Advanced

Flödessimulering av motormontering på Volvo motor Skövde

Peitz, Henrik and Magnusson, Niklas (1999)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Volvo Motor AB i Skövde tillverkar motorer till Volvos personbilar. Tillverkningen av motorerna är till stora delar automatiserad. Den planerade produktionsökningen kräver att monteringsfabrikens kapacitet ökas från 370 000 till 450 000 stycken motorer per år, vilket dagens monteringssystem inte klarar av.

Dagens monteringssystem för yttre komponenter är uppdelad i ett antal monteringsmoduler. Tack vare hög flexibilitet klarar monteringsmodulerna att hantera både 4-, 5-, och 6-cylindriga motorer. Volvo Processutvekling Skövde arbetar med att ta fram ett monteringssystem med erforderlig kapacitet. Förslaget bygger på en sammanslagning av de idag befintliga monteringsmodulerna till 4 stycken ?stormoduler?. Två stormoduler skall montera... (More)
Volvo Motor AB i Skövde tillverkar motorer till Volvos personbilar. Tillverkningen av motorerna är till stora delar automatiserad. Den planerade produktionsökningen kräver att monteringsfabrikens kapacitet ökas från 370 000 till 450 000 stycken motorer per år, vilket dagens monteringssystem inte klarar av.

Dagens monteringssystem för yttre komponenter är uppdelad i ett antal monteringsmoduler. Tack vare hög flexibilitet klarar monteringsmodulerna att hantera både 4-, 5-, och 6-cylindriga motorer. Volvo Processutvekling Skövde arbetar med att ta fram ett monteringssystem med erforderlig kapacitet. Förslaget bygger på en sammanslagning av de idag befintliga monteringsmodulerna till 4 stycken ?stormoduler?. Två stormoduler skall montera 5-cylindriga motorer, en stormodul skall montera 4-cylindriga motorer och slutligen en stormodul för 6-cylindriga motorer.

1 detta examensarbete kommer vi att redovisa hur händelsestyrd simulering använts för att testa, modifiera samt analysera föreslaget monteringssystem.

De frågor vi behandlat har berört kapacitetskravet på 450 000 monterade motorer per år, behovet av antalet förarlösa truckar, flaskhalsanalys samt jämförelser mellan olika systemförslag. Målet med examensarbetet har varit att fastställa om det nya monteringssystemet för den yttre monteringen kommer att fungera samt att skapa en tredimensionell datormodell över det föreslagna monteringssystemet.

Metodiken grundar sig på ett systematiskt tillvägagångssätt för att successivt verifiera och validera den konstruerade simuleringsmodellen till en rättvisande modell av verkligheten. Simuleringsförsöken är genomförda efter en fastställd strategi för att ge kvalitativt analysunderlag. Indatan till simuleringsmodellen är framtagen i nära samverkan med personal från Volvo. På grund av att det nya systemet ännu inte existerar bygger indatan till största del på erfarenhet av liknande system och kännedom om befintliga systemet.

Simuleringsförsöken har koncentrerats till två olika varianter av det föreslagna monteringssystemet, systemförslag 1 och 2. Resultaten från simuleringsförsöken visar att föreslaget monteringssystem klarar kapacitetskravet. Systemförslag 1 har en överkapacitet på 6 till 9 % beroende på bemanning och systemförslag 2 får en överkapacitet på 4 till 5 % beroende på bemanning. Systemets flaskhals i de båda systemförslagen är belägen i stormodulerna. Ur ett materialflödes perspektiv har systemförslag 1 klara fördelar i form av att flaskhalsen ligger tidigt i stormodulen vilket reducerar antalet produkter i arbete. Med hänsyn tagen till koncentration av material och bemanningsbehov är systemförslag 2 att föredra.

Under analysen av simuleringsresultaten har nya frågor uppkommit med avseende på de olika systemförslagen. Då tiden ej medgivit fortsatt simulering och analys av systemet rekommenderar vi Volvo att fortsätta analysen av det nya monteringssystemet för den yttre monteringen inom följande områden: störningsanalys i modulera, hur systemet reagerar vid varierande produktionstakt samt analys av väntetider i provnings- och efterkontrollstationerna.

