.

Systemet arbetar i stordatormiljö och lagrar information i databaser. Dessa databaser ar i

Rosam-miljö och används av många av Scanias andra system t. ex. leveransplansystemet.

Systemet har även några egna databaser som bara används av SPIS.

Vid studier av andra företags systemlösningar för hantering av förpackningsinformation framkom att det inte finns några standardsystem på marknaden utan alla har utvecklat sina egna lösningar.

Brister i dagens system består i att alla berörda parter ej är integrerade i systemet. Detta leder till att olika förpackningsinformation kan skickas ut från flera av Scanias produktionsenheter till en och samma leverantör. Systemet kan inte heller hantera flera förpackningslösningar per artikelnummer vilket får till följd att ompackning måste ske hos bland annat Scania i Zwolle och avdelningen för reservdelslogistik. Detta är en både kostsam och kvalitetsnedsättande verksamhet. Systemet är också svårt att använda och det är tidskrävande att administrera förpackningslösningarna till leverantörerna.

Mitt förslag är att utveckla ett nytt system för hantering av förpackningsinformation. Administration av returemballage och viktregistrering, bör separeras från ett nytt system, något som i praktiken redan håller på att ske. Det nya systemet bör innefatta samtliga av Scanias produktionsenheter och även avdelningen för reservdelslogistik. För att få en enhetlig information till leverantörerna. Det nya systemet skall även kunna behandla olika förpackningslösningar per artikelnummer för att tillgodose olika användares behov och undvika kostsam ompackning.

Förpackningsberedarna skall bereda ett antal olika förpackningslösningar beroende på hur många produktionsenheter artikeln skall levereras till. De olika förpackningslösningarna skall vara med i inköparens anbudsförfarande så att priset på de olika lösningarna kommer med i förhandlingarna från början. Målet ar en enhetlig förpackningslösning oavsett var artikeln används. Men det finns undantag där flera lösningar är önskvärda och det måste systemet kunna hantera.

Slutsatsen är att ett nytt system behöver utvecklas men att behovet ej är akut. Utvecklingen bör invänta införandet av det nya leveransplansystemet, Material Control. Genom det nya systemet kommer Scanias leveransplaner att stämma bättre, något som leverantörerna framhåller som ett krav för att ha möjlighet att leverera i olika förpackningar.

Mitt förslag är att ett nytt system skall utvecklas med hjälp av Intranät teknik. Kompetensen inom Scania på detta område är idag begränsad. Tekniken är ny och utvecklingen sker snabbt. Detta talar för att utvecklingsarbetet kan skjutas något på framtiden. En projektiedare bör tillsättas för att driva projektet vidare.},
 author    = {Fagrenius, Henrik},
 keyword   = {scania,packaging,packaging information,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Scania Packaging Information System},
 year     = {1996},
}