Advanced

Logistik och kostnadessekvenser vid eventuell implementering av lagerflytt

Bergstedt, Magnus and Andersson, Joakim (1998)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Denna rapport behandlar förändringar och konsekvenser vid eliminering av ett färdigvarulager vilket idag är placerat hos Tetra Pak.

De utredningar som gjorts i rapporten ingår i ett projekt vilket drivs parallellt med vårt examensarbete. Projektets, som är benämnt ?projekt lagerflytt?, syfte är att effektivisera och spara resurser i flödet av conveyoravdelningens produkter. Samtidigt som färdigvarulagret elimineras ställs nya krav på leverantörerna:

? Sänkning av leveranstiden från tre till två veckor

? Omfördelning av det största bansystemet

? Dagliga leveranser

? Kundorderstyrd tillverkning

Dessa nya krav och förändringarna far följder på det nuvarande flödet vilket kommer att förändras i olika grad, utredning av konsekvenserna... (More)
Denna rapport behandlar förändringar och konsekvenser vid eliminering av ett färdigvarulager vilket idag är placerat hos Tetra Pak.

De utredningar som gjorts i rapporten ingår i ett projekt vilket drivs parallellt med vårt examensarbete. Projektets, som är benämnt ?projekt lagerflytt?, syfte är att effektivisera och spara resurser i flödet av conveyoravdelningens produkter. Samtidigt som färdigvarulagret elimineras ställs nya krav på leverantörerna:

? Sänkning av leveranstiden från tre till två veckor

? Omfördelning av det största bansystemet

? Dagliga leveranser

? Kundorderstyrd tillverkning

Dessa nya krav och förändringarna far följder på det nuvarande flödet vilket kommer att förändras i olika grad, utredning av konsekvenserna måste därför göras.

1 vårt examensarbete har vi valt att analysera följande konsekvenser i ?projekt lagerflytt?.

? Förändringar i lagerkostnad och personal resursbehov i Lager 50

? Förändringar i emballagehantering och dess kostnader

? Förändringar i transporter

? Sammanlagda kostnader för Conveyor flödet inklusive förändringar i produktpriser

? Utvärdering av lager hos Fredrikson Verkstads AB jämfört med Andrénverken AB respektive hos båda

? Utredning av vilka produkter som skall tillverkas hos flera leverantörer

? Analys av risker och flaskhalsar i det totala conveyor flödet vilket flytten kan ge upphov till

? Utredning vad 2 veckors leveranstid innebär

? Analys av leverantörernas eventuella kostnadsökningar

? BGT:s framtida roll som underleverantör

För att iii en klar bild över verksamheten och flödet av produkter har vi gjort en nulägesanalys över conveyoravdelningen och delar av Tetra Pak Distribution vilka ingår i conveyorflödet. Leverantörerna har också besökts och deras produktionsapparat har analyserats för att kunna bedöma deras möjligheter att anpassa sig till det nya flödet och de krav som ställts på dem. Nulägesanalysen bygger på intervjuer av personal på Tetra Pak och hos leverantörerna samt eget sökande av information på Tetra Pak. Genom analys av insamlad information och egna beräkningar och bedömningar har vi sedan fått fram resultat och slutsatser till den frågeställning vi formulerat. De viktigaste resultaten är den framtida kostnadsbilden där resultaten kan redovisas i kronor och ören och bedömningar kan göras huruvida leverantörerna får utrymme för prishöjningar. Enligt våra beräkningar och bedömningar kommer framtida besparingar, vilka uppgår till ca XX Mkr., att ge ökad marginal med ca XX % för conveyoravdelningen. Detta innebär att leverantörerna totalt kan öka sina priser motsvarande utan att den totala kostnaden ökar. Kan leverantörernas prisökningar på produkterna hållas nere ökar således Tetra Paks marginaler motsvarande vilket naturligtvis bör eftersträvas för ökad lönsamhet. De förkortningar som används i rapporten finns förklarade i bilaga 10. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergstedt, Magnus and Andersson, Joakim
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
lagerflytt, konsekvensanalys, Tetra Pak, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318508
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:03
@misc{1318508,
 abstract   = {Denna rapport behandlar förändringar och konsekvenser vid eliminering av ett färdigvarulager vilket idag är placerat hos Tetra Pak.

De utredningar som gjorts i rapporten ingår i ett projekt vilket drivs parallellt med vårt examensarbete. Projektets, som är benämnt ?projekt lagerflytt?, syfte är att effektivisera och spara resurser i flödet av conveyoravdelningens produkter. Samtidigt som färdigvarulagret elimineras ställs nya krav på leverantörerna:

? Sänkning av leveranstiden från tre till två veckor

? Omfördelning av det största bansystemet

? Dagliga leveranser

? Kundorderstyrd tillverkning

Dessa nya krav och förändringarna far följder på det nuvarande flödet vilket kommer att förändras i olika grad, utredning av konsekvenserna måste därför göras.

1 vårt examensarbete har vi valt att analysera följande konsekvenser i ?projekt lagerflytt?.

? Förändringar i lagerkostnad och personal resursbehov i Lager 50

? Förändringar i emballagehantering och dess kostnader

? Förändringar i transporter

? Sammanlagda kostnader för Conveyor flödet inklusive förändringar i produktpriser

? Utvärdering av lager hos Fredrikson Verkstads AB jämfört med Andrénverken AB respektive hos båda

? Utredning av vilka produkter som skall tillverkas hos flera leverantörer

? Analys av risker och flaskhalsar i det totala conveyor flödet vilket flytten kan ge upphov till

? Utredning vad 2 veckors leveranstid innebär

? Analys av leverantörernas eventuella kostnadsökningar

? BGT:s framtida roll som underleverantör

För att iii en klar bild över verksamheten och flödet av produkter har vi gjort en nulägesanalys över conveyoravdelningen och delar av Tetra Pak Distribution vilka ingår i conveyorflödet. Leverantörerna har också besökts och deras produktionsapparat har analyserats för att kunna bedöma deras möjligheter att anpassa sig till det nya flödet och de krav som ställts på dem. Nulägesanalysen bygger på intervjuer av personal på Tetra Pak och hos leverantörerna samt eget sökande av information på Tetra Pak. Genom analys av insamlad information och egna beräkningar och bedömningar har vi sedan fått fram resultat och slutsatser till den frågeställning vi formulerat. De viktigaste resultaten är den framtida kostnadsbilden där resultaten kan redovisas i kronor och ören och bedömningar kan göras huruvida leverantörerna får utrymme för prishöjningar. Enligt våra beräkningar och bedömningar kommer framtida besparingar, vilka uppgår till ca XX Mkr., att ge ökad marginal med ca XX % för conveyoravdelningen. Detta innebär att leverantörerna totalt kan öka sina priser motsvarande utan att den totala kostnaden ökar. Kan leverantörernas prisökningar på produkterna hållas nere ökar således Tetra Paks marginaler motsvarande vilket naturligtvis bör eftersträvas för ökad lönsamhet. De förkortningar som används i rapporten finns förklarade i bilaga 10.},
 author    = {Bergstedt, Magnus and Andersson, Joakim},
 keyword   = {lagerflytt,konsekvensanalys,Tetra Pak,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Logistik och kostnadessekvenser vid eventuell implementering av lagerflytt},
 year     = {1998},
}