Med de resultat och analyser som presenteras i examensarbetet, kompletterat med föreslagna analyser, menar vi att Volvo kommer att få en komplett bild av hur det nya monteringssystemet kommer att fungera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Peitz, Henrik and Magnusson, Niklas
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Flödessimulering, Monteringssystem, Flaskhals, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318494
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:03
@misc{1318494,
 abstract   = {Volvo Motor AB i Skövde tillverkar motorer till Volvos personbilar. Tillverkningen av motorerna är till stora delar automatiserad. Den planerade produktionsökningen kräver att monteringsfabrikens kapacitet ökas från 370 000 till 450 000 stycken motorer per år, vilket dagens monteringssystem inte klarar av.

Dagens monteringssystem för yttre komponenter är uppdelad i ett antal monteringsmoduler. Tack vare hög flexibilitet klarar monteringsmodulerna att hantera både 4-, 5-, och 6-cylindriga motorer. Volvo Processutvekling Skövde arbetar med att ta fram ett monteringssystem med erforderlig kapacitet. Förslaget bygger på en sammanslagning av de idag befintliga monteringsmodulerna till 4 stycken ?stormoduler?. Två stormoduler skall montera 5-cylindriga motorer, en stormodul skall montera 4-cylindriga motorer och slutligen en stormodul för 6-cylindriga motorer.

1 detta examensarbete kommer vi att redovisa hur händelsestyrd simulering använts för att testa, modifiera samt analysera föreslaget monteringssystem.

De frågor vi behandlat har berört kapacitetskravet på 450 000 monterade motorer per år, behovet av antalet förarlösa truckar, flaskhalsanalys samt jämförelser mellan olika systemförslag. Målet med examensarbetet har varit att fastställa om det nya monteringssystemet för den yttre monteringen kommer att fungera samt att skapa en tredimensionell datormodell över det föreslagna monteringssystemet.

Metodiken grundar sig på ett systematiskt tillvägagångssätt för att successivt verifiera och validera den konstruerade simuleringsmodellen till en rättvisande modell av verkligheten. Simuleringsförsöken är genomförda efter en fastställd strategi för att ge kvalitativt analysunderlag. Indatan till simuleringsmodellen är framtagen i nära samverkan med personal från Volvo. På grund av att det nya systemet ännu inte existerar bygger indatan till största del på erfarenhet av liknande system och kännedom om befintliga systemet.

Simuleringsförsöken har koncentrerats till två olika varianter av det föreslagna monteringssystemet, systemförslag 1 och 2. Resultaten från simuleringsförsöken visar att föreslaget monteringssystem klarar kapacitetskravet. Systemförslag 1 har en överkapacitet på 6 till 9 % beroende på bemanning och systemförslag 2 får en överkapacitet på 4 till 5 % beroende på bemanning. Systemets flaskhals i de båda systemförslagen är belägen i stormodulerna. Ur ett materialflödes perspektiv har systemförslag 1 klara fördelar i form av att flaskhalsen ligger tidigt i stormodulen vilket reducerar antalet produkter i arbete. Med hänsyn tagen till koncentration av material och bemanningsbehov är systemförslag 2 att föredra.

Under analysen av simuleringsresultaten har nya frågor uppkommit med avseende på de olika systemförslagen. Då tiden ej medgivit fortsatt simulering och analys av systemet rekommenderar vi Volvo att fortsätta analysen av det nya monteringssystemet för den yttre monteringen inom följande områden: störningsanalys i modulera, hur systemet reagerar vid varierande produktionstakt samt analys av väntetider i provnings- och efterkontrollstationerna.

Med de resultat och analyser som presenteras i examensarbetet, kompletterat med föreslagna analyser, menar vi att Volvo kommer att få en komplett bild av hur det nya monteringssystemet kommer att fungera.},
 author    = {Peitz, Henrik and Magnusson, Niklas},
 keyword   = {Flödessimulering,Monteringssystem,Flaskhals,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flödessimulering av motormontering på Volvo motor Skövde},
 year     = {1999},
}